Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

 

Poplatky a platby

Podajte prihlášku dizajnu Spoločenstva elektronicky za poplatok od 350 EUR.

Zapíšte svoj dizajn
Rýchlo a jednoducho

Podať prihlášku online

Zapísaný dizajn Spoločenstva je platný 5 rokov. Jeho platnosť je možné obnoviť maximálne na 25 rokov, vždy na obdobie 5 rokov.

 

Štruktúra poplatku

Existujú tri druhy poplatkov, ktoré súvisia s prihláškou na zápis dizajnu Spoločenstva: zápis, zverejnenie a odklad poplatkov.

Zápis

230 EUR

Ďalší zápis
Za každý ďalší dizajn:

2. až 10. = 115 EUR

> 11. = 50 EUR

Zverejnenie

120 EUR

Ďalšie zverejnenie
Za každý ďalší dizajn:

2. až 10. = 60 EUR

> 11. = 30 EUR

Odklad zverejnenia *

40 EUR

Ďalší odklad
Za každý ďalší dizajn:

2. až 10. = 20 EUR

> 11. = 10 EUR

* Môžete požiadať o odklad zverejnenia dizajnu. Zachováte si tak pôvodný dátum podania prihlášky bez toho, aby ste ju ihneď sprístupnili verejnosti.

 

Splatné poplatky závisia od dvoch faktorov:

  • či prihláška obsahuje jeden alebo viac dizajnov,
  • či bude zverejnenie dizajnov odložené alebo nie.

Štruktúra poplatkov za dizajny je takáto:

  • pri prihlásení jedného dizajnu, respektíve pri prvom dizajne hromadnej prihlášky sa uplatňuje základný poplatok,
  • znížený poplatok za 2. až 10. dizajn,
  • ďalšie zníženie poplatku za každý dizajn počnúc od jedenásteho.
 

Zápisný poplatok a poplatok za zverejnenie sa musia uhradiť spoločne pri podaní prihlášky. Ak je súčasťou prihlášky žiadosť o odklad zverejnenia, poplatok za zverejnenie sa nahrádza poplatkom za odklad. Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) nevydáva žiadosti o platbu.


 

Kalkulačka poplatkov

Presnú výšku poplatku si môžete vypočítať v závislosti od počtu dizajnov a žiadostí o odklad zverejnenia.

Zoznam všetkých poplatkov za zapísané dizajny Spoločenstva

Zoznam poplatkov podľa nariadenia Komisie (ES) č. 2246/2002 zo 16. decembra 2002.

Spôsoby platby

Poplatky za RCD môžete uhradiť kreditnou kartou, bankovým prevodom alebo prostredníctvom bežného účtu v úrade EUIPO. Majiteľom účtov poskytuje EUIPO elektronickú službu s prístupom ku všetkým transakciám na bežných účtoch a k informáciám o nich.

Kreditná karta

 

Najlepšia možnosť úhrady za elektronické prihlášky, ktorá sa odporúča pre väčšinu používateľov.

Bankové prevody

 

Bankové prevody sa musia uskutočniť na jeden z týchto účtov úradu EUIPO:

Bežný účet úradu EUIPO

 

Odporúča sa pre profesionálnych používateľov.

 

Podvodné žiadosti o platbu

Upozornenie: zavádzajúce faktúry

Ak dostanete nevyžiadanú výzvu týkajúcu sa obnovy, zverejnenia, prevodu alebo akéhokoľvek iného postupu v súvislosti so zápisom dizajnu Spoločenstva, NEPLAŤTE, kým si dôkladne nepreveríte, o aké služby ide a či vám ich ponúka úradný zdroj.

 

Tu je niekoľko príkladov podvodných žiadostí

Viac informácií

Ak potrebujete akékoľvek ďalšie informácie o finančných otázkach, kontaktujte finančné oddelenie – útvar pre poplatky na:

+34 965 139 100

+34 965 131 344

information@euipo.europa.eu

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.