Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Bankové prevody

Väčšina bánk používa na zahraničné platby tretiu banku a nie vždy odovzdáva tejto tretej banke všetky príslušné informácie. Dajte preto svojej banke jasný pokyn, aby pri prevode uviedla tieto údaje.

Zistite si, či vaša banka alebo iná tretia banka, ktorú vaša banka využíva, účtuje poplatky za prevod. Ak áno, zabezpečte, aby bola na náš účet prevedená suma v plnej výške. Našim bankám sme dali pokyn, aby si neúčtovali žiadne poplatky.

A nakoniec, platbu uhraďte včas. Väčšina poplatkov musí byť uhradená v nejakej stanovenej lehote. Odporúčame, aby ste platbu vykonali minimálne 10 dní pred uplynutím lehoty splatnosti, čím zaistíte, že bude včas pripísaná na účet prijímateľa. Ak platba nebude včas pripísaná, vaše právo je ohrozené.

 

Základný poplatok za prihlášku ochrannej známky

Dátum podania znamená začiatok existencie vašej ochrannej známky. Čím skôr je vám priznaný, tým lepšie. Ak chcete, aby bol dátum odoslania prihlášky dátumom podania, musí byť základný poplatok vo výške 850 EUR (zahŕňajúci jednu triedu) pripísaný na jeden z našich bankových účtov do jedného mesiaca od dátumu podania prihlášky. Ak platbu dostaneme neskôr, za dátum podania sa bude považovať dátum, keď sú peniaze pripísané na náš účet (za predpokladu, že sú splnené všetky ostatné podmienky na priznanie dátumu podania). Dovoľujeme si vás upozorniť, že nikdy nevystavujeme žiadosť o platbu. Zabezpečenie včasnej úhrady záleží na vás.

 

Poplatok za podanie námietky

Poplatok 320 EUR musí byť pripísaný na jeden z našich bankových účtov v rámci lehoty na podanie námietky, t. j. do troch mesiacov od zverejnenia ochrannej známky, proti ktorej chcete podať námietku. V opačnom prípade vaša námietka nebude prípustná.

Podrobnejšie informácie nájdete v časti odporúčaní týkajúcich sa úhrad bankovým prevodom.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.