Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Výsledky rozšíreného vyhľadávania

Výsledky sa zobrazujú na karte, na ktorej ste začali vyhľadávať, napríklad na karte ‘Rozhodnutia o ochranných známkach' alebo ‘Rozsudky vnútroštátnych súdov'.

Štandardným nastavením aplikácie' je zobrazovanie 15 výsledkov na stranu. Toto nastavenie je možné zmeniť na väčší počet výsledkov, a to pomocou rozbaľovacej ponuky, ktorá sa nachádza vpravo od možnosti ‘Show (Zobraziť)'. Ak chcete zobraziť inú stránku s výsledkami vyhľadávania, kliknite na jedno z čísiel stránok v pravom hornom rohu tabuľky, alebo, ak chcete zobraziť predchádzajúcu alebo nasledujúcu stránku, kliknite na šípku doľava alebo doprava. Ak chcete zobraziť prvé alebo posledné výsledky zo zoznamu, kliknite na dvojitú šípku doľava alebo dvojitú šípku doprava.

Celkový počet výsledkov vyhľadávania sa uvádza vedľa nadpisu karty, napr. ‘Rozhodnutia o ochranných známkach (246)'. Informácie o počte výsledkov, počte strán a čase potrebnom na spracovanie žiadosti sú uvedené priamo nad zoznamom výsledkov.

Výsledky je možné zobraziť v týchto náhľadoch: ‘Vyobrazenie prvku' alebo ‘Zobrazenie zoznamu' Vyobrazenie prvku obsahuje podrobnejšie informácie o konkrétnom výsledku. Zobrazenie zoznamu menej informácií na výsledok, takže je možné, aby sa na jednej strane zobrazilo viac výsledkov.

Text, ktorý je v rámci výsledku napísaný modrou farbou, znamená hypertextový odkaz na podrobnejšie informácie. Napríklad, kliknutím na modré číslo ochrannej známky v rámci výsledku sa dostanete k podrobnejším informáciám o ochrannej známke, ktorá bola predmetom prípadu.

 • Triedenie výsledkov

  Rozhodnutia o ochranných známkach
  Výsledky je možné triediť vzostupne alebo zostupne alebo podľa:

  • dátumu rozhodnutia/rozsudku
  • typu rozhodnutia
  • názvu ochrannej známky
  • čísla ochrannej známky

  Rozhodnutia o dizajnoch
  Výsledky je možné triediť vzostupne alebo zostupne alebo podľa:

  • dátumu rozhodnutia/rozsudku
  • typu rozhodnutia
  • čísla dizajnu

  Rozsudky vnútroštátnych súdov
  Výsledky je možné triediť vzostupne alebo zostupne alebo podľa:

  • dátumu rozsudku
  • krajiny
  • stupňa
  • názvu súdu
  • predbežných opatrení
  • prípustnosti

  Prejudiciálne rozhodnutia
  Výsledky je možné triediť vzostupne alebo zostupne alebo podľa:

  • dátumu rozsudku
  • skráteného označenia
 • Zmena nastavení vyhľadávania

  Nastavenia vyhľadávania je možné zmeniť kliknutím na tlačidlo ‘Zmeny nastavení vyhľadávania', čím sa dostanete späť na stránku rozšíreného vyhľadávania so všetkými kritériami vyhľadávania, ktoré ste predtým nastavili. Na tejto stránke môžete svoj výber upraviť: pridať alebo odstrániť kľúčové slová, zmeniť znenie textu, ktorý ste chceli nájsť.

  Ak chcete začať úplne nové vyhľadávanie a odstrániť všetky predchádzajúce kritéria vyhľadávania, v dolnej časti stránky sa nachádzajú dve ponuky – ‘Vymazať' alebo ‘Obnoviť pôvodné nastavenia' Kliknutím na ‘Vymazať' sa zmažú všetky údaje, ktoré ste uviedli v poliach vyhľadávania, ale kritériá vyhľadávania ostanú zachované. Kliknutím na ‘Obnoviť pôvodné nastavenia' sa vzhľad rozhrania zmení na pôvodný (ako pri prvom zobrazení).

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.