Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Ako spravovať, vytvoriť a upraviť výrazy v zozname

Táto časť je navrhnutá tak, aby vám umožnila jednoduchú správu a úpravu výrazov vo vašom zozname.

Na ľavej strane obrazovky uvidíte kartyKrokyaPridať výrazy, ktoré môžete použiť na vytvorenie zoznamu výrazov a získanie prístupu k režimu Fast Track (zrýchlenému režimu).

 • Kroky

  Nový
  Kliknutím na tlačidlo Nový vytvoríte nový zoznam výrazov. V tomto prvom kroku si pre svoj zoznam budete musieť vybrať jazyk, ktorý uprednostňujete a ktorý môže byť jedným z 23 jazykov EÚ, ako aj dať svojmu zoznamu názov.

  Prevziať
  Kliknutím na tlačidlo Prevziať si prevezmete svoj zoznam do externého súboru vo svojom počítači. Z kontextového poľa si vyberte želaný formát (.txt alebo .csv) na prevzatie a miesto jeho zobrazenia na vašom počítači.

  Uložiť
  Kliknutím na tlačidlo Uložiť si uložíte vybrané zoznamy tovarov a služieb vo svojej používateľskej sekcii v časti Správca. Pre informáciu, automatické ukladanie do pamäte prebieha každých desať minút.

  Prečo musíte byť prihlásený?
  Keďže váš zoznam je uložený len vo vašej User Area, musíte sa prihlásiť, ak ho chcete uložiť alebo duplikovať.

  Systém vás pomocou automaticky otvorenej správy upozorní na to, že funkcia je nedostupná pre neprihlásených používateľov. Táto funkcia je dostupná len pre zaregistrovaných používateľov. Ak chcete pokračovať, prihláste sa.

  Systém vás okrem toho tiež upozorní na možnú stratu údajov: „Upozorňujeme vás, že stratíte všetky informácie z predchádzajúceho zoznamu. Na zabezpečenie údajov, s ktorými práve pracujete, odporúčame, aby ste si prevzali svoj aktuálny zoznam a opätovne ho importovali a obnovili tak svoju prácu.“

  Duplikovať
  kliknutím na toto tlačidlo vytvoríte kópiu svojho zoznamu. V kontextovom poli v časti Nový názov zoznamu uveďte nový názov. Upozorňujeme, že najprv musíte zoznam uložiť a až potom je možné vytvoriť duplikát.

  Preložiť
  kliknutím sem môžete zoznam preložiť do jedného z 23 jazykov EÚ. Najprv si z rozbaľovacieho zoznamu musíte vybrať jazyk, ktorý chcete použiť, potom lokalizujte miesto v počítači, kde by ste chceli uložiť preklad.

  Exportovať do elektronického podania
  Zvoľte si túto možnosť, ak chcete exportovať zoznam výrobkov a služieb do aplikácie elektronického podania. Systém vám zobrazí dostupné možnosti. Po zvolení možnosti nové elektronické podanie sa načíta váš zoznam.

  Importovať súbor so zoznamom tovarov a služieb
  Súbor, ktorý chcete nahrať, musí byť v rovnakom jazyku ako je jazyk vášho zoznamu. Akceptované formáty súborov sú TXT, CSV a XLS.

 • Pridať výrazy

  Manuálne
  Táto karta vám umožní pridať konkrétny výraz do vášho zoznamu manuálne. Môžete si buď zvoliť triedu a napísať tovary oddelené bodkočiarkami (;) alebo môžete pridať vlastný zoznam výrobkov a služieb tak, že si vyberiete triedu a vložíte zoznam do textového poľa.

  Po pridaní výrazov do zoznamu alebo samotného zoznamu kliknite na OK a začne sa validácia.

  Vyhľadať
  Umožní vám napísať výrazy do vyhľadávacieho okienka, prejsť cez všetky existujúce tovary a služby v harmonizovanej databáze a zvoliť si možnosti, ktoré uprednostňujete.

  Importovať
  Ak ste si už vytvorili zoznam tovarov a služieb a chcete ho importovať, najprv si musíte zvoliť súbor zo svojho počítača a potom kliknúť na OK => Začať validáciu => Zobraziť zoznam (validované)

  Pri načítavaní súboru do svojej aplikácie Builder potrebujete zohľadniť dve dôležité drobnosti:

  1. Súbor, ktorý chcete načítať, musí byť v rovnakom jazyku ako jazyk, ktorý ste si pôvodne vybrali na vytvorenie zoznamu.
  2. Prijateľné formáty pre zoznam sú txt. alebo csv. Ak si zvolíte iný formát, dostanete sériu chybových hlásení o tom, že súbory nemajú požadovaný formát (pozri predtým v texte).

  Pomocník pre triedy 35 a 37
  Môžete si sami jednoducho vytvoriť vlastnú triedu 35 a triedu 37 na základe výrazov, ktoré ste si predtým zvolili.

  Ak potrebujete prepojiť výraz s jednou z týchto služieb – maloobchodný predaj, údržba a opravy, inštalácia alebo veľkoobchodný predaj, tento nástroj vám pomôže vygenerovať nové výrazy, ktoré sú kompatibilné s triedou 35 a triedou 37.

  1. Najprv si vyberte novú triedu, ktorú chcete vygenerovať a potom si zvoľte službu.
  2. Zvoľte si, z ktorej z vami použitých tried chcete začať generovať alebo či prehľadávať harmonizovanú databázu.
   Systém vám oznámi, či sú vaše triedy kompatibilné s triedami 35 a 37.
  3. Stlačením tlačidla OK zobrazíte vygenerovaný zoznam.
 • Funkcie nástroja Builder

  Upraviť výraz
  Ak posuniete kurzor myši nad výraz, objaví sa ikona Upraviť a môžete tak urobiť manuálne.

  Presunúť výraz
  Poradie výrazov vo svojom zozname môžete zmeniť kliknutím na prázdnu časť výrazu a potiahnutím na želané miesto.

  Zobraziť cestu výrazov v harmonizovanej databáze
  Použite túto funkciu na zobrazenie cesty výberu svojich tovarov a služieb v rámci taxonómie v harmonizovanej databáze.

  Porovnať s inými databázami
  túto funkciu použite na kontrolu toho, či sa výraz už nachádza v iných zoznamoch či databázach. Upozorňujeme, že výsledky tejto kontroly sú len na informačné účely a, keďže ich nespravujeme, nemožno zaručiť presnosť iných zdrojov.

  Automatické zistenie názvov tried
  pri vypĺňaní zoznamu systém automaticky zistí, či používate názvy tried a ponúkne vám ekvivalentné výrazy bez straty rozsahu významu. Tieto zmeny môžete prijať alebo odmietnuť.


  Filtrovať náhľady
  Táto funkcia vám umožní pracovať na zozname prostredníctvom filtrovania výrazov v závislosti od validácie (zelená, oranžová, čierna a červená).

 • Platné znaky
  Názov Znak Príklad
  Písmená a – z A – Z Časti a súčasti vozidiel
  Čísla 0 – 9 MP3 prehrávače
  Spojovník - (ASCI kód 045) Agar-agar
  Lomené zátvorky < > Vzduchovky > 0,5 joulu
  Lomka / Videoprehrávače/videorekordéry
  Hviezdička * Odevy*
  Okrúhle zátvorky ( ) Inštrukčné príručky (manuály)
  Zložené zátvorky { } Hriadele, kľuky, páky {časti strojov}
  Hranaté zátvorky [ ] Emaily [laky]
  Dvojbodka : (ASCI kód 058) Služby v týchto oblastiach: elektrické a elektronické obvody, súčiastky
  Čiarka , Kukuričná múka, maltóza
  Apostrof (odsuvník) ' (ASCI kód 039) Bratislavská lýra '89
  Bodkočiarka (neexistuje v gréčtine) ; (ASCI kód 059) Jadrové reaktory; Prípravky na lejárske formy
  Stredná bodka (existuje iba v gréčtine) · (ASCI kód 250) Καρυκεύματα· Μαγειρικά βότανα
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.