Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Rozpísané správy

Rozpísaná správa je prihláška, ktorá bola uložená, ale ešte nebola podaná. Týka sa buď ochranných známok Európskej únie (OZEÚ), zapísaných dizajnov Spoločenstva (RCD) a iných elektronických prihlášok.

Časť Rozpísané správy v User Area

Ak sa chcete dostať do časti Rozpísané správy, kliknite na kartu Rozpísané správy v ponuke vľavo v User Area.

V časti Rozpísané správy v User Area existujú tri karty:

 • Ochranné známky EÚ (OZEÚ)
 • Iné elektronické podania (Iné)
 • Zapísané dizajny Spoločenstva (RCD)

Poznámka: Rozpísané správy sa automaticky odstránia po 30 dňoch. Ak majú zostať v pamäti aj po uplynutí tejto lehoty, zvoľte možnosť zamknúť. Rozpísané správy zapísaných dizajnov Spoločenstva sa však nedajú zamknúť a budú odstránené po siedmich dňoch.


 • Karty Akcie

  Ďalej je uvedený zoznam kariet akcií (spolu s ich funkciami), ktoré existujú v časti Rozpísané správy.

  Odoslať na emailové konto
  Kópiu informácií o rozpísanej správe môžete odoslať na ľubovoľnú e-mailovú adresu (viacnásobný výber je možný). Kliknite na textové pole na ľavej strane riadku v tabuľke, čím vyberiete želanú položku, a potom kliknite na tlačidlo Odoslať na e-mailové konto. Do príslušného poľa v modálnom okne napíšte e-mailovú adresu príjemcu a prípadne pripojte poznámku.

  Odstrániť
  Ak potrebujete odstrániť rozpísanú správu, existujú tieto dva spôsoby, ako to urobiť:

  1. Kliknite na sivú ikonu odpadkového koša na pravej strane v tabuľke, kde ste označili príslušnú rozpísanú správu. Dostanete otázku, či chcete pokračovať a môžete sa rozhodnúť pre zrušenie akcie alebo odstránenie rozpísanej správy.
  2. Označte začiarkavacie políčko v riadku s položkou, ktorú chcete odstrániť, a stlačte tlačidlo na odstránenie. Objaví sa kontextové okno, kde sa môžete rozhodnúť, či chcete pokračovať v odstránení alebo akciu zrušiť.

  Zamknúť
  Rozpísané správy ochranných známok budú odstránené po 30 dňoch. Ak chcete rozpísanú správu uložiť aj po uplynutí tejto lehoty, môžete ju zamknúť.

  Poznámka: Rozpísané správy prihlášok zapísaných dizajnov Spoločenstva sa nedajú zamknúť a budú vždy odstránené po siedmich dňoch.

  Existujú dva spôsoby zamknutia rozpísanej správy:

  1. Kliknite na sivú ikonu visiacej zámky na pravej strane v tabuľke, kde ste označili príslušnú rozpísanú správu. Zámka stmavne, čo signalizuje, že položka je zamknutá.
  2. Označte začiarkavacie políčko v riadku s položkou, ktorú chcete zamknúť, a stlačte tlačidlo na zamknutie. Ikona zámky na pravej strane riadku stmavne, čo signalizuje, že položka je zamknutá.

  Odomknúť
  Ak už rozpísanú správu nepotrebujete, môžete ju odomknúť. Existujú dva spôsoby, ako to urobiť:

  1. Kliknite na sivú ikonu visiacej zámky na pravej strane v tabuľke, kde ste označili príslušnú rozpísanú správu. Zámka sa zosvetlí, čo signalizuje, že položka je odomknutá.

  2. Označte začiarkavacie políčko v riadku s položkou, ktorú chcete odomknúť, a stlačte tlačidlo na odomknutie. Ikona zámky na pravej strane riadku sa zosvetlí, čo signalizuje, že položka je odomknutá.

  Poznámky
  Ak chcete pridať poznámku, kliknite na ikonu Pridať poznámku. Otvorí sa modálne kontextové okno. Napíšte svoju poznámku a uložte ju

 • Obnoviť prihlášku

  Na obnovenie predchádzajúcej prihlášky zvoľte príslušnú položku v tabuľke a kliknite na ikonu strany v stĺpci Akcie. Uložená prihláška sa zobrazí v novom okne.

 • Pole na rýchle vyhľadávanie

  Vo svojich rozpísaných správach môžete vyhľadávať pomocou rovnakej funkcie ako pri základnom vyhľadávaní v eSearch plus. Táto funkcia sa však použije na informácie v module rozpísaných správ. Výsledky vyhľadávania budú obsahovať len výsledky z karty, v ktorej sa vyhľadávanie uskutoční.

  Vo vyhľadávacom poli uvádzajte alfanumerické znaky.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.