Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Menu

Úrad EUIPO sa zaväzuje, že bude poskytovať svojim zákazníkom kvalitné služby na všetkých úrovniach. Nástroje, produkty, procesy a IT riešenia – to všetko pomáha úradu zlepšovať efektivitu jeho fungovania a ponúknuť zákazníkom najmodernejšie riešenia pre ich obchodnú činnosť. V tejto časti sa nachádzajú dokumenty o postupoch fungovania úradu vrátane rozhodnutí výkonného riaditeľa a súvisiacich dokumentov zo zasadnutí správnej rady.

Rozhodnutie č. ADM-20-31

Rozhodnutie o vnútornej organizácii úradu

V tomto rozhodnutí výkonného riaditeľa je stanovená vnútorná organizácia úradu vrátanie usporiadania na odbory a oddelenia. Vytyčujú sa v ňom úlohy a povinnosti jednotlivých odborov.


PDF

Pracovný program

 

Pracovný program zahŕňa všetky plánované činnosti úradu na daný rok, pričom sa v ňom zohľadňujú najdôležitejšie odhady objemov (ochranných známok a dizajnov) a ich vplyv na činnosti úradu.


PDF Ďalšie informácie >>

Výročná správa úradu EUIPO

 

Úrad každý rok vydáva svoju výročnú správu, v ktorej sú zachytené hlavné činnosti a dosiahnuté úspechy úradu v priebehu uplynulého roka spolu s údajmi, štatistikami a inými súvisiacimi informáciami.


PDF Ďalšie informácie >>

Prieskum spokojnosti používateľov

 

Prieskum spokojnosti používateľov slúži na meranie spokojnosti používateľov so službami úradu. Úrad uskutočňuje prieskum od roku 2005.


PDF Ďalšie informácie >>

Dokument Dátum Prevziať
Správna rada úradu   Ďalšie informácie >>
EUIPO Service Charter   More Details >>
SP2020 Benefits report   PDF
SP2020 achievements assessment report    

 

Názov DIN Vytvorené Zobrazenie
Can’t find what you are looking for? Request here
Posledná aktualizácia stránky 06-07-2022
Na zlepšenie technického fungovania nášho webového sídla a služieb pre používateľov používame súbory cookies. Používame aj systém analytics. Ďalšie informácie