Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Možnosti

V časti Možnosti v User Area máte prístup k svojim osobným a prihlasovacím údajom, ktoré tu môžete meniť podobne ako svoje nastavenia. Okrem toho tu môžete spravovať svoje podprofily.

Časť Možnosti v User Area

Do časti Možnosti sa dostanete kliknutím na kartu Možnosti, ktorá sa nachádza v ponuke na ľavej strane User Area.

Ponuka Možnosti je znázornená touto ikonou Ikona Možnosti

V časti Možnosti v User Area sa nachádzajú štyri karty.

 • Prihlasovacie údaje

  Môžete zmeniť svoju administratívnu e-mailovú adresu a heslo.

  Administratívna e-mailová adresa slúži na informovanie o nových oznámeniach alebo upozorneniach od úradu. Táto administratívna e-mailová adresa sa použije aj v prípade, ak zabudnete heslo.

  Vaše posledné tri úspešné prihlásenia a posledné tri neúspešné pokusy o prihlásenie do vášho účtu sú uvedené v dolnej časti stránky.

  Nahlásiť podozrivú aktivitu
  Ak chcete ohlásiť podozrivú aktivitu, napríklad pokusy o prihlásenie z neznámeho zdroja, môžete nato použiť odkaz v dolnej časti stránky.

 • Osobné údaje

  Tu môžete zmeniť svoje meno a adresu, korešpondenčnú adresu a kontaktné informácie.

  Zmeny vykonané na tomto mieste sa budú vzťahovať na všetky konania týkajúce sa OZEÚ/RCD, ktoré prebiehajú s rovnakým identifikačným číslom úradu EUIPO.

  Úprava mena a/alebo adresy sa vloží do registra (záznam) a úrad EUIPO tento záznam potom spracuje. Ak však chcete zaznamenať zmenu vlastníctva konkrétnej ochrannej známky alebo dizajnu, musíte podať žiadosť o registráciu prevodu.

 • Nastavenia

  Od marca 2021 už faxová a poštová komunikácia nebude dostupná. To znamená, že úrad bude zasielať oznámenia výlučne prostredníctvom User Area.

  Môžete dostávať emailové upozornenie na nové oznámenia v User Area.

  Štandardné nastavenie jazyka, v ktorom dostávate oznámenia, sa dá zmeniť cez ponuku s rozbaľovacím zoznamom. Vyberte si jeden z 23 jazykov EÚ. Úradné oznámenia týkajúce sa konkrétneho spisu sa však posielajú v jazyku, v ktorom prebieha konanie týkajúce sa daného spisu.

 • Podprofily

  Účet v EUIPO User Area ponúka prístup k mnohým službám v oblasti duševného vlastníctva, ktoré nie sú k dispozícii pre neregistrovaných používateľov. Medzi tieto výhody patrí možnosť vytvárať podprofily pre zamestnancov podniku alebo členov združenia. Z podprofilov, ktoré vytvoríte, bude možný prístup k niektorým informáciám uloženým vo vašej User Area.

  Podprofil pridáte kliknutím na tlačidlo Pridať podprofil vpravo na karte Podprofily. V novom okne sa otvorí prázdny formulár (štandardné nastavenie).

  Na formulári sú uvedené možnosti prístupu pre používateľov jednotlivých podprofilov. Možnosti prístupu sú štandardne nastavené na Áno. Podprofily môžete upravovať kliknutím na ikonu pera Ikona pera v stĺpci Úpravy.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.