Certifikacijske znamke

Certifikacijske znamke

Certifikacijske znamke so nova vrsta blagovnih znamk na ravni EU, ki pa že več let obstajajo v nekaterih nacionalnih sistemih EU.

Certifikacijska znamka Evropske unije je opredeljena kot znamka, ki „omogoča razlikovanje med blagom ali storitvami, ki jih je imetnik znamke certificiral na podlagi materiala, načina proizvodnje blaga ali opravljanja storitev, kakovosti, natančnosti ali drugih značilnosti z izjemo geografskega porekla, na eni strani ter blagom in storitvami, ki niso certificirani, na drugi strani.“

Certifikacijska znamka EU se nanaša na zagotavljanje posebnih značilnosti določenega blaga in storitev.

Znamka kaže, da z njo označeni blago in storitve izpolnjujejo standard, ki je določen s pravilniki o uporabi, njegov nadzor pa je pod odgovornostjo imetnika certifikacijske znamke, ne glede na identiteto podjetja, ki dejansko proizvaja ali zagotavlja zadevno blago in storitve ter dejansko uporablja certifikacijsko znamko.

Prijavitelji certifikacijskih znamk morajo prijavi priložiti izjavo, da vlagajo prijavo za certifikacijsko znamko EU.

Pravilniki o uporabi so bistveni del certifikacijske znamke . Vložiti jih je treba v dveh mesecih od prijave in morajo vsebovati zlasti:

  • značilnosti blaga in storitev, ki se certificirajo;
  • pogoje, ki urejajo uporabo certifikacijske znamke;
  • ukrepe za preverjanje in nadziranje, ki jih mora izvajati imetnik certifikacijske znamke.

Za certifikacijsko znamko EU veljata dve pomembni omejitvi. Prvič, njen imetnik ne more biti oseba, ki izvaja dejavnost, ki vključuje dobavo take vrste blaga in storitev, kot se certificira. Imetnik certifikacijske znamke ne sme uporabljati znamke za certificirano blago ali storitve, ki jih znamka zajema. Drugič, prijave za certifikacijsko znamko ni mogoče vložiti za namene razlikovanja blaga ali storitev, certificiranih glede na geografsko poreklo.

Namenjena je za blago in storitve, ki jih bo certificiral imetnik znamke. V pravilnike o uporabi mora biti vključen tudi seznam blaga in storitev certifikacijske znamke EU, ki se prijavlja.

Certifikacijska znamka stane 1 500 EUR, če se prijava vloži v elektronski obliki.

Več informacij o pristojbinah.

As and from 1 October 2017, there will be three main areas of change. Click on each section to get full details:

Vsebina tega razdelka je namenjena splošnemu obveščanju in osveščanju o uredbi o blagovni znamki EU. Ni pravno zavezujoča.
Vsem uporabnikom priporočamo, da si ogledajo Uredbo (EU) št. 2015/2424, ki je na voljo v vseh jezikih EU.
Opozarjamo, da so smernice urada EUIPO glavna referenčna točka za uporabnike sistema blagovne znamke Evropske unije in za strokovne svetovalce, ki se želijo prepričati, ali so seznanjeni z najnovejšimi informacijami o praksah preizkušanja v uradu EUIPO.

Informacije, povezane s spremembami, ki so začele veljati 23. marca 2016, so na voljo tukaj.