Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Vlastníctvo

Pri vypĺňaní formulára prihlášky musíte uviesť svoje osobné údaje.

  • Poskytnuté informácie budú použité na vašu jednoznačnú identifikáciu ako výhradného majiteľa dizajnu.
  • Možno sa na vás obrátime v prípade potreby ďalších informácií počas procesu zápisu alebo aj po jeho ukončení.

Je veľmi dôležité, aby ste nás informovali o akýchkoľvek zmenách osobných údajov, napr. o novom kontaktnom telefónnom čísle atď.

Ktoré informácie máte poskytnúť?

Ak ste už raz podali prihlášku na Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), stačí uviesť identifikačné číslo, ktoré vám bolo pridelené. Toto číslo použijeme na načítanie vašich údajov, takže už nie je potrebné ich znovu uvádzať.

Svoje identifikačné číslo v EUIPO nájdete buď v predchádzajúcej korešpondencii s úradom alebo pomocou aplikácie eSearch.

Ak podávate prihlášku prvýkrát, musíte nám poskytnúť svoje údaje. Tieto údaje budú uložené pre akúkoľvek budúcu korešpondenciu.

Musíte uviesť, či žiadosť podávate ako právnická alebo fyzická osoba.

Ikona použitá, ak je majiteľ spoločnosť, ktorú tvorí osoba a budova

Spoločnosť

Ak ste právnická osoba, musíte nám poskytnúť tieto údaje:

  • úplný názov a právnu formu,
  • krajinu zápisu,
  • adresu.
Ikona použitá, ak je majiteľ fyzická osoba, ktorú tvorí osoba

Fyzická osoba

Ak ste fyzická osoba, musíte nám poskytnúť tieto údaje:

  • meno a priezvisko,
  • štátnu príslušnosť,
  • adresu.

V oboch prípadoch je veľmi dôležité poskytnúť aj e-mailovú adresu, telefónne a prípadne faxové číslo, aby sme sa s vami mohli jednoducho spojiť.

Aj keď to nie je povinné, môžete tiež uviesť mená dizajnérov, ktorí dizajn vytvorili. Prípadne môžete uviesť, že dizajnér (alebo dizajnérska skupina) sa vzdal práva na uvedenie mena.

Ako bude úrad EUIPO s vami komunikovať?

Najjednoduchším a najrýchlejším spôsobom komunikácie je výmena informácií cez on-line User area.

Prejdite na User Area, správcovský nástroj EUIPO

Poskytne vám bezpečnú platformu, z ktorej môžete komunikovať s úradom EUIPO elektronicky.

Pripomíname, že e-maily akceptujeme len v rámci neformálnej komunikácie, nie úradnej.


Ak sa rozhodnete nezvoliť User Area ako preferovaný spôsob komunikácie, úrad EUIPO bude s vami komunikovať faxom. Ak ste nám neposkytli číslo faxu, budeme s vami komunikovať prostredníctvom štandardnej poštovej služby.

Je povinné vymenovať niekoho, aby vás zastupoval?

Prihlasovatelia v zásade nemusia mať zástupcu. Ak však majiteľ nemá svoje miesto podnikania, ani skutočný a fungujúci podnik či trvalé bydlisko v Európskej únii (EÚ), musí vymenovať zástupcu pre všetky konania pred úradom okrem podania prihlášky.

Zástupcom môže byť:

Právny zástupca (alebo rovnocenná osoba v závislosti od krajiny)

Právny zástupca kvalifikovaný v jednom z členských štátov EÚ a s miestom podnikania v Únii. Okrem toho musí byť oprávnený konať v danom štáte ako zástupca v záležitostiach ochranných známok alebo dizajnov.

Odborný zástupca

Odborný zástupca, ktorého meno bude uvedené v zozname úradu OHIM.

Zamestnanec fyzickej alebo právnickej osoby

Zamestnanec fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá má sídlo alebo hlavné miesto podnikania alebo skutočný a funkčný priemyselný alebo obchodný podnik v Európskej únii, môže zastupovať inú právnickú osobu za predpokladu, že tieto dve právnické osoby sú navzájom ekonomicky prepojené.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.