Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Správa svojich zoznamov

V tejto časti systému sa uchovávajú zoznamy, ktoré ste vytvorili pomocou nástroja na zostavenie zoznamov. Ak pracujete s viacerými zoznamami, tento nástroj vám pomôže pri ich správe, úprave a opätovnom použití. Správca takisto informuje o najnovších zmenách v harmonizovanej databáze, podporuje režim Fast Track a ponúka možnosť navrhovať výrazy do mesačnej revízie výrazov.

V rámci možnosti Správcu máte tri dôležité karty s pokynmi:

 • Môj zoznam

  Nové
  tu sa zobrazujú všetky vytvorené zoznamy tovarov a služieb, ako aj podrobné informácie o nich, napr.: názov zoznamu, jazyk, triedy, súlad s harmonizovanou databázou, posledné aktualizácie a kroky.

  Môžete vykonať tieto kroky.

  vás informuje, že jeden z vašich výrazov sa zmenil v harmonizovanej databáze a odkazuje vás na karty s najnovšími zmenami v harmonizovanej databáze

  otvára nástroj na zostavenie zoznamu tovarov a služieb, pomocou ktorého môžete zoznam upravovať.

  prevezme vybraný zoznam – kliknutím na tlačidlo Download (Prevziať) sa váš zoznam uloží do počítača ako externý dokument. V kontextovom okne zvoľte najvhodnejší formát (.txt alebo .csv) prevzatia a vyberte miesto uloženia na počítači. Upozorňujeme, že chcete zoznamy preberať, musíte byť registrovaným používateľom. Ak ešte nie ste zaregistrovaný, dostanete pozvánku na registráciu.

  Export do elektronického podania (v rozšírenom formulári alebo formulári v piatich krokoch) – vyberte túto možnosť na export zoznamu tovarov a služieb do elektronického podania. Následne vyberte preferovaný spôsob elektronického podania na export – buď rozšírený formulár alebo formulár v piatich krokoch.

  Vymazať zoznam – kliknutím sa natrvalo odstráni váš zoznam.

  Rozbaliť obsah zoznamu a podľa potreby pridať alebo upraviť poznámky.

  Nový zoznam môžete vytvoriť pomocou karty , ktorá vás automaticky navedie do nástroja na zostavenie zoznamu tovarov a služieb.

  V zozname môžete rýchlo vyhľadávať.

  Ak spravujete viacero zoznamov, môžete požiadať Správcu, aby na jednej stránke zobrazil určitý počet zoznamov.

   

 • Najnovšie zmeny v harmonizovanej databáze

  v tejto časti sa zobrazujú najnovšie zmeny v harmonizovanej databáze a môžete v nej podľa potreby aktualizovať svoje výrazy. Harmonizovaná databáza sa každý mesiac aktualizuje, aby držala krok s trhom a potrebami používateľov. Každá aktualizácia nasleduje po hlasovaní väčšinou hlasov odborníkov v oblasti triedenia z každého zúčastneného harmonizovaného úradu. V tomto prehľade môžete vidieť, ktoré výrazy sa pridali a ktoré sa odstránili v marci 2015.

   

 • Moje navrhované výrazy

  kliknutím na tento odkaz môžete navrhnúť výraz, ktorý by ste chceli nájsť v harmonizovanej databáze. Môžete navrhnúť až päť výrazov za mesiac a skontrolovať ich stav.

  Po predložení návrhu výrazu môžete skontrolovať jeho stav v. Na prvom stupni váš návrh preskúmajú odborníci v oblasti triedenia, ktorí rozhodnú, či daný výraz možno navrhnúť na chválenie, alebo či sa považuje za neplatný. Po tomto schválení úrady EÚ pre ochranné známky v záverečnom hlasovaní rozhodnú o schválení alebo zamietnutí výrazu.

   

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.