Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Pomocník Vyhľadávacie databázy

Ďalšie informácie o vyhľadávacích databázach nájdete v týchto témach:

   

eSearch plus

Aplikácia eSearch plus poskytuje komplexné informácie o ochranných známkach, dizajnoch, majiteľoch, zástupcoch a vestníkoch. Umožňuje rýchlo a účinne vyhľadávať požadované informácie v databázach úradu EUIPO.

 

Témy

 

Judikatúra v eSearch

Vyhľadávanie rozhodnutí Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo, ako aj rozsudkov Všeobecného súdu, Súdneho dvora a vnútroštátnych súdov.

Ak chcete dosiahnuť čo najlepšie výsledky, použite prehliadač Mozilla Firefox alebo Google Chrome.

 

Témy

Harmonizovaná databáza

Harmonizovaná databáza

Harmonizovaná databáza obsahuje viac ako 70 000 výrazov na označenie výrobkov a služieb, o ktorých ochranu žiadajú používatelia v prihláške ochrannej známky. Táto databáza sa na Úrade Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) používa v spojení s online prihláškami ochrannej známky, a to s prihláškou v piatich krokoch a rozšíreným formulárom prihlášky. Obsahuje výrazy, ktoré už validovali všetky vnútroštátne úrady duševného vlastníctva v Európskej únii (EÚ).

Ak sa rozhodnete pre označenie výrobku alebo služby z harmonizovanej databázy, naši prieskumoví pracovníci ho akceptujú pri spracovaní prihlášky. Bude to znamenať, že daný výraz je už preložený do všetkých jazykov EÚ (okrem írčiny). Spracovanie prihlášky sa tým zjednoduší, pretože úrad EUIPO nemusí zabezpečiť preklad výrazov, ktoré ste zvolili pre vaše výrobky a služby.


Existujú štyri možnosti, ako sa dostať k harmonizovanej databáze

 1. Ak sa rozhodnete pre prihlášku v piatich krokoch, k prehliadaniu a vyhľadávaniu v databáze sa dostanete v druhom prihlasovacom kroku, konkrétne v časti Výrobky a služby.

 1. V rozšírenom formulári prihlášky stačí kliknúť na Vyhľadať v časti Výrobky a služby.
Rozšírený formulár prihlášky, časť Výrobky a služby

 1. V prípade, že si označenie výrobkov a služieb chcete pripraviť vopred, môžete použiť nástroj na zostavenie zoznamu výrobkov a služieb. Tento nástroj obsahuje výrazy z harmonizovanej databázy a umožňuje uloženie zoznamu pre budúce prihlášky.
Nástroj na zostavenie zoznamu výrobkov a služieb (Goods and services builder)

 1. K harmonizovanej databáze sa dostanete aj cez TMclass. Je to medzinárodná databáza, ktorá obsahuje výrazy z harmonizovanej databázy, ako aj výrazy akceptované v iných krajinách z celého sveta, resp. v medzinárodných organizáciách, ako je napríklad Svetová organizácia duševného vlastníctva. Databázu oceníte aj pri príprave svojej prihlášky, pretože prostredníctvom nej získate stručný prehľad o podobných známkach na trhu, na ktorý sa so svojou známkou chystáte vstúpiť.

Správny spôsob zatriedenia výrobkov a služieb

TMclass 


 

Výhody harmonizovanej databázy

Pre prihlasovateľov ochranných známok môže byť harmonizovaná databáza veľmi užitočná. Z najpádnejších dôvodov vyberáme tieto:

 1. Zaručená správnosť výrazov
  Odborníci na triedenie z úradov duševného vlastníctva za každý členský štát overili všetky výrazy v harmonizovanej databáze. Znamená to, že ak použijete výraz z harmonizovanej databázy, nehrozí vám námietka voči prihláške ochrannej známky Európskej únie (OZEÚ) ani národnej ochrannej známky členského štátu EÚ.

 2. Trhové výrazy
  Harmonizovaná databáza vychádza zo zoznamov tovarov a služieb, ktoré už boli uvedené v podaných prihláškach, čím zodpovedá trhovej realite. Tak ako sa najnovšie obchodné trendy odzrkadľujú v nových výrazoch, pravidelnými aktualizáciami sa do databázy zavádzajú výrazy podľa najnovšej verzie Niceského triedenia. Používatelia sa môžu obrátiť na úrad EUIPO, alebo národné či regionálne úrady, ak chcú podať návrh na vloženie alebo odstránenie výrazu v databáze.

 3. Úspora času a zdrojov
  Všetky výrazy v harmonizovanej databáze boli predbežne schválené, čo znamená, že ich automaticky akceptuje ktorýkoľvek národný alebo regionálny úrad duševného vlastníctva, ako aj EUIPO. Používatelia môžu usporiť čas a peniaze v súvislosti s prekladom, ak pripravujú geografické rozšírenie ochrany známky, keďže všetky zoznamy tovarov a služieb sú v harmonizovanej databáze už preložené. Používatelia, ktorí spĺňajú určité podmienky, ako je napríklad platba vopred, môžu zverejniť svoje prihlášky rýchlejšie prostredníctvom našej služby Fast Track pre ochranné známky, ak použijú výraz z harmonizovanej databázy.

 4. Lepšia bezpečnosť a predvídateľnosť
  Stromová štruktúra harmonizovanej databázy umožňuje používateľovi dokonale pochopiť rozsah ochrany poskytovanej všeobecnými výrazmi. Stromová štruktúra vychádza zo systému Niceského triedenia a bola navrhnutá jednoduchým a prístupným spôsobom tak, aby sa aj používatelia bez znalosti triednikov dokázali prepracovať cez hierarchickú štruktúru a našli tovary a služby, ktoré potrebujú. Všeobecné výrazy sa zobrazujú hore a pod nimi nasledujú konkrétnejšie názvy (ktoré patria pod všeobecný výraz). Pri geografickom rozšírení ochrany majú používatelia výrazov a prekladov podľa harmonizovanej databázy zaručený rovnaký rozsah ochrany.

 5. Dopĺňa predbežnú kontrolu
  Ak si používatelia chcú overiť, či ich sa nedostanú do rozporu so staršou ochrannou známkou, môžu využiť nástroj podobnosti (Similarity) pre tovary a služby, vďaka ktorému zúčastnené úrady duševného vlastníctva majú možnosť vyjadriť sa k stupni podobnosti tovarov a služieb. Keďže tento nástroj používa iba výrazy z harmonizovanej databázy, používatelia získajú presnejšie informácie o možných rozporoch skôr, ako uvedú výrobok alebo službu na trh.

 

Môžem podať návrh na vloženie nových výrazov do harmonizovanej databázy?

Harmonizovaná databáza je dynamický súbor výrazov, ktorý otvoreným a transparentným spôsobom aktualizujú jednotlivé zúčastnené úrady. Ak v nej nenájdete želané označenie výrobkov a služieb, môžete podať návrh na vloženie nového výrazu cez náš kontaktný formulár.


Čo si myslia používatelia?

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.