Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Používateľské meno a heslo

Pri registrácii vášho účtu v používateľskej zóne (User Area) na internetovej stránke úradu EUIPO si pre budúce prihlásenia budete musieť zvoliť používateľské meno a heslo. Pre voľbu mena a hesla platia tieto kritériá:

 
 • Používateľské meno

  Vaše používateľské meno:

  • musí obsahovať 8 až 20 znakov;
  • musí obsahovať znaky latinky (len malé písmená),
  • musí obsahovať aspoň jednu číslicu (0 – 9).
 • Heslo

  Vaše heslo:

  • musí byť pre vás jedinečné,
  • musí byť odlišné od používateľského mena,
  • musí obsahovať minimálne jeden číselný znak,
  • nesmie obsahovať tri opakujúce sa znaky (napr. aaa, 111), postupné série číslic a znakov (napr. 123, abc) ani špeciálne znaky (napr. #, *),
  • musí obsahovať minimálne osem znakov.
 • Zmena hesla

  Z bezpečnostných dôvodov odporúčame, aby ste si heslo pravidelne menili.

Na zlepšenie technického fungovania nášho webového sídla a služieb pre používateľov používame súbory cookies. Používame aj systém analytics. Ďalšie informácie