Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Bežný účet

Bežný účet v EUIPO bol vytvorený na zjednodušenie spôsobov platby pre bežných používateľov online nástrojov na podávanie prihlášok a žiadostí na úrade EUIPO. Zrýchľuje a uľahčuje platbu poplatkov a ich správu.

 
 • Ako to funguje?

  Úrad EUIPO automaticky odpíše z účtu všetky poplatky za procesné úkony (prihlášky, žiadosti atď.), ktoré vzniknú majiteľovi bežného účtu.

  Po odpísaní sumy z bežného účtu sa poplatok bude považovať za uhradený v deň, ktorý je stanovený predpismi banky za predpokladu, že na bežnom účte je dostatok finančných prostriedkov.

  Dátum skutočného odpísania sumy z účtu je obvykle neskorší, než sa uvádza, ale samotná platba sa bude považovať za uhradenú v deň, keď úrad EUIPO prijal prihlášku alebo žiadosť.

 • Žiadosť o otvorenie bežného účtu

  O otvorenie bežného účtu môžete požiadať pomocou tlačidla zobrazeného na karte Bežný účet v User Area.

  Minimálny vklad je 1 000 EUR.

 • Karta Pohyby na účte

  Táto karta poskytuje prehľad aktuálnych pohybov na účte. Údaje v tabuľke je možné filtrovať pomocou malých šípok v hlavičke stĺpcov.

  Kliknutím na tlačidlo Filter môžete vyfiltrovať obsah karty Pohyby na účte. Otvorí sa modálne okno, v ktorom je možné filtrovať údaje podľa:

  • dátumu vyúčtovania
  • dátumu platnosti
  • sumy
  • referenčného čísla EUIPO.
 • Karta Neuhradené platby

  Na tejto karte sú uvedené platby za objednané úkony, ktoré ešte neboli uhradené. Údaje v tabuľke je možné filtrovať pomocou malých šípok v hlavičke stĺpcov.

 • Uložiť ako XLS

  Ak chcete údaje v tabuľke uložiť vo formáte .XLS, kliknite na ikonu v pravom hornom rohu obrazovky.

 • Tlačiť

  Ak chcete údaje z tabuľky vytlačiť, kliknite na ikonu v pravom hornom rohu obrazovky.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.