Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Menu

Podať prihlášku

Ochrannou známkou Európskej únie (OZEÚ) sa vám prostredníctvom jediného zápisu realizovaného online priznáva výlučné právo vo všetkých súčasných a budúcich členských štátoch Európskej únie. Je platná 10 rokov a jej platnosť možno obnovovať neobmedzene, na ďalších 10 rokov pri každom obnovení. Ak chcete, aby postup spracovania vašej prihlášky bol plynulý, pred jej podaním si nezabudnite prečítať náš kontrolný zoznam.

V súlade s nariadením nemôže úrad EUIPO vystavovať faktúry. Naše poplatky sú oslobodené od DPH. Viac informácií o našich poplatkoch.

Formulár Easy Filing new

Formulár v piatich krokoch

Rozšírený formulár

Určený je pre MSP a jednotlivcov bez právneho zástupcu v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru.

Je prispôsobený potrebám odborníkov na duševné vlastníctvo pri riešení jednoduchých prípadov

 

Je prispôsobený potrebám odborníkov na duševné vlastníctvo pri riešení zložitých prípadov

Len slovné alebo obrazové ochranné známky

Slovné, obrazové, priestorové alebo zvukové ochranné známky

Všetky typy ochranných známok

Vopred vymedzené tovary a služby

Vopred vymedzené tovary a služby

Umožňuje používateľovi nahrať vlastný zoznam tovarov a služieb (aj pomocou nástroja na zostavenie zoznamu tovarov a služieb)

Pomocník pre triedy 35 a 37

Okamžitá platba kreditnou kartou

Okamžitá platba kreditnou kartou, bankový prevod alebo platba z bežného účtu

Okamžitá alebo odložená (jeden mesiac) platba kreditnou kartou, bankový prevod alebo platba z bežného účtu

   

Zverejnite ochrannú známku za polovičný čas alebo rýchlejšie v porovnaní so spracovaním prihlášky bežným spôsobom.
Viac informácií

   

Zverejnite ochrannú známku za polovičný čas alebo rýchlejšie v porovnaní so spracovaním prihlášky bežným spôsobom.
Viac informácií

    Nepovinné

Zverejnite ochrannú známku za polovičný čas alebo rýchlejšie v porovnaní so spracovaním prihlášky bežným spôsobom.
Viac informácií
Ako podať prihlášku v režime Fast Track prostredníctvom rozšíreného formulára

Formulár s usmerneniami (virtuálny pomocník)

Prispôsobený pre mobilné zariadenia

Môže ho používať iba jeden prihlasovateľ

 • Umožňuje používateľovi ukladať koncepty v User Area
 • Umožňuje používateľovi pridať ďalšieho prihlasovateľa
 • Umožňuje používateľovi určiť zástupcu
 • Umožňuje používateľovi uplatniť právo prednosti a seniority (importom z TMView alebo nahratím osvedčenia)
 • Umožňuje používateľovi ukladať koncepty v User Area
 • Umožňuje používateľovi pridať ďalšieho prihlasovateľa
 • Umožňuje používateľovi určiť zástupcu
 • Umožňuje používateľovi prihlásiť kolektívne a certifikačné známky
 • Umožňuje používateľovi uplatniť právo prednosti a seniority
 • Umožňuje premenu medzinárodnej ochrannej známky a uplatnenie výstavnej priority
 • Umožňuje používateľovi požiadať o správy o vnútroštátnom vyhľadávaní a/alebo o vyhľadávaní v EÚ
Vyplnenie formulára prihlášky a zaplatenie poplatku automaticky nezaručuje ochranu ochrannej známky. V prípade zamietnutia prihlášky vám úrad vynaložené náklady nevráti.
Posledná aktualizácia stránky 10-01-2022
Na zlepšenie technického fungovania nášho webového sídla a služieb pre používateľov používame súbory cookies. Používame aj systém analytics. Ďalšie informácie