Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Menu

Rozpočet EUIPO

Najnovšie vydanie rozpočtu

Rozpočtový dokument

Rozpočet EUIPO 2022

Rozpočet úradu EUIPO na nasledujúci rok sa vypracúva a predkladá na schválenie výboru úradu pre rozpočet. Jeho plnenie sa môže začať až potom, ako ho schváli výbor pre rozpočet, ktorý tvoria zástupcovia členských štátov EÚ, Európskej komisie a Európskeho parlamentu. Rozpočet sa uverejňuje v angličtine, vo francúzštine, v nemčine, španielčine a taliančine a obsahuje podrobný prehľad všetkých finančných činností úradu pre nasledujúci rok.


PDF

Posledná aktualizácia stránky 01-12-2021
Na zlepšenie technického fungovania nášho webového sídla a služieb pre používateľov používame súbory cookies. Používame aj systém analytics. Ďalšie informácie