Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Vymedzenie ochrannej známky

Ochranné známky sú označenia používané v obchodovaní na identifikovanie produktov.

Ochranná známka je symbol, na základe ktorého si zákazníci vyberú práve vás. Odlišujete sa ňou od svojich konkurentov. Svoju ochrannú známku môžete chrániť a budovať na nej, ak si ju dáte zapísať.

V niektorých krajinách je možné získať ochranu, aj keď ochranná známka nie je zapísaná, ale sa používa. Aby ste však získali čo najlepšiu ochranu, odporúčame vám ochrannú známku zapísať.

Jedinou podmienkou pre zápis ochrannej známky je, že musí byť presne definovaná. V opačnom prípade si ani vy, ani vaši konkurenti, nebudete istí, čoho sa zápis týka. 

Druhy známok, ktoré možno zapísať na úrade EUIPO

Slovná známka v podobe písmena A

Slovná známka

Slovná známka je zložená výhradne zo slov alebo písmen, číslic, iných štandardných typografických znakov alebo ich kombinácie, ktoré je možné napísať.

Zobraziť príklady
Obrazová známka v podobe mnohouholníka

Obrazová známka

Ochranná známka, v prípade ktorej sa používajú neštandardné znaky, štylizácia alebo vzhľad, alebo grafická vlastnosť či farba vrátane známok, ktoré sú zložené výhradne z obrazových prvkov.

Zobraziť príklady
Obrazová známka so slovným prvkom v podobe mnohouholníka s písmenom A vo vnútri

Obrazová známka obsahujúca slovné prvky*

Obrazová známka zložená z kombinácie verbálnych a obrazových prvkov.

Zobraziť príklady
 
Trojrozmerná známka v podobe trojrozmerného mnohostena

Trojrozmerná známka

Trojrozmerná známka pozostávajúca z trojrozmerného tvaru alebo zahŕňajúca trojrozmerný tvar. Môže zahŕňať nádoby, obal, samotný výrobok alebo jeho vonkajší vzhľad.

Zobraziť príklady
Farebná známka pozostávajúca zo vzorky farebnej palety

Trojrozmerná známka obsahujúca slovné prvky*

Trojrozmerná známka, ktorá obsahuje slovné prvky.

Zobraziť príklady
Zvuková známka v podobe reproduktora

Pozičná známka

Pozičná známka spočíva v osobitnom spôsobe, ktorým je známka umiestnená na výrobok alebo k nemu pripevnená.

Zobraziť príklady
 
Slovná známka v podobe písmena A

Ochranná známka vzoru

Ochranná známka vzoru sa skladá výhradne zo súboru prvkov, ktoré sa pravidelne opakujú.

Zobraziť príklady
Obrazová známka v podobe mnohouholníka

Jednofarebná známka

Jednofarebná známka nie je nič iné, ako ochranná známka, ktorú tvorí výlučnejedna farba (bez obrysov).

Zobraziť príklady
Obrazová známka so slovným prvkom v podobe mnohouholníka s písmenom A vo vnútri

Známka tvorená kombináciou farieb

Ochranná známka pozostávajúca výlučne z kombinácie farieb (bez obrysov).

Zobraziť príklady
 
Slovná známka v podobe písmena A

Zvuková známka

Ochranná známka zložená výhradne zo zvuku alebo kombinácie zvukov.

Zobraziť príklady
Obrazová známka v podobe mnohouholníka

Pohybová známka

Ochranná známka pozostávajúca z pohybu alebo zmeny pozície prvkov známky alebo ich zahŕňa.

Zobraziť príklady
Obrazová známka so slovným prvkom v podobe mnohouholníka s písmenom A vo vnútri

Multimediálna známka

Pozostáva z kombinácie obrázkov a zvuku alebo ju zahŕňa.

Zobraziť príklady
 
Slovná známka v podobe písmena A

Holografická známka

Toto je nová kategória ochrannej známky (od 1. októbra 2017). Holografické známky pozostávajú z prvkov s holografickými vlastnosťami.

Zobraziť príklady

 

*Poznámka: Typy ochranných známok, ktoré sú označené hviezdičkou, nie sú samostatnými kategóriami v zmysle vykonávacieho nariadenia o ochranných známkach EÚ. Rozlišujú sa však pri elektronických podaniach z praktických a technických dôvodov.

 

Niečo z teórie

Duševné vlastníctvo

Koncept duševného vlastníctva je jasný a bol vytvorený už dávno. Všade, kam sa pohneme, sme obklopení duševným vlastníctvom.

Samotné myšlienky a nápady sa však za duševné vlastníctvo nepovažujú; duševným vlastníctvom sa vymedzujú a chránia inovácie a výtvory ľudí.

  • Ochranné známky poskytujú zákazníkom informáciou o pôvode produktov
  • Dizajny spresňujú vzhľad produktov
  • Autorské právo sa týka umeleckých výtvorov, ako sú knihy, hudba, maľby, sochy a filmy.
  • Patenty chránia technické inovácie v oblasti technológie.

Duševné vlastníctvo oceňuje inovátorov a umožňuje, aby všetci mohli zdieľať ich úspech.

 

Stiahnite si túto mapu – pomôže vám zaregistrovať vaše práva.


Adaptácia konceptu mapy metra, ktorá znázorňuje časovú postupnosť rozličných procesov týkajúcich sa duševného vlastníctva.

 

 

Ďalšie zdroje informácií o duš. vlastníctve

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.