Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Kde si môžem pozrieť oznámenia?

Aby ste si mohli pozrieť všetky úkony a oznámenia, najprv sa musíte prihlásiť a uviesť ochrannú známku alebo dizajn, ktorý hľadáte v eSearch plus.

Snímka obrazovky, kde sa musíte prihlásiť Snímka obrazovky nástroja eSearch
 

Nové elektronické oznámenia sú dostupné na stránke podrobného zobrazenia (+ info) vybraného súboru (ochranné známka EÚ, zapísaný dizajn Spoločenstva, námietka) v eSearch plus.

Snímka obrazovky, kde musíte kliknúť, ak chcete zobraziť stránku podrobného zobrazenia
 

V časti Kroky a oznámenia sú zobrazené všetky dostupné kroky/oznámenia. Kliknutím na tlačidlo sa zobrazí okno s oznámeniami.

Snímka obrazovky s časťou kroky/oznámenia v eSearch
 

Všetky odoslané oznámenia sa objavia v záložke Odoslané v časti oznámenia vo vašej User Area.

Snímka obrazovky s časťou oznámenia v User Area
 

Viac informácií o používaní týchto a iných funkcií vo vašej User Area nájdete v príslušnej časti Asistenčného strediska.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.