Nazaj na domačo stran
EUIPO
Zaščitite svoje znamke in modele v Evropski uniji

Zaščitite svojo intelektualno lastnino v Evropski uniji

Menu


Vsebina na tej strani je na voljo samo v English, Español, Deutsch, Français and Italiano.

Odbori za pritožbe

„Zavezani smo zagotavljanju učinkovitega reševanja sporov, racionaliziranemu izvajanju pritožbenih postopkov in doslednosti praks.“

Odbori za pritožbe so odgovorni za sprejemanje odločb o pritožbah proti odločitvam, ki jih sprejme EUIPO na prvi stopnji glede blagovnih znamk Evropske unije in registriranih modelov Skupnosti. Odločbe odborov se lahko izpodbijajo na Splošnem sodišču, za katerega sodbe pa velja pravica do pritožbe na Sodišču Evropske unije (EU) glede pravnih vprašanj. Odbori za pritožbe so neodvisni in jih pri odločanju o primeru ne zavezujejo nobena navodila.

Odbor za pritožbe, ki se ukvarja s primerom, je sestavljen iz treh članov, od katerih eden predseduje. Dva člana morata imeti pravno izobrazbo. V nekaterih primerih lahko odloča veliki odbor ali en sam član.

Veliki odbor sestavlja devet članov, med katerimi so predsednik odborov za pritožbe, ki mu predseduje, predsedujoči posameznih odborov in člani, izbrani s posebnega seznama, da se doseže število devet. Odbor lahko primer napoti na veliki odbor, če meni, da je zakonsko utemeljeno glede na njegovo težavnost, pomembnost ali zaradi posebnih okoliščin. Na primer, če so odbori za pritožbe izdali različne odločbe glede določenega pravnega vprašanja. Iz istih razlogov lahko predsedstvo primer napoti na veliki odbor.

Odbor, ki mu je primer dodeljen, ga lahko posreduje enemu samemu članu, ki mora imeti pravno izobrazbo, in sicer kadar, inter alia, odločba zaključuje pritožbeni postopek po umiku, zavrnitvi, odpovedi ali izbrisu izpodbijane ali prejšnje znamke, določa višino stroškov, zadeva samo dopustnost pritožbe ali je povezana s pritožbo na odločitve preizkuševalcev, ki jih ti sprejmejo v skladu s členom 7 Uredbe o blagovni znamki EU in odbor potrdi to odločitev (glej člen 36 EUTMDR).

 

Uredba

Odbore za pritožbe ureja Delegirana uredba o blagovni znamki EU (EUTMDR). Nanaša se na upravljanje pritožb v skladu z uredbo o blagovnih znamkah in uredbo o modelih.

 

Predsedstvo

Predsedstvo je odgovorno za pravila in organizacijo odborov za pritožbe, vključno z dodelitvijo članov posameznim odborom in določitvijo pravil za dodeljevanje primerov odborom. Sestavlja ga predsednik odborov za pritožbe, ki mu predseduje, kot tudi predsedujoči posameznih odborov in člani, ki jih za vsako koledarsko leto imenujejo vsi člani odborov (razen predsednika in predsedujočih odborom za pritožbe).

O tem vsako leto odloča predsedstvo. Trenutno delujejo štirje odbori za pritožbe, ki se ukvarjajo izključno s primeri v zvezi z blagovnimi znamkami in eden, ki se ukvarja z modeli. Poleg tega lahko veliki odbor obravnava kateri koli primer, povezan z blagovnimi znamkami in modeli.

 

Člani odborov za pritožbe

Predsednika Odborov za pritožbe imenuje Svet Evropske unije. Predsednik ima upravna in organizacijska pooblastila in predseduje predsedstvu in velikemu odboru za pritožbe. Predsedujoče posameznim odborom za pritožbe imenuje Svet Evropske unije. Imajo upravno in organizacijsko odgovornost za svoj odbor in so odgovorni za imenovanje poročevalca v vsakem pritožbenem primeru. Člane odborov za pritožbe imenuje upravni odbor urada EUIPO.

 

 
Pregled odločitev odbora za pritožbe Pokaži Skrij
 
Študije odborov za pritožbe * Pokaži Skrij

*Te študije izražajo mnenja strokovnjakov, ki so jih pripravili. Njihov namen je zagotoviti informacije in olajšati razumevanje tržnih razmer ter pravnih in gospodarskih predpisov in praks o določenih vprašanjih v državah članicah. Nikakor se ne smejo razumeti kot mnenje odborov za pritožbe ali biti zanje kakor koli zavezujoče.

 

 

 

 

 

Stran je bila nazadnje posodobljena 30-06-2017
Na našem spletišču uporabljamo piškotke v podporo tehničnim funkcijam, ki izboljšujejo vašo uporabniško izkušnjo. Prav tako uporabljamo orodje za spletno analitiko. Za več informacij kliknite tukaj