Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Ako môžem podať návrh na výmaz dizajnu Spoločenstva

Ak chcete podať návrh na výmaz, musíte sa najprv prihlásiť do svojej používateľskej zóny User Area Prejdite na vyhľadávač eSearch plus a uveďte názov dizajnu, ktorý je predmetom návrhu na výmaz.

Vo výsledkoch vyhľadávania kliknite na názov príslušnej známky/dizajnu alebo na odkaz + info. Zobrazia sa podrobné informácie o dizajne so všetkými údajmi v danom spise.


 

Ak chcete požiadať o výmaz dizajnu, prejdite na časť Kroky a oznámenia. Kliknite na Zapísaný dizajn Spoločenstva a potom na možnosť Neplatnosť.


 

Zobrazí sa kontextové okno:


 

Môžete, ale nemusíte, napísať správu a pripojte prílohy.

Prílohy musia byť podpísané.


Informácie, ktoré ste uviedli, sa potom zobrazia vo formáte PDF. Zobrazené informácie si môžete prezrieť a prípadne upraviť a/alebo uložiť ako PDF súbor vo svojom počítači. Kliknite na Potvrdiť a pošlite žiadosť.


 

Viac častých otázok o iných aspektoch internetových stránok nájdete v Asistenčnom stredisku.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.