Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Služby online Pomocník

Ďalšie informácie o službách online nájdete v týchto témach:

Témy

 

Podať prihlášku ochrannej známky

Ochrannou známkou Európskej únie (OZEÚ) sa vám prostredníctvom jediného zápisu podaného online priznávajú výlučné práva vo všetkých súčasných a budúcich členských štátoch Európskej únie. Je platná 10 rokov a jej platnosť možno predlžovať neobmedzene, vždy o ďalších 10 rokov. Ak chcete, aby bol postup spracovania prihlášky plynulý, pred jej podaním si nezabudnite prečítať kontrolný zoznam

 

Témy

Podať prihlášku na zápis dizajnu

Naša prihláška dizajnu vám umožní nahrať statické a trojrozmerné snímky pomocou funkcie presunutia. Môžete si zvoliť jeden z dvoch elektronických formátov — buď formulár v štyroch krokoch so začlenenými pokynmi pre zápis v režime Fast Track, alebo rozšírený formulár pre zložitejšie prihlášky.

Pred podaním prihlášky si môžete prezrieť tipy na podanie prihlášky a najlepšie postupy, aby ste sa vyhli chybám v prihláške.


Témy

 

Vysvetlenie našich formulárov

Ako pomôcku pri rozhodovaní o tom, ktorý formulár vám najviac vyhovuje, sa pozrite na vlastnosti každého postupu:

 
Formulár prihlášky v štyroch krokoch Rozšírený formulár
Prihláška v režime Fast Track — zápis dizajnu možný do dvoch dní alebo rýchlejšie x
Môžete si pozrieť podobné dizajny v nástroji DesignView x
Označenie výrobku z našej locarnskej databázy Označenie výrobku z našej locarnskej databázy alebo uvedenie vlastného označenia
Platba kreditnou kartou alebo prostredníctvom bežného účtu Platba kreditnou kartou, prostredníctvom bežného účtu alebo bankovým prevodom
x Môžete použiť iné dizajny ako predlohu
x Môžete uviesť informácie o výstavnej priorite
x Môžete označiť nárok na právo prednosti k neskoršiemu dátumu (možnosť „nárokovať právo prednosti neskôr")
Ak sa uplatňuje nárok na právo prednosti, musí byť sprevádzaný dokladmi. Môžete si nárokovať právo prednosti bez priloženia dokladov (možnosť „zaslať doklad neskôr")
x Importovať a/alebo vytvoriť zástupcu v rámci prihlásenia ako prihlasovateľ
Importovať a/alebo vytvoriť prihlasovateľov a importovať ďalších zástupcov v rámci prihlásenia ako zástupca Importovať a/alebo vytvoriť prihlasovateľov a aj vytvoriť ďalších zástupcov v rámci prihlásenia ako zástupca
 

Informácie o tom, ako skúmame prihlášky dizajnov, si môžete prečítať v našich usmerneniach

The Goods and Services Builder

Goods and Services Builder je referenčný nástroj používaný na vytvorenie zoznamov výrazov. V tejto časti sa vysvetľuje spôsob vytvorenia, úpravy a správy zoznamov výrobkov a služieb, čo vám ušetrí čas pri ďalšom elektronickom podávaní a zároveň vám pomôže lepšie využívať harmonizovanú databázu (HDB)

 

Témy

Iné podania

Úrad duševného vlastníctva Európskej únie (EUIPO) poskytuje online formuláre na požiadanie o nahliadnutie do spisu v súvislosti so zápisom alebo prihláškou ochrannej známky Európskej únie (OZEÚ) alebo zapísaného dizajnu Spoločenstva, na požiadanie o obnovu ochrannej známky EÚ alebo zapísaného dizajnu Spoločenstva a na zápisy do registra (záznamy). Môžete tiež online vymazať alebo vymenovať zástupcu a požiadať o premenu ochrannej známky EÚ alebo medzinárodný zápis. Aby ste mohli využívať tieto funkcie, musíte sa najprv prihlásiť.

Tieto úkony sú spoplatnené.

 

Témy

Kontrola overených kópií

Táto funkcia slúži na potvrdenie pravosti overených kópií, ktoré boli vytvorené online.

Vo vyhľadávacom poli uveďte identifikačný kód, ktorý sa nachádza v overenej kópii, a kliknite na tlačidlo Skontrolovať. Zobrazí sa skontrolovaná kópia.

Pozn.: V kóde sa rozlišujú veľké a malé písmená.

Táto možnosť je dostupná v týchto situáciách:

  • ak prihláška už bola zverejnená,
  • v prípade prihlasovacieho formulára ochrannej známky EÚ, ak prihláška ochrannej známky bola podaná po 1. januári 2008,
  • v prípade osvedčenia o zápise ochrannej známky EÚ, ak bolo osvedčenie o zápise vydané po 1. januári 2001,
  • v prípade overených kópií osvedčenia o zápise dizajnu Spoločenstva.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.