Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Podať prihlášku teraz

Female hand over keypad typing

Predložiť formulár žiadosti online - rýchlo a jednoducho

  • Obnova ochrannej známky Spoločenstva alebo dizajnu
  • Záznam
  • Zmena zástupcu
  • Premena
  • Nahliadnutie do spisu

Pred začatím postupu podania prihlášky sa musíte prihlásiť alebo zaregistrovať

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.