Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

V tejto časti sa nachádzajú dokumenty týkajúce sa cieľov úradu EUIPO, ktoré sú v súlade so stratégiou EÚ 2020 pre udržateľný rast. Udržateľnosť pracoviska v úrade EUIPO je spojená s minimalizáciou vplyvu činností úradu na životné prostredie a je súčasťou jeho politiky integrovaných systémov riadenia.

Vyhlásenie úradu EUIPO o životnom prostredí

 

Vo vyhlásení úradu o životnom prostredí je opísaný spôsob, akým úrad prostredníctvom série cielených opatrení spravuje zdroje a znižuje emisie, aby minimalizoval vplyv svojich činností na životné prostredie.


PDF

Rozhodnutie č. ADM-12-65

Rozhodnutie o systéme EMAS a o Výbore pre zdravie, bezpečnosť a životné prostredie

Týmto rozhodnutím výkonný riaditeľ stanovuje politiku zameranú na zachovanie registrácie v schéme EMAS pre zariadenia a určité činnosti úradu a zahŕňa aj jeho environmentálnu politiku.


PDF

Certifikácia BREEAM®

Uverejnené 30. septembra 2016

Certifikácia úradu EUIPO potvrdzujúca dodržiavanie náročných environmentálnych noriem BREEAM®, ktoré sa uplatňujú na projekty v oblasti infraštruktúry.


PDF

Schéma EÚ pre environmentálne manažérstvo a
audit (EMAS)

 

Úrad EUIPO od roku 2008 prísne dodržiava normy EMAS, ktoré vypracovala Európska komisia pre organizácie a podniky.


Viac informácií >>

Document Date Download
Carbon Footprint report 2021 23/08/2022 PDF
Carbon Footprint report 2020 06/07/2021 PDF
Carbon Footprint report 2019 09/07/2020 PDF

 

Názov DIN Vytvorené Zobrazenie
Can’t find what you are looking for? Request here
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.