Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Menu

Portál pre transparentnosť

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo je plne odhodlaný dodržiavať zásadu transparentnosti a prístupnosti v rámci článku 15 ods. 3 ZFEÚ. Cieľom portálu pre transparentnosť je dosiahnuť, aby vyhľadávanie a nájdenie dokumentov bolo jednoduchšie ako kedykoľvek predtým, a budú tu dostupné nové dokumenty, ktoré sa uverejnia. Dokumenty sú rozdelené do piatich kategórií: financie, životné prostredie, zamestnanci, organizačné záležitosti a sociálne záležitosti a vzťahy a sú prístupné cez panel s ponukami na pravej strane alebo pomocou posuvnej ponuky uvedenej ďalej:

Ďalej sú pre jednoduchší prístup uvedené hlavné dokumenty alebo odkazy na hlavné skupiny dokumentov a informácií vo verejnom registri.

Strategický plán do roku 2025

 

Strategický plán je plán EUIPO, v ktorom sa stanovuje strategická vízia úradu do roku 2025. Strategický plán sa vytvára na základe informácií a príspevkov zo širokej škály zdrojov – zamestnanci, používatelia a úrady pre duševné vlastníctvo v rámci Európskej únie, ako aj mimo nej, a schvaľuje ho správna rada EUIPO.

 


PDF Ďalšie informácie >>

Pracovný program

 

Úrad každý rok vypracuje pracovný program, ktorý schvaľuje správna rada. Rada pozostáva zo zástupcov členských štátov EÚ, Európskej komisie a Európskeho parlamentu. Pracovný program obsahuje všetky plánované činnosti úradu na nadchádzajúci rok. Pracovný program sa vykonáva po jeho schválení správnou radou.


PDF Ďalšie informácie >>

Rozpočet EUIPO 2022

 

Rozpočet EUIPO na nasledujúci rok sa vypracúva a predkladá na schválenie rozpočtovému výboru úradu. Rozpočet nie je možné vykonávať bez schválenia rozpočtového výboru, ktorý pozostáva zo zástupcov členských štátov EÚ, Európskej komisie a Európskeho parlamentu.
 


PDF Ďalšie informácie >>

Register obsahu GRI úradu EUIPO

 

Register obsahu globálnej iniciatívy pre podávanie správ (GRI) zhŕňa cyklus podávania správ úradom EUIPO a uverejňuje sa ako príloha k jeho výročnej správe v prvom polroku každého roka. Úrad EUIPO, ako verejná organizácia, prostredníctvom poskytovania svojich služieb a uplatňovaním politík a stratégií, ako sa uvádza v jeho strategickom pláne do roku 2020, preukazuje svoj záväzok v oblasti udržateľnosti.


PDF

Dokument Prevziať
Strategic Plan 2025 PDF Ďalšie informácie >>
Organizačná štruktúra úradu PDF Ďalšie informácie >>
Správna rada Ďalšie informácie >>
Špecializovaná správa úradu EUIPO o ochranných známkach: vývoj v rokoch 2010 – 2017 PDF
Špecializovaná práva úradu EUIPO o dizajnoch: vývoj v rokoch 2010 – 2019 PDF
Zakladajúci akt PDF

 

Názov DIN Vytvorené Zobrazenie
Can’t find what you are looking for? Request here
Posledná aktualizácia stránky 26-11-2021
Na zlepšenie technického fungovania nášho webového sídla a služieb pre používateľov používame súbory cookies. Používame aj systém analytics. Ďalšie informácie