Nazaj na domačo stran
EUIPO
Zaščitite svoje znamke in modele v Evropski uniji

Zaščitite svojo intelektualno lastnino v Evropski uniji

Bančna nakazila

Večina bank uporablja tretje banke za plačila v tujino in tem tretjim bankam ne posredujejo vedno vseh pomembnih informacij. Zaradi tega vas prosimo, da banki izrecno naročite, naj pri nakazilu navede tudi te podatke.

Pozanimajte se tudi, ali vaša banka ali katera koli banka, s katero sodeluje, zaračunava pristojbino za nakazilo. Če jo zaračunava, poskrbite, da bo na naš račun nakazan celoten znesek. Svojim bankam smo naročili, naj ne zaračunavajo nobenih pristojbin.

In nazadnje, plačilo izvršite pravočasno. Večino pristojbin je treba plačati v določenem roku. Priporočamo vam, da naročilo za plačilo oddate vsaj 10 dni pred potekom roka ter tako zagotovite pravočasno prenakazilo sredstev. Če plačilo ne prispe v roku, so vaše pravice ogrožene.

 

Osnovna pristojbina za prijavo vaše znamke

Datum vložitve prijave je datum rojstva vaše znamke. Kolikor prej ga dobite, toliko bolje. Če želite, da je datum predložitve prijave datum vložitve, mora biti na enega od naših bančnih računov v roku enega meseca od predložitve prijave nakazana osnovna pristojbina v višini 850 EUR (osnovna pristojbina vključuje plačilo enega razreda). Če bomo sredstva prejeli pozneje, se bo za datum vložitve štel dan, na katerega bomo prejeli denar na račun (če so izpolnjeni vsi drugi pogoji za pridobitev datuma vložitve). Opozarjamo vas, da ne izdajamo zahtevkov za plačilo. Za to, da plačilo prejmemo pravočasno, ste odgovorni vi sami.

 

Pristojbina za ugovor

Pristojbina v višini 320 EUR mora prispeti na enega od naših bančnih računov v roku za ugovor, tj. v treh mesecih od objave znamke, ki ji želite ugovarjati. V nasprotnem primeru vaš ugovor ne bo dopusten.

Za dodatna pojasnila si preberite naša priporočila v zvezi s plačevanjem z bančnimi nakazili.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.