Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Kde sa nachádza vestník?

PDF verziu vestníka nájdete v našom vyhľadávači eSearch plus. Tento vyhľadávací nástroj zhromažďuje všetky informácie o ochranných známkach Európskej únie (OZEÚ) a zapísaných dizajnoch Spoločenstva (RCD).

Vyhľadávač e-Search plus je prístupný priamo z

  • domovskej stránky v poli vyhľadávania
  • poľa priameho vyhľadávania v záhlaví
Snímka obrazovky, kde môžete vyhľadávať ochranné známky a dizajny

Prístup k vestníku získate kliknutím na rozšírené vyhľadávanie a následne kliknutím na kartu Denné uverejnenia.

Snímka obrazovky rozšíreného vyhľadávania v esearch plus Snímka obrazovky, kde môžete nájsť vestník

Viac častých otázok o iných aspektoch internetových stránok nájdete v Asistenčnom stredisku.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.