Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Nové formuláre online na žiadosť o výmaz a vyhlásenie neplatnosti?

Vyskúšajte nové formuláre a realizujte podania rýchlejšie a efektívnejšie.

Podať prihlášku

Formuláre a podania

Prihláška ochrannej známky EÚ

(Poplatky od 850 EUR)

Prihláška dizajnu Spoločenstva

(Poplatky od 350 EUR)

Obnova, záznam, konverzia, nahliadnutie do spisu a zmena zástupcu

(Môžu sa účtovať poplatky)

Podajte oznámenie o námietke

(Môžu sa účtovať poplatky)

Zmena údajov o majiteľovi

Podať návrh na vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky EÚ/medzinárodného zápisu

Podať návrh na zrušenie ochrannej známky EÚ/medzinárodného zápisu

Podať návrh na výmaz zapísaného dizajnu Spoločenstva/medzinárodne zapísaného dizajnu

Oznámenie o odvolaní

Žiadosť o zápis do zoznamu oprávnených zástupcov pre ochranné známky a dizajny

Oprávnení zástupcovia: žiadosť o výnimku

Žiadosť o založenie bežného účtu a formulár vyhlásenia

Formulár na zrušenie bežného účtu

Splnomocnenie na zastupovanie pred úradom EUIPO

Podať prihlášku medzinárodnej ochrannej známky na základeOZEÚ/prihlášky

Viac informácií o formulároch medzinárodných prihlášok

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.