Zobraziť pomocníka - Podmienky používania časti User Area (Používateľskej zóny)


Podali ste už niekedy prihlášku úradu EUIPO?

Typ používateľa

Právny subjekt alebo fyzická osoba
 • Fyzická osoba konajúca v mojom mene
 • Spoločnosti alebo firmy a iné právne subjekty (združenia výrobcov, producentov atď.) vrátane subjektov verejného práva sa považujú za právnické osoby, ak v zmysle práva, ktoré sa na ne vzťahuje, majú spôsobilosť vo vlastnom mene mať práva a povinnosti každého druhu, uzatvárať zmluvy alebo vykonávať iné právne úkony a mať procesnú spôsobilosť.
  • Majiteľ alebo riaditeľ/vedúci pracovník
Zástupca
 • Fyzická osoba konajúca v mene mojej spoločnosti
  • Oprávnený zamestnanec
 • Žaloba podaná právnikom/právnym zástupcom v mene združenia/právnickej firmy
 • Právnik/právny zástupca, ktorý nepracuje pre združenie/právnickú firmu.

Importovať existujúci kontakt

Vyhľadať vaše používateľské údaje pomocou ID alebo mena

ID Organizácia Typ Názov Krajina Možnosti

Importovať existujúci kontakt

Vyhľadať vaše používateľské údaje pomocou ID alebo mena

ID Organizácia Typ Názov Krajina Možnosti

Ak si vyberiete túto možnosť, vyjadrujete tým súhlas s podmienkami programu pre hlavných používateľov


Meno kontaktnej osoby vo vašej organizácii

Túto e-mailovú adresu budeme používať na komunikáciu s Vami o programe pre hlavných používateľov

Toto telefónne číslo budeme používať na posielanie oznamov o programe pre hlavných používateľov

Vyberte si jazyk, v ktorom chcete dostávať oznámenia určené pre hlavných používateľov

Budete dostávať upozornenia o uverejnených novinkách a štatistikách dostupných vo vašej User Area

Typ používateľa

Právny subjekt alebo fyzická osoba
 • Fyzická osoba konajúca v mojom mene
 • Spoločnosti alebo firmy a iné právne subjekty (združenia výrobcov, producentov atď.) vrátane subjektov verejného práva sa považujú za právnické osoby, ak v zmysle práva, ktoré sa na ne vzťahuje, majú spôsobilosť vo vlastnom mene mať práva a povinnosti každého druhu, uzatvárať zmluvy alebo vykonávať iné právne úkony a mať procesnú spôsobilosť.
Zástupca
 • Fyzická osoba konajúca v mene mojej spoločnosti
  • Oprávnený zamestnanec
 • Žaloba podaná právnikom/právnym zástupcom v mene združenia/právnickej firmy
 • Právnik/právny zástupca, ktorý nepracuje pre združenie/právnickú firmu.

Vytvoriť nový účet

ÚdajeAk ste adresu uviedli prepisom pchin-jin, zvážte jej opravu. Pripomíname, že úrad očakáva uvedenie adries v angličtine alebo v inom jazyku EÚ. Vaša žiadosť bude preskúmaná z hľadiska splnenia formálnych náležitostí.
Žiadame Vás o uvedenie mena a/alebo adresy prihlasovateľa v angličtine alebo v inom európskom jazyku.


napr. 00 421-123456789
napr. 00 421-123456789

Vytvoriť nový účet

Údaje

napr. 00 421-123456789
napr. 00 421-123456789
napr. 00 421-123456789
napr. 00 421-123456789

Spôsob komunikácie