Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Poplatky a platby

 

Štruktúru poplatkov nájdete na webovom sídle v časti Poplatky a platby. Na tejto stránke sa nachádza aj kalkulačka poplatkov, pomocou ktorej si môžete vypočítať celkovú výšku poplatku v závislosti od počtu dizajnov, ako aj od toho, či požadujete odklad.

Ďalšie informácie o poplatkoch a platbách sa nachádzajú v Usmerneniach v časti A Všeobecné pravidlá v oddiele 3 Úhrada poplatkov, trov a nákladov.


Poplatok za zapísaný dizajn Spoločenstva môžete uhradiť bankovým prevodom alebo platbou z bežného účtu. Okrem toho môžete pri podávaní prihlášky online zaplatiť kreditnou alebo debetnou kartou.

Ďalšie informácie o poplatkoch a platbách.


Poplatky za zápis a zverejnenie sa musia uhradiť súčasne, a to pri podávaní prihlášky.
V prípade žiadosti o odklad sa poplatok za zverejnenie nahrádza poplatkom za odklad. Tento poplatok musíte zaplatiť na konci obdobia odkladu. Ak majiteľ žiada o zverejnenie skôr, poplatok musí byť zaplatený pred koncom uvedeného obdobia.

Úrad EUIPO nevydáva žiadosť o platbu. Ak sa vyžaduje potvrdenie o úhrade, požiadajte oň e-mailom na adrese information@euipo.europa.eu.

Ak bol pridelený dátum podania prihlášky, poplatky nebudú vrátené s výnimkou prípadu, ak suma poplatkov uhradená prihlasovateľom nie je dostatočná na pokrytie poplatkov za zápis a zverejnenie (alebo prípadne odklad) dizajnu alebo aspoň jedného dizajnu v hromadnej prihláške.


Otázky a odpovede uvedené na tejto stránke slúžia len na informačný účel a nepredstavujú právny referenčný bod. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v nariadení o ochrannej známke Európskej únie a nariadení o dizajne Spoločenstva alebo v usmerneniach o ochrannej známke/dizajne.

Ak potrebujete viac informácií o tom, ako úrad spracúva osobné údaje, prečítajte si vyhlásenie o ochrane údajov.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.