Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Zmena bankového účtu EUIPO: zatvorenie účtu v banke BBVA

Dňa 17. februára 2018 sa zmenil jeden z bankových účtov používaných úradom EUIPO, na ktorý môžu používatelia uhrádzať poplatky, doplnenia bežného účtu a sadzby.

Žiadame používateľov, aby vzali na vedomie že od 17. septembra 2018 sa v banke BBVA natrvalo zruší starý účet používaný úradom EUIPO a všetky platby na tento účet budú zamietnuté.

 

Dva bankové účty, ktoré úrad používa na tento účel, v súčasnosti spravujú CaixaBank a Banco Santander:

 

BANKA

LOGO

ADRESA

BANKOVÝ ÚČET (IBAN)

BIC

CaixaBank

Alicante (Španielsko)

ES03 2100 2353 0107 0000 0888

CAIXESBBXXX

Banco Santander

Alicante (Španielsko)

ES08 0049 6659 0121 1622 4792

BSCHESMMXXX

 

V aktualizovanej aplikácii úradu EUIPO pre elektronické podanie sa táto zmena už v plnej miere zohľadňuje.

Od dátumu tejto zmeny úrad EUIPO pomáha používateľom a dočasne prijíma platby na starý bankový účet, ktorý spravuje BBVA.

Avšak od 17. septembra 2018 bude bankový účet BBVA zrušený. Úrad vydá pokyn, aby BBVA od tohto dátumu zablokovala všetky platby prichádzajúce na tento účet.

Úrad o tejto zmene intenzívne informuje od 17. februára 2018, kedy sa zmena zaviedla. Používateľom, ktorí naďalej hradili platby prostredníctvom účtu v BBVA, bolo zaslaných viac ako 1 000 listov, v ktorých dostali informácie o tejto zmene. Výsledkom je, že v súčasnosti je na starý účet hradených len 2 % platieb.

Používateľov pripomíname, že vzhľadom na trvalé zrušenie účtu BBVA budú všetky platby vykonané na tento účet po 17. septembri automaticky zamietnuté.

Podrobné informácie o tejto zmene sú uvedené v Oznámení výkonného riaditeľa úradu č. 1/2018 zo 16. februára 2018

 

 

Všeobecné informácie

+34 965 139 100

information@euipo.europa.eu

+34 965 131 344

Kontaktný formulár
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.