Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Rozpočet EUIPO

Najnovšie vydanie rozpočtu

Rozpočtový dokument

Rozpočet EUIPO 2023

Rozpočet úradu EUIPO na nasledujúci rok sa vypracúva a predkladá na schválenie výboru úradu pre rozpočet. Jeho plnenie sa môže začať až potom, ako ho schváli výbor pre rozpočet, ktorý tvoria zástupcovia členských štátov EÚ, Európskej komisie a Európskeho parlamentu. Rozpočet sa uverejňuje v angličtine, vo francúzštine, v nemčine, španielčine a taliančine a obsahuje podrobný prehľad všetkých finančných činností úradu pre nasledujúci rok.


PDF

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.