Nazaj na domačo stran
EUIPO
Zaščitite svoje znamke in modele v Evropski uniji

Zaščitite svojo intelektualno lastnino v Evropski uniji

Obrazec za naprednejše uporabnike

Obrazec za prijavo za naprednejše uporabnike je namenjen zapletenejšim prijavam. Ta obrazec morate uporabiti zlasti, kadar želite predložiti svoj seznam blaga in storitev, vložiti prijavo za kolektivno blagovno znamko, vložiti zahtevek za spremembo mednarodne blagovne znamke ali predložiti večjezične elemente blagovne znamke v dveh jezikih prijave.

Ne pozabite, da lahko s pomočjo našega orodja za pripravo seznama blaga in storitev preverite, ali so bili izrazi na vašem seznamu blaga in storitev sprejeti za izvedbo hitrega postopka „Fast Track“.

Obvezna polja so označena z zvezdico (*).

Za dostop do obrazca za prijavo za naprednejše uporabnike pojdite na razdelek spletišča „Blagovne znamke > Pot do registracije > Vložite prijavo“ in kliknite gumb „Začni postopek prijave“, da odprete obrazec za prijavo za naprednejše uporabnike.

Začni postopek prijave

Za prijavo blagovne znamke s tem orodjem morate biti registrirani kot uporabnik. Če še niste, se boste morali registrirati.

Prijave blagovne znamke EU za nerezidente EU
Če živite zunaj Evropske unije (EU), lahko prijavite blagovno znamko EU, vendar boste morali imenovati zastopnika.

 
 • Jeziki in sklic

  Prvi jezik
  S spustnega seznama izberite jezik, ki ga želite uporabiti za svojo prijavo (prvi jezik); lahko je kateri koli od 23 jezikov EU.

  Drugi jezik
  Za drugi jezik morate izbrati enega od petih uradnih jezikov urada EUIPO (DE, EN, ES, FR, IT). Drugi jezik ne sme biti isti kot prvi. Upoštevajte, da se lahko vaša blagovna znamka izpodbija v tem jeziku.

  Osebni sklic

  Sklic mora vsebovati do 30 alfanumeričnih znakov, uporablja se latinica: a–z, A–Z, 0–9. Ne uporabljajte presledkov. Prosimo, da za vsa morebitna vprašanja v zvezi s svojo blagovno znamko uporabite uradni sklic urada EUIPO.

 • Uporabi obstoječe podatke o blagovni znamki EU kot predlogo

  Vnesite celotno ali delno ime ali številko blagovne znamke. Prikazal se bo seznam zadevnih obstoječih blagovnih znamk. Izberite ustrezno in kliknite na gumb „Uvozi“. Blagovno znamko si lahko ogledate v orodju eSearch plus, tako da kliknete na povezavo „Ogled“.

  Če izberete možnost za uvoz blagovne znamke kot predloge, boste pospešili postopek prijave, saj bodo podatki predhodno izpolnjeni. Razdelke lahko uredite glede na svoje potrebe.

 • Zahteva za priznanje prednostne pravice

  Dodajanje prednostne pravice
  Za dodajanje zahteve za priznanje prednostne pravice kliknite gumb „Dodaj prednostno pravico“ in odprl se bo nov razdelek.

  • S spustnega seznama izberite državo prve vložitve prijave.

  • Vpišite ime blagovne znamke (polje se bo izpisalo samodejno, če so podatki o njej na voljo v zbirki TMview) in kliknite gumb „Uvozi“.

  • Lahko pa vnesete podatke ročno s klikom na gumb „Ustvari ročno“.

  • Dodajte datum vložitve prijave in številko vložitve. Izberete lahko možnost, da zahtevane dokumente priložite ob prijavi ali pozneje (tri mesece po datumu prejema zahteve za priznanje prednostne pravice).

  Opomba: Če prva vložitev prijave ni bila opravljena v enem od uradnih jezikov EU, je treba priložiti kopijo prevoda.

  Poznejša zahteva za priznanje prednostne pravice
  Izberite potrditveno polje poleg gumba „Dodaj prednostno pravico“, če želite prednostno pravico zahtevati pozneje (najpozneje dva meseca po datumu prijave).

 • Zahteva za prednost starejše blagovne znamke

  Če želite prijavi dodati zahtevo za priznanje prednosti starejše blagovne znamke, kliknite gumb „Dodaj prednost starejše blagovne znamke“. Odprl se bo nov razdelek.

  • S spustnega seznama izberite državo članico, v kateri je bila blagovna znamka registrirana.

  • Vnesite ime ali številko blagovne znamke (polje se bo izpisalo samodejno) in kliknite gumb „Uvozi“.

  • Lahko pa vnesete podatke ročno s klikom na gumb „Ustvari ročno“.

  • Izberite ustrezno možnost v polju „Vrsta registracije“.

  • Vnesite datum prijave, številko vložitve, datum registracije in številko registracije ter izberite možnost, da zahtevane dokumente priložite ob prijavi ali pozneje (tri mesece od datuma prejema zahteve za prednost starejše blagovne znamke).

 • Zahteva za priznanje razstavne prednostne pravice

  Zahteva za priznanje razstavne prednostne pravice ob prijavi
  Če želite v prijavo dodati zahtevo za priznanje razstavne prednostne pravice, kliknite gumb „Dodaj razstavo“. Odprl se bo nov razdelek.

  1. S spustnega seznama izberite ime razstave.

  2. Vpišite datum prvega razkritja.

  3. Izberite možnost priložitve zahtevanih dokumentov: ob vložitvi prijave ali pozneje (najpozneje tri mesece po datumu vložitve prijave).

  4. Kliknite gumb „+ Dodaj“.

  Poznejša zahteva za priznanje razstavne prednostne pravice
  Izberite potrditveno polje poleg gumba „Dodaj razstavo“, če želite razstavo zahtevati pozneje (najpozneje dva meseca po datumu prijave).

 • Sprememba mednarodne registracije

  Če želite v prijavi opraviti spremembo mednarodne registracije, kliknite gumb „Dodaj spremembo mednarodne registracije“. Odprl se bo nov razdelek.

  • Vnesite številko mednarodne registracije*.

  • Če ste že kdaj prej opravili spremembo mednarodne registracije, jo lahko uvozite, tako da vnesete številko mednarodne registracije ali ime znamke v polje „Podrobnosti mednarodne registracije vnesite spodaj“*.

  • Za ročni vnos podatkov kliknite gumb „Ustvari ročno“.

  • Vnesite datum izbrisa, datum mednarodne registracije in datum prednostne pravice/prednosti starejše znamke.

  • Kliknite gumb „+ Dodaj“.

  *Opomba: V tem razdelku se polje ne izpolni samodejno. Vpisati morate celotno številko blagovne znamke.

 • Zastopnik

  Zastopnika lahko dodate na dva načina.

  Dodajanje obstoječega zastopnika

  Vnesite zastopnikovo ime. Prikazal se bo seznam obstoječih zastopnikov – izberite ustreznega in kliknite gumb „Uvozi“. Prikazali se bodo zastopnikovi podatki; če želite nadaljevati, kliknite gumb „Dodaj“.

  Dodajanje novega zastopnika
  1. Kliknite gumb „Ustvari novo“ in ročno vnesite podatke.

  2. Izberite vrsto zastopnika s spustnega seznama.

  3. Izpolnite preostanek obrazca (obvezna polja so označena z zvezdico*).

  4. Za nadaljevanje kliknite gumb „Dodaj“.

  Opomba: Če izberete možnost „Zaposleni v vlogi zastopnika“, se prikaže potrditveno polje „Ekonomske povezave“. Če odkljukate možnost „Ekonomske povezave“, boste morali izpolniti dve dodatni polji; vnesti boste morali vrsto ekonomskih povezav, ki jih imate s prijaviteljem (npr. uslužbenec ali poslovni partner itd.), in ime svojega delodajalca.

  Združenja

  Pri izpolnjevanju prijave v imenu združenja vnesite samo ID-številko združenja.

 • Prijavitelj

  Prijavitelja lahko dodate na dva načina.

  Dodajanje obstoječega prijavitelja
  Vnesite prijaviteljevo ime. Prikazal se bo seznam obstoječih prijaviteljev – izberite ustreznega in kliknite gumb „Uvozi“. Prikazali se bodo prijaviteljevi podatki; če želite nadaljevati, kliknite gumb „Dodaj“.

  Dodajanje novega prijavitelja

  1. Kliknite gumb „Ustvari novo“ in ročno vnesite podatke.

  2. Izberite vrsto prijavitelja s spustnega seznama.

  3. Izpolnite preostanek obrazca (obvezna polja so označena z zvezdico*).

  4. Za nadaljevanje kliknite gumb „Dodaj“.

 • Vrste blagovnih znamk

  Izbrati morate vrsto blagovne znamke, ki jo želite registrirati. Na voljo so naslednje vrste:

  • Besedna znamka

  • Figurativna znamka

  • Figurativna znamka z besednimi elementi

  • Tridimenzionalna znamka

  • Tridimenzionalna znamka z besednimi elementi

  • Barvna znamka

  • Zvočna znamka

  • Drugo

  Več o vrstah znamk si lahko preberete v razdelku opredelitev blagovne znamke.

  Zahtevani podatki
  Vnesti boste morali različne podatke glede na vrsto blagovne znamke, ki jo želite zaščititi.

  Barve
  Če vaša blagovna znamka vsebuje barve, jih lahko dodate tako, da vnesete ime barve. Sistem bo samodejno predlagal različne možnosti. Priporočljivo je, da izberete eno od predlaganih barv, saj bo tako postopek registracije hitrejši. Če boste izbrali možnost „Določite barvo po meri“, bo postopek daljši.

  Prevodi
  Če želite zagotoviti prevod v drugi jezik, upoštevajte, da boste morali prevesti vse elemente, vključno s seznamom blaga in storitev, morebitnimi izjavami o omejitvi odgovornosti, opisom znamke in navedbami barv.

  Prikaz znamke
  Pomembno je, da naložite ustrezni prikaz znamke, ki jo želite registrirati. Ko naložite prikaz znamke, se prikaže naslednje opozorilo:

   „Urad EUIPO bo vašo znamko objavil tako, kot je trenutno prikazana. Če ta pogled ne predstavlja točno tega, kar želite zaščititi, vnesite popravke pred oddajo prijave.“

    „Slika je bila obdelana, da ustreza tehničnim merilom“.

  Besedni element(i)
  Navesti je treba samo besedne elemente, ki so vidni v logotipu. Če besedni elementi niso pravilni, jih bo urad EUIPO popravil brez posebnega obvestila.

 • Poročilo o podobnosti

  Prenesete si lahko poročilo o podobnosti. Za iskanje se uporablja podatkovna zbirka TMview, iskanje pa je mogoče opraviti tudi pred vložitvijo prijave.

  Ogled zadetkov
  Prikazana je preglednica s seznamom podobnih blagovnih znamk. Za ogled dodatnih informacij o zadetkih kliknite na ikono s povečevalnim steklom na desni strani seznama, s katero se boste povezali z orodjem TMview.

  S klikom na gumb „Prenesi PDF“, ki ga najdete pod preglednico z zadetki, lahko prenesete in shranite datoteko PDF z zadevnimi informacijami.

 • Tehnične zahteve za priloge

  Za priloge, ki se priložijo prijavnemu obrazcu za naprednejše uporabnike, je treba uporabiti naslednje standarde.

  JPEG
  Standardna vrsta datoteke za prikaz znamk, ki jih prijavljate. Posamezna datoteka ne sme presegati 2 MB in mora ustrezati naslednjim standardom:
  • največja velikost slike: 2835 x 2010 slikovnih pik;
  • ločljivost tiskanja: najmanj 96 in največ 300 DPI;
  • barvna nastavitev: barvni model RGB, lestvica sivine, črno-bela, barvni model CMYK.

  Slike se samodejno zmanjšajo na 250x250 slikovnih pik. Ko naložite sliko, vam jo program prikaže tako, kot bo kasneje vidna v potrdilu o registraciji.

  PDF
  Datoteke PDF je mogoče uporabiti samo za dodatne informacije in ne za prikaz znamk, za katere vlagate prijavo. Velikost posamezne datoteke ne sme presegati 2 MB. Za odpiranje datotek se uporablja Adobe Acrobat X (različica 10.0).

  MP3
  Datoteke MP3 je mogoče uporabiti samo za dodatne informacije pri vložitvi prijav za registracijo zvočnih znamk. Posamezna datoteka ne sme presegati 2 MB in mora ustrezati standardom, navedenim v razdelku o priponkah na strani „Tehnične informacije“.

 • Blago in storitve

  OPOZORILO: V to polje je treba vpisati vse blago in/ali storitve. Če boste seznam blaga in/ali storitev navedli v ločenem dokumentu, se prijava ne bo štela kot elektronska prijava, kar pomeni, da vam bomo zaračunali običajno osnovno pristojbino namesto nižje, ki velja za elektronske prijave.

  Iskanje po vnaprej določenih vrednostih (priporočeno)
  S tem boste izbrali blago in storitve iz podatkovne zbirke TMclass.

  Kliknite gumb „Išči“.

  Odprlo se bo novo pojavno okno. Vpišite ključno besedo za blago in storitve, ki bi jih radi izbrali (prikazal se bo spustni meni s predlogi za samodokončanje), ali prebrskajte seznam blaga in storitev.

  Za vrnitev na začetni zaslon kliknite na povezavo „Brskanje po vsem blagu in storitvah“.

  Če si želite ogledati celoten obseg posameznega razreda med brskanjem po celotnem seznamu blaga in storitev, kliknite ikono „+“ Ikona plus. Če bi radi omejili seznam, kliknite ikono „–“ Ikona minus.

  Kliknite na ikono „mape“ Ikona mape za ogled vseh izrazov v izbranem razredu. Za dodajanje izraza na seznam izberite potrditveno polje na levi strani vrstice v preglednici Ikona izbranega potrditvenega polja.

  Za ogled izbranih izrazov in razredov kliknite gumb „Ogled moje izbire“ v desnem zgornjem kotu zaslona.

  Ko izberete vse želeno blago in storitve, kliknite gumb „Nadaljuj“, ki se pojavi na strani „Ogled moje izbire“. Preusmerjeni boste v svojo prijavo, v kateri bo prikazana vaša izbira.

  Predložite svoj seznam
  Za predložitev svojega seznama blaga in storitev kliknite na povezavo „Želim predložiti svoj seznam“.

  Odprlo se bo novo pojavno okno.

  Izberite razred, v katerega spada želeni izraz, nato ta izraz vnesite v polje in kliknite gumb „Končano“.

  Ta postopek lahko ponavljate, dokler ne dodate vseh izrazov in razredov, ki jih potrebujete za svojo prijavo.

  Upoštevajte, da postopek prijave traja dlje, če predložite lastno sestavljen seznam blaga in storitev.

  Veljavni znaki (sintaktična pravila, ki urejajo izraze blaga in storitev)

  Ime Znak Primer
  Črke a–ž A–Ž Deli in sestavni deli za vozila
  Števila 0–9 MP3 predvajalniki
  Pomišljaj - (koda ascii 045) Non-alcoholic beverages
  Lomljeni oklepaj < > Orožje airsoft > 0,5 Joula
  Poševnica / Videopredvajalniki/snemalniki
  Zvezdica (*) * Oblačila*
  Okrogli oklepaj ( ) Priročniki (vodniki) za usposabljanje
  Zaviti oklepaj { } Zagonske ročice {deli strojev}
  Oglati oklepaj [ ] Emajli [laki]
  Dvopičje : (koda ascii 058) Storitve v zvezi z: električnimi in elektronskimi vezji, elementi
  Vejica , Koruzna moka, maltoza
  Opuščaj/apostrof ' (koda ascii 039) Painters' brushes
  Podpičje (ni dovoljeno v grščini) ; (koda ascii 059) Jedrski reaktorji; pripravki za modeliranje
  Sredinska pika (dovoljeno samo v grščini) · (koda ascii 250) Καρυκεύματα· Μαγειρικά βότανα

  Opomba: vsebina te preglednice prikazuje primere sprejetih znakov

 • Nacionalno poročilo o poizvedbi

  Pri zahtevkih za nacionalno poročilo o poizvedbi je treba plačati dodatno pristojbino. Vaša prijava ne bo objavljena, dokler ne bodo zbrana in poslana vsa poročila o poizvedbi.

 • Poročilo o poizvedbi na ravni EU

  Zahtevek za poročilo o poizvedbi na ravni EU je brezplačen. To poročilo prikaže predhodne enake ali podobne prijave blagovne znamke EU in mednarodne registracije, v katerih je imenovana Evropska skupnost, z enakimi ali podobnimi razredi blaga in storitev.

 

Tehnične informacije o prilogah.

Na našem spletišču uporabljamo piškotke v podporo tehničnim funkcijam, ki izboljšujejo vašo uporabniško izkušnjo. Prav tako uporabljamo orodje za spletno analitiko. Za več informacij kliknite tukaj