Nazaj na domačo stran
EUIPO
Zaščitite svoje znamke in modele v Evropski uniji

Zaščitite svojo intelektualno lastnino v Evropski uniji

Notarska ali sodna overitev overjenih kopij

Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) v skladu s praviloma 84(6) in 89(5) Uredbe Komisije (ES) št. 2868/95 za izvedbo Uredbe Sveta o blagovni znamki Evropske unije in členom 74(4) in (5) Uredbe Komisije (ES) št. 2245/2002 o izvajanju Uredbe Sveta o modelih Skupnosti izdaja overjene kopije prijav, potrdil o registraciji ali dokumentov, ki so povezani z zadevami, ki jih obravnava, kot tudi overjene izvlečke iz registra blagovnih znamk ali modelov Evropske unije.

Poleg tega nekatere tretje države zahtevajo, da se tako overjene kopije še notarsko ali sodno overijo, preden jih sprejmejo kot podlago za zahtevo za prednostno pravico pri svojem nacionalnem uradu ali za katero koli drugo zahtevo pri svojih organih.

V ta namen je Evropska komisija 19. septembra 2000 sprejela postopek, objavljen v Uradnem listu Evropske unije, ki vodjo predstavništva Evropske komisije v Španiji pooblašča za overjanje podpisov dokumentov, ki jih izda urad EUIPO.


Postopek

Zahtevke za overjene kopije je treba uradu EUIPO poslati na ustreznem obrazcu za zahtevek za pregled spisa, v katerem je treba v za to določenem polju navesti, da so kopije potrebne za vložitev prijave v tretji državi, ki zahteva njihovo overitev. Poleg tega je treba na za to določenem mestu navesti tretjo(-e) državo(-e), v kateri(-h) se taka overitev zahteva.

Urad EUIPO bo nato overjene kopije izdal po običajnem postopku in jih poslal predstavništvu Evropske komisije v Španiji na naslov:

Comisión Europea, Representación en España
Paseo de la Castellana, 46 E-28046 Madrid (Španija)

Tel.: (+34) 914 238 000

Poleg tega bo prijavitelja obvestil, da so bili zahtevani dokumenti poslani predstavništvu.

Ko predstavništvo od urada EUIPO prejme dokumente, njegov vodja overi pristnost podpisov na njih. Dokumenti se nato pošljejo na naslov, ki ga je prijavitelj navedel v prvotnem zahtevku za pregled spisa, lahko pa se tudi osebno prevzamejo na predstavništvu Evropske komisije v Madridu.

Če prijavitelj overjeno kopijo že ima, jo lahko pošlje neposredno predstavništvu v Madridu ali jo prinese osebno. Dokumentom za overitev je treba priložiti dopis, v katerem je navedeno, kdo zaproša za overitev (poštni naslov in imena za stik), država, za katero je potrebna overitev, in naslov, na katerega naj se pošlje dokument, ali telefonska številka, če gre za osebni prevzem.

Treba je paziti, da so overjene kopije, ki se naložijo neposredno s spletne strani urada EUIPO, zadovoljive kakovosti za tiskanje in ustrezno spete ali zvezane.

Ko predstavništvo Evropske komisije opravi overitev, mora prijavitelj upoštevati ustrezne postopke, ki veljajo na veleposlaništvu ali konzulatu tretje države (kamor so dokumenti namenjeni) v Španiji. Nekatere države poleg tega zahtevajo še dodatno overitev, ki jo opravi špansko ministrstvo za zunanje zadeve.

Prijaviteljem svetujemo, da stopijo v stik z veleposlaništvom zadevne tretje države, če so v dvomih glede veljavnih postopkov. Kontaktni podatki veleposlaništev držav, akreditiranih v Španiji

Upoštevajte, da urad EUIPO in Komisija nista odgovorna za prakse, ki jih uporabljajo organi tretjih držav, ali odločitve, ki jih sprejmejo v zvezi z overjanjem dokumentov, ki jih je izdal urad EUIPO.

Na našem spletišču uporabljamo piškotke v podporo tehničnim funkcijam, ki izboljšujejo vašo uporabniško izkušnjo. Prav tako uporabljamo orodje za spletno analitiko. Za več informacij kliknite tukaj