Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Základné vyhľadávanie

Použite základné vyhľadávanie, ak chcete v databáze úradu hľadať rozhodnutia EUIPO alebo rozsudky Všeobecného súdu, Súdneho dvora a vnútroštátnych súdov. Základné vyhľadávanie je štandardne nastavená funkcia, ktorá sa otvorí po spustení aplikácie na vyhľadávanie judikatúry pomocou eSearch.

Uveďte číslo veci bez písmen (napr. 122/01 namiesto C-122/01) alebo neoficiálny názov do vyhľadávacieho riadku a kliknite na tlačidlo Vyhľadávanie. Na spresnenie vyhľadávania môžete uviesť časové rozpätie a môžete si vybrať jazyk.


Výsledky základného vyhľadávania

Nájdené výsledky sa zobrazia na štyroch kartách

  • Rozhodnutia o ochranných známkach
  • Rozhodnutia o dizajnoch
  • Rozsudky vnútroštátnych súdov
  • Prejudiciálne rozhodnutia
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.