Nástroj na zostavovanie zoznamov výrobkov a služieb

V súlade s Tmclass

Zobraziť pomocníka

Nový zoznamUpraviť názov zoznamu

Tento zoznam je v jazyku slovenčina
Upravený zoznam.
Chcete uložiť zmeny? Nie Áno
Zobrazenie filtrov

Tento zoznam 100 % vyhovuje HDB. Pre zrýchlený spôsob zápisu môžete využiť režim Fast Track (zrýchlený postup)!

Na vytvorenie vlastného zoznamu výrazov použite možnosti v časti Pridať výrazy (Add terms) vyššie.
Platné v harmonizovanej databáze:: tento overený výraz z HDB povoľuje zrýchlený postup žiadosti.
Platnosť neoverená: tento výraz nebude prijatý alebo si bude vyžadovať ďalšie spresnenie. Zvážte uvedenie len vopred prijatých výrazov.
Skontrolujte návrhy. Ponúkajú sa podobné overené výrazy a alternatívne triedenia.: Prieskumný pracovník manuálne skontroluje vaše zatriedenie. Ak bude potrebná reklasifikácia, zápis sa odloží.
Overenie nie je možné.: tento výraz nebol nájdený v HDB.