Podatkovne zbirke

Blagovne znamke in modeli

Odpri iskalnik eSearch plus, ki je podatkovna zbirka urada EUIPO

eSearch plus

Celovita zbirka informacij o blagovnih znamkah, modelih, imetnikih, zastopnikih in biltenih

aplikacija eSearch (iOS in Android)

Odprti podatki: Množični prenos

Odpri iskalnik po sodni praksi eSearch Case Law, ki je podatkovna zbirka urada EUIPO.

eSearch Case Law

Odločbe urada EUIPO, sodbe Splošnega sodišča, Sodišča Evropske unije in nacionalnih sodišč

Odpri iskalnik za preverjanje overjenih kopij, ki je podatkovna zbirka urada EUIPO.

Preverjanje overjenih kopij

Za ogled izvirnega potrdila o registraciji blagovne znamke Evropske unije vnesite identifikacijsko kodo (ID).

 

Podatkovne zbirke Mreže Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPN)

Odpri iskalnik TMview, ki je podatkovna zbirka evropske mreže blagovnih znamk in modelov.

TMview

Blagovne znamke vseh pristojnih uradov za znamke, ki sodelujejo na nacionalni ali mednarodni ravni oziroma na ravni EU

Odpri iskalnik Designview, podatkovno zbirko evropske mreže blagovnih znamk in modelov.

Designview

Enotna vstopna točka do informacij o registriranih modelih, ki jih hranijo sodelujoči nacionalni uradi

Odpri iskalnik TMclass, ki je podatkovna zbirka evropske mreže blagovnih znamk in modelov.

TMclass

Enotni portal s podatki o razvrstitvi blaga in storitev, ki so pridobljeni iz usklajene podatkovne zbirke EU in svetovnih podatkovnih zbirk

Odpri orodje za ugotavljanje podobnosti Similarity, ki je podatkovna zbirka evropske mreže blagovnih znamk in modelov.

Similarity – orodje za ugotavljanje podobnosti

Ocena podobnosti med blagom in storitvami, ki jo opravijo uradi za intelektualno lastnino v EU

 
Odpri iskalnik DesignClass, podatkovno zbirko evropske mreže blagovnih znamk in modelov.

DesignClass

Primerjajte podatkovne zbirke za razvrščanje modelov, ki jih vodijo sodelujoči uradi.

 

Intelektualna lastnina in uveljavljanje pravic

Portal za uveljavljanje pravic intelektualne lastnine (IP Enforcement Portal)

Portal za uveljavljanje pravic intelektualne lastnine

Vključitev zbirke EDB, orodja ACIST in sistema ACRIS v enotno platformo.

 

Geographical Indications

Go to GIview

GIview

Comprehensive information about Geographical indications (GIs) registered and extended data.