Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Formulár EUTM Filing

Tento formulár bol vytvorený pre zložitejšie prihlášky než formulár Easy Filing (formulár na jednoduché podanie prihlášky). Použite tento formulár vtedy, ak chcete predložiť svoj vlastný zoznam výrobkov a služieb, podať prihlášku kolektívnej ochrannej známky, resp. požiadať o premenu medzinárodnej ochrannej známky alebo predložiť viacjazyčné prvky známky v dvoch jazykoch prihlášky.

Pripomíname, že prostredníctvom nástroja na vytvorenie zoznamu tovarov a služieb si môžete overiť, či výrazy vo vašom zozname výrobkov a služieb sú v súlade s podmienkami režimu Fast Track (zrýchlený postup).

Povinné polia sú označené hviezdičkou (*).

Na prístup k formuláru prihlášky EUTM prejdite v ponuke na webovom sídle na Ochranné známky > Spôsoby zápisu > Podať prihlášku a potom otvorte rozšírený formulár prihlášky kliknutím na tlačidlo Začať vypĺňať prihlášku.

Na podanie prihlášky pomocou tohto nástroja sa musíte zaregistrovať ako používateľ. Ak ste sa ešte nezaregistrovali, musíte sa zaregistrovať.

Prihláška ochrannej známky EÚ pre nerezidentov EÚ
Prihlášku ochrannej známky EÚ môžete podať, aj keď žijete v krajine mimo Európskej únie, ale budete musieť vymenovať zástupcu

 • Jazyky a osobná značka
  Osobná značka

  Mala by mať maximálne 30 alfanumerických znakov latinskej abecedy: a-z, A-Z, 0-9. Medzery nie sú povolené

  Prvý jazyk
  Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte jazyk, ktorý chcete použiť pre prihlášku (prvý jazyk); môže to byť ktorýkoľvek z 23 jazykov EÚ.

  Druhý jazyk
  Podľa nariadenia musíte ako druhý jazyk uviesť jeden z 5 úradných jazykov úradu EUIPO (DE, EN, ES, FR, IT). Druhý jazyk sa musí líšiť od prvého jazyka. Upozorňujeme, že vaša ochranná známka môže byť napadnutá v tomto druhom jazyku.

 • Použite existujúce údaje o ochrannej známke EÚ ako šablónu

  Zadajte názov alebo číslo ochrannej známky, buď čiastočne, alebo úplne – zobrazí sa zoznam existujúcich ochranných známok – vyberte si a kliknite na tlačidlo Importovať.

  Výberom možnosti importovať ochrannú známku ako šablónu sa proces podania prihlášky zrýchli, pretože údaje už budú predvyplnené. Jednotlivé časti je možné upraviť podľa vašich požiadaviek.

 • Uplatnite si prednosť, senioritu, získanú rozlišovaciu spôsobilosť alebo iné typy nárokov (voliteľné)

  Vyberte nároky, ktoré chcete pridať

  Budete si môcť vybrať medzi rôznymi typmi nárokov

  Uplatnenie práva prednosti

  Právo prednosti doplníte kliknutím na tlačidlo Doplniť právo prednosti, otvorí sa nová časť.

  • Zadajte názov ochrannej známky (text v poli sa automaticky doplňuje, ak sú v databáze TMview dostupné údaje o ochrannej známke) a kliknite na Importovať alebo

  • Zadajte údaje manuálne kliknutím na tlačidlo Vytvoriť manuálne

  • Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte Krajinu prvého podania prihlášky.

  • Doplňte dátum podania a názov ochrannej známky alebo číslo práva prednosti v podaní. Požadované dokumenty môžete priložiť v čase podania prihlášky alebo neskôr

  Poznámka: Prvé podanie musí byť preložené do prvého alebo druhého jazyka vašej prihlášky (len ak je osvedčenie v inom jazyku, než sú úradné jazyky EÚ).

  Uplatnenie práva prednosti neskôr
  Ak chcete uplatniť právo prednosti neskôr (možno tak urobiť do dvoch mesiacov od dátumu podania prihlášky), označte zaškrtávacie políčko vedľa tlačidla Doplniť právo prednosti.

   

  Uplatnenie seniority

  Uplatnenie seniority do prihlášky doplníte kliknutím na tlačidlo Doplniť senioritu. Otvorí sa nová časť.

  • Zadajte názov alebo číslo ochrannej známky (text v poli sa automaticky dopĺňa) a kliknite na tlačidlo Importovať alebo

  • Zadajte údaje manuálne kliknutím na tlačidlo Vytvoriť manuálne

  • Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte členský štát EÚ, v ktorom bola známka zapísaná

  • V poli Druh zápisu označte príslušnú možnosť

  • Doplňte číslo podania, dátum podania, číslo zápisu, dátumu zápisu a dátum vzniku práva prednosti. Potom zvoľte možnosť priložiť požadované dokumenty v čase podania prihlášky alebo neskôr

   

  Uplatnenie premeny

  Uplatnenie premeny doplníte do prihlášky kliknutím na tlačidlo Pridať premenu MZ. Otvorí sa nová časť.

  • Zadajte číslo medzinárodnej ochrannej známky (číslo MZ) *

  • Doplňte číslo MZ

  • Doplňte dátum zrušenia

  • Doplňte dátum vzniku práva prednosti/seniority

  • Kliknite na tlačidlo + Pridať PREMENU MZ

  Poznámka: V tejto časti nefunguje automatické dopĺňanie textu. Musíte zadať celé číslo ochrannej známky.

   

  Uplatnenie výstavnej priority

  Výstavná priorita v prihláške
  Výstavnú prioritu k vašej prihláške doplníte kliknutím na tlačidlo Pridať výstavnú prioritu. Otvorí sa nová časť.

  • Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte výstavu

  • Doplňte dátum prvej výstavy Vyberte možnosť priložiť požadované dokumenty v čase podania prihlášky alebo neskôr

  • Kliknite na tlačidlo + Pridať výstavnú prioritu

  Uplatnenie výstavnej priority neskôr
  Ak chcete uplatniť výstavnú prioritu neskôr (do 2 mesiacov od dátumu podania prihlášky), označte zaškrtávacie políčko vedľa tlačidla Pridať výstavnú prioritu.

 • Prihlasovatelia a zástupcovia

  Prihlasovateľ

  Prihlasovateľa je možné pridať dvomi spôsobmi.

  Pridanie existujúceho prihlasovateľa

  Tu zadajte meno alebo ID prihlasovateľa – zobrazí sa zoznam existujúcich prihlasovateľov – vyberte si z neho a kliknite na Import. Zobrazia sa údaje prihlasovateľa; pokračujte kliknutím na tlačidlo Import.

  Vytvoriť nového prihlasovateľa
  1. Kliknite na tlačidlo Vytvoriť nového prihlasovateľa a zadajte údaje manuálne

  2. Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte typ prihlasovateľa

  3. Vyplňte zvyšok formulára (povinné polia sú označené hviezdičkou *)

  4. Pokračujte kliknutím na tlačidlo + Pridať prihlasovateľa.

  Zástupcovia

  Zástupcu je možné pridať dvomi spôsobmi.

  Pridanie existujúceho zástupcu

  Zadajte meno zástupcu – zobrazí sa zoznam existujúcich zástupcov – vyberte si z neho a kliknite na Import. Zobrazia sa údaje o zástupcovi, pokračujte kliknutím na Pridať.

  Pridanie nového zástupcu
  1. Kliknite na tlačidlo Vytvoriť nového a zadajte údaje manuálne

  2. Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte typ zástupcu

  3. Vyplňte zvyšok formulára (povinné polia sú označené hviezdičkou *).

  4. Pokračujte kliknutím na tlačidlo Pridať.

  Poznámka: Ak vyberiete možnosť Zamestnanec ako zástupca, zobrazí sa zaškrtávacie políčko Ekonomické prepojenia. Ak toto políčko zaškrtnete, je potrebné, aby ste vyplnili ďalšie dve polia. Musíte doplniť typ svojho ekonomického prepojenia s prihlasovateľom (napr. zamestnanec alebo obchodný partner) a ďalej musíte doplniť meno svojho zamestnávateľa.

  Združenia

  Keď podávate prihlášku v mene združenia, zadajte len identifikačné číslo združenia.

 • Typy ochranných známok

  Je potrebné, aby ste vybrali typ ochrannej známky, ktorú chcete zapísať. Ďalej je uvedený zoznam dostupných typov:

  • Slovná známka

  • Obrazová známka

  • Trojrozmerná známka

  • Zvuková známka

  • Farebná známka

  • Multimediálna známka

  • Pozičná známka

  • Pohybová známka

  • Ochranná známka vzoru

  • Holografická známka

  • Iná známka

  Prečítajte si viac o ochranných známkach v časti vymedzenie ochrannej známky.

  Požadované podrobnosti
  Uveďte podrobnosti o vašej ochrannej známke

  Preklady
  Je dôležité, aby nahrávané vyobrazenie ochrannej známky bolo riadnym vyobrazením ochrannej známky, ktorú chcete zapísať.

  Vyobrazenie známky
  Je dôležité, aby nahrávané vyobrazenie ochrannej známky bolo riadnym vyobrazením ochrannej známky, ktorú chcete zapísať. Úrad EUIPO zverejní vašu ochrannú známku tak, ako je teraz zobrazená. Ak vyobrazenie nie je presne také, aké chcete chrániť, opravte ho pred odoslaním prihlášky.

  Slovné prvky
  Potrebné je uviesť len slovné prvky viditeľné v logu. Ak slovné prvky nie sú uvedené správne, úrad EUIPO ich priamo zmení bez toho, aby o tom zasielal oznámenie.

 • Správa o podobnosti

  Máte možnosť stiahnuť si správu o podobnosti. Vyhľadávanie podporuje databáza TMview a možno ho uskutočniť aj pred samotným podaním.

  Je možné prevziať a uložiť PDF súbor, v ktorom sú uvedené informácie, a to kliknutím na tlačidlo Prevziať PDF, ktoré sa nachádza pod tabuľkou výsledkov.

 • Technické požiadavky na prílohy

  Na prílohy, ktoré nahrávate z rozšíreného formulára prihlášky, sa vzťahujú nasledujúce požiadavky.

  JPEG
  Štandardný typ súboru používaný na vyobrazenie ochrannej známky (ochranných známok), ktorú (ktoré) prihlasujete. Maximálna veľkosť jednotlivých súborov nesmie presiahnuť 2 MB a súbory by mali spĺňať tieto parametre:
  • maximálna veľkosť obrázka: 2835 x 2010 pixlov
  • rozlíšenie pri tlači: min. 96, max. 300 DPI
  • farebný režim: RGB, odtiene sivej, čiernobiely alebo CMYK

  Rozlíšenie obrázkov sa automaticky upravuje na veľkosť 250 x 250 pixlov. Po nahratí sa tento obrázok v aplikácii zobrazí v takej podobe, v akej sa neskôr uvedie v osvedčení o zápise.

  PDF
  PDF súbory je možné použiť len na dodatočné informácie, nie na vyobrazenie ochranných známok, ktoré prihlasujete. Maximálna veľkosť jedného súboru nesmie presiahnuť 2 MB. Na otváranie súborov bude použitý Adobe Acrobat X (verzia 10.0).

  MP3
  MP3 súbory je možné použiť na dodatočné informácie len pri prihlasovaní zvukových známok. Maximálna veľkosť jedného súboru nesmie presiahnuť 2 MB a musí zodpovedať parametrom uvedeným v časti prílohy stránky „Technické informácie“.

 • Tovary a služby

  Uveďte tovary a služby, na ktoré by sa ochranná známka mala vzťahovať

  Upozornenie

  Prihlásenie širokého rozsahu tovarov/služieb významne zvyšuje pravdepodobnosť námietky proti ochrannej známke alebo jej prípadného zrušenia. Konflikt môže nastať, ak je ochranná známka zhodná alebo podobná skoršej známke a sa požaduje sa ochrana pre podobné tovary a služby. Po zapísaní môže byť ochranná známka zrušená aj vtedy, ak sa nebude používať 5 alebo viac rokov.

  Jazyk tovarov a služieb musí byť rovnaký ako prvý jazyk prihlášky.

  Kliknite na tlačidlo Vyhľadať výrazy v harmonizovanej databáze.

  Otvorí sa nové kontextové okno. Zadajte buď kľúčové slovo tovarov alebo služieb, ktoré chcete vybrať (zobrazí sa rozbaľovacia ponuka s návrhmi automatického dopĺňania), alebo prechádzajte zoznam tovarov a služieb.

  Po zadaní všetkých požadovaných tovarov a služieb, kliknite na tlačidlo Skontrolovať zoznam a potom na tlačidlo Uložiť zoznam. Budete presmerovaný do prihlášky, kde sa zobrazí váš výber.

  Pridať výrazy

  Jednotlivé výrazy musia byť oddelené bodkočiarkou a nesmú presiahnuť 512 znakov. Môžete použiť iba akceptované znaky.

  Tento postup môžete opakovať, pokým nepridáte všetky výrazy a triedy, ktoré požadujete pre svoju vyhlášku.

   

  Platné znaky (syntaktické pravidlá pre výrazy na označovanie tovarov a služieb):

  Názov Znak Príklad
  Písmená a – z A – Z Časti a súčasti vozidiel
  Čísla 0 – 9 MP3 prehrávače
  Spojovník - (ASCI kód 045) Agar-agar
  Lomené zátvorky < > Vzduchovky > 0,5 joulu
  Lomka / Videoprehrávače/videorekordéry
  Hviezdička * Odevy*
  Okrúhle zátvorky ( ) Inštrukčné príručky (manuály)
  Zložené zátvorky { } Hriadele, kľuky, páky {časti strojov}
  Hranaté zátvorky [ ] Emaily [laky]
  Dvojbodka : (ASCI kód 058) Služby v týchto oblastiach: elektrické a elektronické obvody, súčiastky
  Čiarka , Kukuričná múka, maltóza
  ' (ASCI kód 039) Bratislavská lýra '89
  Bodkočiarka (neexistuje v gréčtine) ; (ASCI kód 059) Jadrové reaktory; Prípravky na lejárske formy
  Stredná bodka (existuje iba v gréčtine) · (ASCI kód 250) Καρυκεύματα· Μαγειρικά βότανα

  Poznámka: Táto tabuľka obsahuje príklady povolených znakov

 • Národná rešeršná správa

  Na žiadosť o národnú rešeršnú správu sa vzťahuje zaplatenie dodatočného poplatku. Vaša prihláška bude publikovaná až potom, keď budú zhromaždené a vám oznámené všetky rešeršné správy.

 • Rešeršná správa EÚ

  Žiadosť o rešeršnú správu EÚ je bez poplatku. V tejto správe sa uvádzajú skoršie rovnaké alebo podobné prihlášky OZEÚ a medzinárodné zápisy s vyznačením Európskeho spoločenstva pre výrobky a služby rovnakých alebo podobných tried.

 
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.