Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Podať prihlášku

Zapísaný dizajn Spoločenstva vám zaručuje výlučné právo vo všetkých súčasných a budúcich členských štátoch Európskej únie prostredníctvom jedného zápisu podaného online. Je platný 5 rokov a trvanie ochrany je možné opakovane predĺžiť, vždy na obdobie 5 rokov, celkovo až do obdobia 25 rokov.

Pred podaním prihlášky si môžete prečíta naše tipy na podanie prihlášky a najlepšie postupy , aby ste sa vyhli chybám v prihláške.

 

RCD Easy Filing nové

RCD v štyroch krokoch

Rozšírený formulár RCD

Je prispôsobený potrebám malých a stredných podnikov a jednotlivcov v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorí nemajú právneho zástupcu.

 

 

 

Je prispôsobený potrebám odborníkov na duševné vlastníctvo pri riešení jednoduchých a zložitýchprípadov.

 

 

Je prispôsobený potrebám odborníkov na duševné vlastníctvo pri riešení jednoduchých a zložitýchprípadov.

 

 

 

 

Typy súborov

 • JPG

Typy súborov

 • JPG, OBJ, STL a X3D

Typy súborov

 • JPG, OBJ, STL a X3D

Označenia výrobkov

 • Označenia výrobkov z našej locarnskej databázy

Označenia výrobkov

 • Označenia výrobkov z našej locarnskej databázy

Označenia výrobkov

 • Označenia výrobkov z našej locarnskej databázy alebo uvedenie vlastného označenia

   

 • Dizajn môže byť zapísaný do dvoch dní

   

 • Dizajn môže byť zapísaný do dvoch dní
 

Platby

 • Okamžitá platba kreditnou kartou

Platby

 • Okamžitá platba kreditnou kartou
 • Bankový prevod
 • Platba z bežného účtu

Platby

 • Okamžitá platba kreditnou kartou
 • Bankový prevod
 • Platba z bežného účtu

Koncepty

 • Automatické ukladanie konceptov - takto sa nestratí žiadna zmena

Koncepty

 • Umožňuje používateľovi ukladať koncepty v User Area

Koncepty

 • Umožňuje používateľovi ukladať koncepty v User Area

Pomocník (Help)

 • Formulár s usmerneniami (virtuálny pomocník)

Pomocník (Help)

 • Online pomocník (Help)

Pomocník (Help)

 • Online pomocník (Help)

Opis

 • Pre každý dizajn pridajte opis vysvetľujúci vyobrazenie (max. 100 slov)

Opis

 • Pre každý dizajn pridajte opis vysvetľujúci vyobrazenie (max. 100 slov)

Opis

 • Pre každý dizajn pridajte opis vysvetľujúci vyobrazenie (max. 100 slov)

Informácie o pôvodcovi

 • Spojte pôvodcu s príslušným dizajnom

Informácie o pôvodcovi

 • Spojte pôvodcu s príslušným dizajnom

Informácie o pôvodcovi

 • Spojte pôvodcu s príslušným dizajnom

Prihlasovatelia

 • Povolený je len jeden prihlasovateľ

Prihlasovatelia

 • Umožňuje používateľovi pridať ďalšieho prihlasovateľa

Prihlasovatelia

 • Umožňuje používateľovi pridať ďalšieho prihlasovateľa

Dôležité
Prostredníctvom formulára RCD Easy Filing nie je možné vykonať tieto úkony:

 • Uplatniť právo prednosti
 • Požiadať o odklad zverejnenia

Zástupcovia

 • Umožňuje používateľovi vymenovať zástupcu

Zástupcovia

 • Umožňuje používateľovi vymenovať zástupcu

Odklady zverejnenia

 • Zverejnenie je možné odložiť až o 30 dní.

Odklady zverejnenia

 • Zverejnenie je možné odložiť až o 30 dní.

Nároky

 • Umožňuje používateľovi uplatniť právo prednosti

Nároky

 • Môžete označiť právo prednosti, ktoré sa má uplatniť k neskoršiemu dátumu (možnosť „uplatniť právo prednosti neskôr“)
 • Môžete si uplatniť právo prednosti bez priloženia akýchkoľvek dokladov (možnosť „zaslať doklad neskôr“)

 

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.