Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Výrobky a služby

Prihláška ochrannej známky Európskej únie musí obsahovať vyobrazenie ochrannej známky, ktorú chcete zapísať, a zoznam výrobkov a/alebo služieb, na ktoré sa má ochranná známka vzťahovať.

Na prípravu zoznamu výrobkov a služieb existujú určité pravidlá:

  • Výrobky a služby majú byť špecifikované čo najvýstižnejšie a najpresnejšie.
  • Majú byť zatriedené do jednej z tried podľa Niceského triedenia.

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) prijal Niceské triedenie na triedenie výrobkov a služieb. V Niceskom triedení existuje 45 kategórií (alebo tried) výrobkov a služieb.

V rámci poplatku za prihlášku vo výške 850 EUR si môžete vybrať jednu triedu. Za dodatočný poplatok 50 EUR môžete pridať druhú triedu a za tri alebo viac tried musíte zaplatiť 150 EUR za každú triedu.

 

Nájdite a zatrieďte vaše výrobky a služby

Ak podávate prihlášku ochrannej známky elektronickou formou, buď ako prihlášku v piatich krokoch, a prostredníctvom rozšíreného formulára, máte možnosť prezerania a vyhľadávania v zozname výrobkov a služieb známom ako harmonizovaná databáza.

Táto databáza obsahuje výrazy, ktoré už boli schválené úradom EUIPO a všetkými národnými úradmi pre duševné vlastníctvo v Európskej únii i mimo nej.

Najrýchlejšia cesta k zverejneniu ochrannej známky

Ak si vyberiete výrobky a služby z harmonizovanej databázy, spracovanie vašej prihlášky prebehne plynulejšie. Okrem toho by vaša prihláška mohla splniť kritériá na spracovanie v režime Fast Track, čo je zrýchlený postup úradu EUIPO na skoršie uverejnenie prihlášky.

Ak si chcete pripraviť zoznam pred podaním prihlášky, môžete použiť náš nástroj na zostavenie zoznamu výrobkov a služieb. Odporúča sa najmä pre kvalifikovaných odborníkov, keďže niekedy sa predkladá viac prihlášok súčasne.

Písanie špecifikácie výrobkov a služieb je hľadanie rovnováhy.

Myslite vo veľkom

Vy ako spoločnosť môžete v skutočnosti poskytovať viac výrobkov a služieb, než si myslíte. Aj keď sa cítite isto, pokiaľ ide o trh, na ktorom v súčasnosti pôsobíte, zamyslite sa nad tým, ako chcete svoju známku rozvíjať v budúcnosti. Ak napríklad dnes vyrábate cukríky, o dva alebo päť rokov možno budete chcieť ponúkať viac výrobkov (napr. zmrzlinu).

Buďte realisti

Môže sa zdať lákavým prihlásiť širokú škálu výrobkov a/alebo služieb, treba však pamätať na to, že v prípade, že svoju ochrannú známku Európskej únie nepoužívate na všetkých svojich výrobkoch alebo službách, pre ktoré podávate prihlášku, bude vaša ochranná známka ľahko napadnuteľná.

Ak spresníte svoju špecifikáciu, znížite riziko konfliktu s inými známkami.

Balansovanie na kameni znázorňuje hľadanie rovnováhy pri výbere výrobkov a služieb pre vašu ochrannú známku

Radi by sme vám pripomenuli, že dlhé zoznamy tovarov a/alebo služieb so sebou môžu priniesť viacero nevýhod, menovite:

  • vyššie riziko nedostatkov pri ich zatriedení,
  • oneskorené uverejnenie či zápis ochrannej známky EÚ,
  • zvýšené riziko sporov v súvislosti s inými ochrannými známkami (námietky),
  • zvýšené riziko, že ochranná známka bude napokon zrušená z dôvodu podobnosti so skoršou ochrannou známkou alebo nepoužívania všetkých zapísaných tovarov a/alebo služieb.

Nezabudnite: Po podaní prihlášky už nebudete môcť špecifikáciu doplniť, preto si dobre premyslite, aké výrobky a/alebo služby vyberiete.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.