Nazaj na domačo stran
EUIPO
Zaščitite svoje znamke in modele v Evropski uniji

Zaščitite svojo intelektualno lastnino v Evropski uniji

Konverzija

Konverzija je postopek, ki se lahko uporabi pri blagovnih znamkah Evropske unije in pri mednarodnih registracijah.

Če blagovna znamka EU preneha obstajati, se lahko pretvori v blagovno znamko, ki je veljavna le v nekaterih državah članicah. Konverzija je zlasti koristna za preprečevanje morebitnih težav v zvezi z enotno naravo blagovne znamke Evropske unije.

Če na primer pride do težav pri možnosti registracije blagovne znamke Evropske unije zgolj v eni ali nekaj državah na podlagi absolutnih razlogov ali zaradi ugovora na podlagi prednostne pravice v eni ali več državah, lahko prijavitelj blagovne znamke EU zaprosi za konverzijo blagovne znamke EU v prijavo za nacionalno posamično blagovno znamko v drugih državah, ki jih ti razlogi ne zadevajo.

Mednarodne registracije se lahko pretvorijo v prijavo za nacionalno blagovno znamko države članice EU in prijave, v katerih so imenovane pogodbenice k Madridskemu sporazumu ali Madridskemu protokolu Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO).

Za več informacij si oglejte naše Smernice o blagovnih znamkah.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.