Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Ako môžem zmeniť osobné údaje majiteľov?

V prípade zástupcov v oblasti duševných práv, registrovaných na používanie User Area úradu OHIM, sú všetci zákazníci v sekcii Majitelia (Owners) prepojení so svojím identifikačným číslom.

Ak chcete zmeniť osobné údaje vybraného majiteľa, kliknite na príslušný záznam v tabuľke majiteľov.

Owners section

Kliknutím sa otvorí nová karta vo vašom prehliadači, ktorou budete presmerovaný na stránku s informáciami o vybranom majiteľovi vo vyhľadávači eSearch plus.

Owner information in esearch plus

Pri mene majiteľa sa nachádza možnosť Zmeniť údaje (Change details). Ak na ňu kliknete, otvorí sa okno, v ktorom môžete zmeniť meno majiteľa, jeho adresu a korešpondenčnú adresu.

Change details option

Pamätajte na to, že ak zmeníte údaje o majiteľovi, táto zmena sa bude vzťahovať na všetky postupy v rámci úradu.


Aké ďalšie možnosti vám ponúka sekcia Majitelia?

Použitím šípok na filtrovanie Filter arrows môžete filtrovať zoznam majiteľov podľa identifikačného čísla, typu zástupcu a krajiny.

Máte prístup aj k elektronickej vizitke (Vcard) tak, že kliknete na ikonu vizitky Vcard icon, ktorá sa nachádza na pravom hornom rohu tabuľky.

Ak chcete k záznamu o majiteľov priradiť poznámku, kliknite na ikonu poznámky Notes icon, ktorá sa nachádza na pravom hornom rohu tabuľky.

Options of your owners section

Viac častých otázok o iných aspektoch internetových stránok nájdete v Asistenčnom stredisku.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.