Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Orphan Works database

 

Databáza osirelých diel je jediná verejne dostupná databáza, ktorá poskytuje verejnosti informácie týkajúce sa osirelých diel nachádzajúce sa v zbierkach verejne dostupných knižníc, vzdelávacích zariadení a múzeí, ako aj archívov, inštitúcií, ktoré sa zaoberajú filmovým alebo zvukovým dedičstvom a verejnoprávnych vysielateľov so sídlom v členských štátoch.

Viac informácií o databáze osirelých diel sa nachádza na tomto odkaze. Vo svojom jazyku tu nájdete brožúrku s ďalšími informáciami.


Do databázy osirelých diel sa ľahko dostanete kliknutím na tento odkaz.


Áno, inštruktážne video o používaní databázy osirelých diel sa nachádza na Vzdelávacom portáli úradu EUIPO pod týmto odkazom: Orphan Works Database tutorial (basic level) (Inštruktážne video o databáze osirelých diel: základná úroveň). Ak ešte nemáte vytvorený používateľský účet, vytvorte si ho tu. Viac informácií o vytvorení účtu sa nachádza  “Ste tu po prvýkrát?” (informácie na tejto stránke sú dostupné iba v angličtine)


Na prihlasovacej obrazovke kliknite na Zabudli ste meno používateľa?. Vyplňte e-mailovú adresu prepojenú s vaším účtom v úrade EUIPO a kliknite na „Odoslať e-mail“. Na túto adresu dostanete e-mail s vaším menom používateľa.


Na prihlasovacej obrazovke kliknite na Zabudli ste heslo?. Zadajte svoje meno používateľa a kliknite na „Poslať heslo“. Na e-mailovú adresu prepojenú s vaším účtom v úrade EUIPO bude poslaný e-mail s pokynmi, ako obnoviť heslo a aktivovať účet v úrade EUIPO.


Môžete nám poslať e-mail na adresu: information@euipo.europa.eu. Aby ste nám pomohli problém identifikovať, odporúčame, aby ste uviedli vaše meno používateľa a, pokiaľ je to možné, pripojili snímku obrazovky, na ktorej je tento problém viditeľný, alebo chybové hlásenie systému.


Áno. Databáza osirelých diel je dostupná v 24 jazykoch (23 jazykoch EÚ a islandčine). Jazyk si môžete vybrať z ponuky v ľavom hornom rohu na domovskej stránke databázy osirelých diel.


Na domovskej stránke databázy osirelých diel kliknite na „Registrácia prijímajúcej organizácie“. Po predložení formulára bude príslušnému vnútroštátnemu orgánu vo vašej krajine zaslaný e-mail. Tento orgán informácie v databáze osirelých diel potvrdí. Pripomíname tiež, že jedna prijímajúca organizácia môže zaregistrovať aj viacerých používateľov.


Áno. Na domovskej stránke databázy osirelých diel môžete použiť funkciu Rozšíreného vyhľadávania. Pod ponukou časti „Informácie o prijímajúcich organizáciách“ nájdete možnosti vyhľadávania podľa názvu a krajiny prijímajúcej organizácie.


Záznam sa aktualizuje tak, že otvoríte príslušné záznamy a aktualizujete (upravíte) časť „Informácie o nositeľovi práv“. Odporúčame, aby ste záznamy, ktoré treba aktualizovať, identifikovali pomocou funkcie „Rozšíreného vyhľadávania“ na domovskej stránke tejto databázy. Identifikujte príslušné záznamy a pri zázname, ktorý chcete upraviť, kliknite na „Upraviť osirelé dielo“. Potom prejdite do časti „Informácie o nositeľovi práv“ (v prípade hlavných diel je pod záložkou „Osirelé dielo – podrobné informácie“ a v prípade vložených diel je pod záložkou „Vložené alebo včlenené diela“). Kliknutím na „Upraviť“ a označením políčka „Identifikovaný a lokalizovaný“ aktualizujte meno/názov nositeľa práv. Po aktualizácii záznamu bude príslušný vnútroštátny orgán informovaný, že existuje aktualizovaný záznam, ktorý je potrebné preposlať. Viac informácií sa nachádza v inštruktážnom videu o databáze osirelých diel v časti „Claim a status change“ (Požiadať o zmenu statusu).


This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.