Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Ročná účtovná závierka úradu EUIPO

Ročná účtovná závierka

Rozpočtový dokument

Ročná účtovná závierka úradu EUIPO 2021

 

Oficiálne finančné správy úradu EUIPO zahŕňajú rozpočet, ročnú


účtovnú závierku, správu o rozpočtovom a finančnom hospodárení a správu Európskeho dvora audítorov. Ročná účtovná závierka obsahuje finančné výkazy a správy o plnení rozpočtu úradu EUIPO. Ročná účtovná závierka musí byť v súlade s príslušnými predpismi, byť presná a úplná a poskytovať pravdivý a verný obraz. Vypracúva sa v súlade so všeobecne uznávanými účtovnými zásadami.

PDF

Na zlepšenie technického fungovania nášho webového sídla a služieb pre používateľov používame súbory cookies. Používame aj systém analytics. Ďalšie informácie