Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Registrácia

Na prístup do User Area (používateľskej zóny) úradu EUIPO sa vyžaduje registrácia. Najprv kliknite na tlačidlo Registrácia v pravom hornom rohu obrazovky a potom sa riaďte príslušnými pokynmi.

 
 • Prečo sa musím prihlásiť?

  Účet EUIPO vám poskytuje prístup k radu on-line služieb, ktoré nie sú k dispozícii pre neregistrovaných používateľov. Medzi tieto výhody patria aj možnosť vytvárať upozornenia a podprofily.

  Pri využívaní niektorých služieb, ako sú napríklad finančné transakcie, je potrebné uviesť osobné údaje. Prostredníctvom prihlásenia používateľ získa bezpečnostné protokoly pre uložené údaje.

  Na prevzatie dokumentov z určitého súboru je takisto potrebné prihlásenie.

 • Podali ste už niekedy prihlášku na úrade EUIPO?

  Používateľom, ktorí už niekedy podali prihlášku na Úrade Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), bolo pridelené identifikačné číslo. Pri prvom prihlásení je dôležité uviesť toto identifikačné číslo, aby sa všetky súbory s ním súvisiace zobrazili na paneli vašej novej User Area.

 • Údaje o používateľovi

  Existujú dva druhy používateľov: Spoločnosť alebo fyzická osoba a Zástupca. Ak nepatríte do žiadnej z uvedených dvoch kategórií, vyberte si možnosť Spoločnosť alebo fyzická osoba. Získate tak plný prístup ku všetkým funkciám v rámci User Area.

 • Aktivácia účtu
  1. Ak ste už podali prihlášku na úrade EUIPO a máte identifikačné číslo:
   1. ak ste uviedli emailovú adresu: na emailovú adresu, ktorú ste uviedli, keď vám bolo prvýkrát pridelené identifikačné číslo EUIPO, bude zaslaný email s aktivačným kódom;
   2. ak ste neuviedli emailovú adresu: pošlite nám poštou list s vašou emailovou adresou, aby ste si po aktualizácii údajov mohli vytvoriť účet.
  2. Ak ste doteraz nepodali prihlášku na úrade EUIPO, musíte uviesť emailovú adresu, na ktorú vám pri registrácii zašleme aktivačný kód.

   Po vyplnení všetkých povinných polí prihlasovacieho formulára dostanete e-mail s aktivačným kódom. Riaďte sa príslušnými pokynmi, ktoré vám umožnia dokončiť proces aktivácie, a prihláste sa do svojej User Area úradu EUIPO.

   Po vytvorení účtu a po podaní napr. prihlášky ochrannej známky EÚ (OZEÚ) alebo prihlášky dizajnu Spoločenstva (RCD) alebo námietky alebo po vymenovaní zástupcu vám úrad EUIPO vydá identifikačné číslo.
 • Doplňujúce informácie

  Používateľské meno

  Používateľské meno musí obsahovať najmenej 8 a najviac 20 malých znakov latinskej abecedy (a – z) a aspoň jednu číslicu (0 – 9).

  E-mailová adresa

  Na túto adresu budú posielané upozornenia úradu EUIPO (ak bola označená možnosť dostávať oznámenia cez User Area). E-mailové upozornenie sa posiela len na informačné účely a nepredstavuje oficiálne oznámenie úradu. Pravidelne kontrolujte svoju schránku oznámení v User Area a overte si, či ste od úradu EUIPO nedostali nové oznámenia.

  Pravidlá na vytvorenie hesla

  Heslo musí obsahovať najmenej 8 znakov latinskej abecedy. Musí obsahovať najmenej jednu číslicu (0 – 9). Nesmie byť rovnaké ako používateľské meno. Nepoužívajte tri opakujúce sa znaky (napr. aaa, 111), postupné série číslic a znakov (napr. 123, abc) ani špeciálne znaky (napr. #, *). Príklady vhodných hesiel: ThinkOn1980Phrases, About2Pass2Me, safe1Should2Be3.

  Spôsob oznamovania

  Dôrazne vám odporúčame, aby ste si vybrali možnosť dostávať korešpondenciu cez User Area. Pokiaľ sa tak rozhodnete, pripomíname, že všetky oznámenia úradu budú posielané do vašej User Area. Ak ste si vybrali možnosť dostávať upozornenia na e-mailovú adresu, tieto e-mailové upozornenia sa posielajú len na informačné účely a nepredstavujú oficiálne oznámenie úradu (EX-20-9). Mali by ste pravidelne kontrolovať svoju schránku oznámení v User Area a overiť si, či ste od úradu EUIPO nedostali nové oznámenia (Podmienky používania User Area).

  Združenie

  Pokiaľ vytvárate účet pre združenie zástupcov, všetky súvisiace informácie o združení sa majú uviesť v prihlasovacom formulári. Údaje o združení môžete zmeniť v sekcii Možnosti v rámci User Area.

  Právna forma

  Pokiaľ vytvárate účet pre spoločnosť a chcete, aby právna forma (s.r.o., a.s. atď.) bola uvedená v oficiálnych publikáciách, musíte túto informáciu uviesť v poli „Názov spoločnosti“, ako aj v poli „Právna forma“.

  Veľkosť podniku

  Viac informácií o veľkosti podniku nájdete na tomto odkaze.

  Odvetvie činnosti

  Viac informácií o odvetví činnosti nájdete na tomto odkaze.

  Ekonomické prepojenie

  Pokiaľ vytvárate účet pre Zástupcu zamestnancov, dostanete sa k možnosti označiť pole Ekonomické prepojenie. Ak ste priamym zamestnancom prihlasovateľa, neoznačte toto pole. Stačí, ak uvediete svoje krstné meno a priezvisko. Ak však pracujete v spoločnosti, ktorá má skutočný a funkčný podnik v Európskej únii (EÚ) s ekonomickým prepojením na prihlasovateľa, ktorý má sídlo mimo EÚ, je potrebné toto pole označiť a uviesť informácie o vašich ekonomických prepojeniach a názov príslušnej spoločnosti.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.