Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Podať prihlášku ochrannej známky

Ochrannou známkou Európskej únie (OZEÚ) sa vám prostredníctvom jediného zápisu podaného online priznávajú výlučné práva vo všetkých súčasných a budúcich členských štátoch Európskej únie. Je platná 10 rokov a jej platnosť možno predlžovať neobmedzene, vždy o ďalších 10 rokov. Ak chcete, aby bol postup spracovania prihlášky plynulý, pred jej podaním si nezabudnite prečítať kontrolný zoznam

 

Témy

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.