Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Vyhľadávanie podľa obrázkov v eSearch plus

Obrazové vyhľadávanie
 

 

Funkcie a výhody:

camera_search_image

V aplikácii eSearch plus sa na vyhľadávanie podobne vyzerajúcich ochranných známok používa technológia na rozpoznávanie obrázkov. Tento systém vyhľadávania analyzuje farby, tvary a štruktúru namiesto kľúčových slov, ako je to v klasických systémoch vyhľadávania podľa textu.

Systém umožňuje nahrať 1 obrázok pri vyhľadávaní ochranných známok a až 7 obrázkov naraz pri vyhľadávaní dizajnov. Podporuje formáty JPG, PNG, GIF a TIFF.

camera_search_image

Inteligentnejšia, relevantnejšia

Vďaka algoritmom obrazového vyhľadávania v aplikácii eSearch plusvýsledky úplnejšie a lepšie zoradené.

camera_search_image

Jednoduchšie vyhľadávanie

Netreba už slovne opisovať, čo vidíte, aplikácia eSearch plus presne nájde podobné obrázky. Automaticky identifikuje a navrhuje pravdepodobné kódy podľa Viedenského triedenia obsiahnuté v obrázkoch ochranných známok a pravdepodobné triedy podľa Locarnského triedenia obsiahnuté v obrázkoch dizajnov.

camera_search_image

Lepšie rešeršné správy

Vyberte výsledky z rôznych strán a vytvorte jednu rešeršnú správu vo formáte Excel s rozšíreným limitom 1 000 výsledkov.

camera_search_image

Nový nástroj laso na výber

Vyberte konkrétnu časť obrázku, ktorú chcete vyhľadať s vysokou mierou presnosti v aplikácii eSearch plus.

camera_search_image

Urýchlite svoje vyhľadávanie pridaním triedenia

Skombinujte svoje vyhľadávanie s viedenským a niceským triedením. Dostupné v rozšírenom vyhľadávaní.

camera_search_image

Kombinovať s inými vyhľadávacími kritériami

Napr. názov ochrannej známky, druh alebo dátum podania prihlášky atď.

 

 

Tipy a triky na optimalizovanie vyhľadávania podľa obrázkov:

  1. Kvalita nahratých obrázkov môže vážne ovplyvniť výsledky. Odporúča sa nahrať obrázky s neutrálnym pozadím. Tiene, šum a iné prvky môžu negatívne ovplyvniť získanie najlepších možných výsledkov vyhľadávania obrázkov ochrannej známky alebo dizajnu.


  2. Upravte rámček označujúci časť obrázku, ktorú chcete vyhľadať, aby ste dosiahli čo najpresnejšie výsledky.


  3. Pri vyhľadávaní v rámci dizajnov sa odporúča nahrať niekoľko zobrazení toho istého dizajnu, aby sa zvýšila možnosť získať presné výsledky.


  4. Na optimalizáciu výsledkov sa odporúča použiť rôzne typy vyobrazení na vyhľadávanie, ako sú fotografie, kresby atď. Všeobecne platí, že systém ponúkne najprv výsledky, ktoré zodpovedajú typu nahratého vyobrazenia. Ak nahráte fotografiu, systém ponúkne medzi prvými výsledkami vyhľadávania hlavne fotografie.


  5. Pri vyhľadávaní v rámci dizajnov nenahrávajte bežné a jednoduché tvary, ako sú kruhy. Zníži sa tak pravdepodobnosť získania irelevantných výsledkov, keďže dizajny takéhoto druhu sú veľmi bežné.

 

Témy

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.