Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie umožňuje podrobné vyhľadávanie s použitím najrôznejších kritérií. Rozšírené vyhľadávanie je možné prispôsobiť tak, aby sa dali vyhľadávať okrem iného aj konkrétne slová, slovné spojenia obsahujúce vybraný rad slov alebo písmen, či právne predpisy.

Funkciou rozšíreného vyhľadávania sa prehľadávajú dokumenty vždy v jednej z týchto štyroch kariet: Rozhodnutia o ochranných známkach, Rozhodnutia o dizajnoch, Rozsudky vnútroštátnych súdov alebo Prejudiciálne rozhodnutia. Upozorňujeme, že rozsudky vnútroštátnych súdov sa nachádzajú výlučne na tretej karte, pričom na ostatných kartách sa uvádzajú informácie Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), Všeobecného súdu a Súdneho dvora.

 • karta Rozhodnutia o ochranných známkach

  Na tejto karte môžete nastaviť filtre v položkách:

  • Informácie o rozhodnutí
  • Majitelia a zástupcovia
  • Preskúmanie
  • Námietky
  • Zrušenie
  • Odvolacie senáty
  • Všeobecný súd / Súdny dvor

  Kliknutím na šípku nadol šípka nadol je možné každú z týchto položiek rozbaliť a zobraziť ďalšie kritériá vyhľadávania. Kliknutím na šípku nahor šípka nahor sa položka zbalí.

 • karta Rozhodnutia o dizajnoch

  Na tejto karte môžete nastaviť filtre v položkách:

  • Informácie o rozhodnutí
  • Informácie o žiadosti/prihláške
  • Neplatnosť
  • Odvolacie senáty
  • Všeobecný súd / Súdny dvor

  Kliknutím na šípku nadol šípka nadol je možné každú z týchto položiek rozbaliť a zobraziť ďalšie kritériá vyhľadávania. Kliknutím na šípku nahor šípka nahor sa položka zbalí.

 • karty Rozsudky vnútroštátnych súdov a Prejudiciálne rozhodnutia

  Všetky vyhľadávacie polia na týchto dvoch kartách sú štandardne aktívne. Osobitné vyhľadávacie polia je možné pridávať viackrát, čo napríklad znamená, že v rámci jedného vyhľadávania je možné pridať dodatočné kľúčové slová.

 • Kritériá rozšíreného vyhľadávania

  Vďaka rozšírenému vyhľadávaniu môžete v databáze úradu EUIPO podrobne vyhľadávať rozhodnutia a rozsudky týkajúce sa duševného vlastníctva.

  Štandardne nastavené kritériá vyhľadávania pre rozšírené vyhľadávanie sú zobrazené na pravej strane v databáze eSearch Case Law. Ďalšie kritériá vyhľadávania sú v zozname na ľavej strane.

  Pridať kritériá vyhľadávania
  Ak chcete vo vyhľadávaní zohľadniť rôzne kritériá vyhľadávania uvedené v ponuke na ľavej strane, kliknite na ne. Bezprostredne sa zobrazí príslušné textové pole.

  Odstrániť kritériá vyhľadávania
  Ak chcete zo zoznamu odstrániť kritériá vyhľadávania, kliknite na ikonu X, ktorá sa nachádza napravo od možnosti, ktorú chcete odstrániť.

  Ak chcete vymazať údaje uvedené v poli/vo všetkých poliach a obnoviť pôvodné nastavenie logických operátorov vyhľadávania, kliknite na Vymazať v dolnej časti tabuľky.

  Ak chcete obnoviť pôvodné kritériá vyhľadávania, kliknite na Obnoviť pôvodné nastavenia v dolnej časti tabuľky.

 • Logické operátory vyhľadávania

  Logické operátory (a, alebo, nie) vám umožňujú spresniť vyhľadávacie kritériá. Tieto operátory sú zoskupené v rozbaľovacích ponukách vľavo od polí s kritériami vyhľadávania. Platia tieto pravidlá:

  • a – používa sa na začlenenie dodatočných výrazov do vyhľadávania,
  • alebo – používa sa na uvedenie alternatívnych hľadaných výrazov,
  • nie – používa sa na vylúčenie špecifických výrazov z vyhľadávania,

  Logické operátory vyhľadávania sa vzťahujú výlučne na kritériá vyhľadávania uvedené v rovnakom riadku.

 • Možnosti textového vyhľadávania

  Pre textové vyhľadávanie platia tieto pravidlá:

  • „Text" je definovaný ako ľubovoľný alfanumerický znak. Do textového poľa je možné napísať akýkoľvek znak, avšak hviezdička (*), otáznik (?), pomlčka (-) a dvojité úvodzovky (" ") sú osobitné tzv. zástupné znaky so špecifickými funkciami. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac, prečítajte si časť venovanú zástupným znakom.
  • V textovom poli nie je nutné rozlišovať medzi malými a veľkými písmenami: napríklad výsledky hľadaného výrazu cola budú rovnaké ako v prípade výrazu Cola.
  • Vyhľadávací systém nerozlišuje diakritiku, t. j. ak napíšete Müller, výsledky vyhľadávania budú rovnaké ako pri Muller.
  • Zástupné znaky (*) alebo (?) je možné použiť kdekoľvek v hľadanom reťazci a môžu sa použiť, ak nie je známy jeden alebo viac znakov.
 • Zástupné znaky

  Zástupný znak má osobitné funkcie pri vyhľadávaní.

  Otáznik (?)
  Nahrádza jeden neznámy znak.

  Napríklad, ak napíšete „compl?ment", medzi výsledkami bude „complement" aj „compliment".

  V hľadanom reťazci je možné uviesť viac ako jeden otáznik.

  Pozn.: Otáznik nenahrádza medzeru (na rozdiel od hviezdičky).

  Hviezdička (*)
  Nahrádza jeden alebo viac neznámych znakov (vrátane medzier).

  Napríklad, ak napíšete „compl*ment", medzi výsledkami bude „compliment" aj „Complete Management".

  V hľadanom reťazci je možné použiť hviezdičku spolu s otáznikom.

  Napríklad, ak napíšete výraz admis*, medzi výsledkami budú slová admission, admissable a admissibility

  Sada dvojitých úvodzoviek (" ")
  Ohraničenie slova alebo slovného spojenia dvojitými úvodzovkami znamená, že sa majú vyhľadávať len také výsledky, ktoré obsahujú presne dané slovo alebo slovné spojenie.

  Napríklad, ak napíšete slovné spojenie translation of evidence, medzi výsledkami budú len dokumenty obsahujúce slovné spojenie translation of evidence. Vo výsledkoch nebudú zahrnuté dokumenty obsahujúce slová translations of evidence ani dokumenty so slovom translation, po ktorom bezprostredne nenasleduje výraz of evidence.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.