Nazaj na domačo stran
EUIPO
Zaščitite svoje znamke in modele v Evropski uniji

Zaščitite svojo intelektualno lastnino v Evropski uniji

Nasveti in dobre prakse glede vložitve prijave za model

Zbrali smo vrsto nasvetov, ki vam lahko pri vložitvi prijave za registrirani model Skupnosti pomagajo, da se izognete napakam, ki vodijo k pomanjkljivostim v prijavi.

Do pomanjkljivosti pride, kadar ima prijava formalne napake, če na primer pozabite plačati pristojbino ali če poskušate registrirati model, ki ne ustreza določenim zahtevam za registracijo. Formalnim napakam se je mogoče enostavno izogniti, saj se po naših izkušnjah največkrat zgodijo na treh različnih stopnjah postopka spletne prijave.

 

Nalaganje pogledov

1. Vsi pogledi se morajo nanašati na en in isti model.

V naslednjem primeru je uporabnik v prijavi kot en in isti model, model 1, predložil dva pogleda stola, ki imata različne značilnosti. Pogleda se ne nanašata na isti model, zato ju ni mogoče sprejeti.

Model 1/pogled 1

Model 1/pogled 2

Model 1/pogled 1

Model 2/pogled 1

Napačno

Različne značilnosti pomenijo, da so izdelki videti različno, torej jih je treba prijaviti kot različne modele.

 

V naslednjem primeru je uporabnik vložil prijavo za ista dva stola kot dva ločena modela, model 1 in model 2, ki ju je zato mogoče sprejeti.

Pravilno

Vsak od prikazanih pogledov se nanaša na svoj model. Različni modeli so lahko del združene prijave*. Vsak model je lahko predstavljen z več pogledi (od 1 do 7 pogledov).

*Združena prijava je prijava, ki vsebuje več modelov. Vložitev združene prijave je cenejša kot vložitev ločenih prijav za posamezne modele.

 

2. Dodatni elementi, ki niso del modela, kot so razlagalne opombe, števke ali puščice, se ne vključijo.

Napačno

Pogled modela z besedilom, znaki in navedbami.

Pravilno

Pogled modela, naložen samostojno. Dodatne informacije se lahko dodajo v polje za opis.

 

3. Model mora biti prikazan na nevtralnem ozadju.

Napačno

Na sliki so vidni tuji predmeti.

Pravilno

Model je na nevtralnem ozadju.

 

4. Vsaka slika mora prikazovati samo en pogled modela.

Napačno

Dva pogleda modela na eni sliki.

Pravilno

En pogled na sliko.

 

5. Če je del modela barva, mora biti ta enaka v vsakem pogledu.

Napačno

Isti izdelek v različnih barvah se šteje za različen model.
Kombinacija barvnih pogledov in pogledov v črnobeli barvi ni dovoljena.

 

Pravilno

Barve v pogledih modela so dosledne.

 

6. Slike povečanih pogledov morajo biti naložene posebej.

Napačno

Povečan pogled na isti sliki.

Pravilno

Povečan pogled na ločeni sliki.

 

7. Vizualni elementi, izvzeti iz prijave, morajo biti dosledno prikazani v vseh pogledih, v katerih se pojavijo.

Včasih želi uporabnik vložiti prijavo za registracijo določenega dela izdelka. Za to lahko uporabi vizualno odpoved, da izključi element, ki ga ne želi registrirati.

Napačno

Vizualni elementi, izvzeti iz prijave, niso dosledni v vseh pogledih.

 

Pravilno

Različni pogledi z vizualnimi elementi, izvzetimi iz prijave, so prikazani dosledno.

 

8. Vsaj en pogled mora prikazovati komplet izdelkov ali sestavljeni izdelek v celoti.

Napačno

Komplet izdelkov ali sestavljeni izdelek ni prikazan v celoti.

 

Pravilno

Komplet pravilno prikazanih izdelkov skupaj s pogledom, ki prikazuje celoto.

 

9. Navedba izdelka se mora skladati s prikazom videza izdelka.

V naslednjem primeru je uporabnik vložil prijavo s pogledom stola z napačno navedbo izdelka. Ornamenti se lahko uporabijo za registracijo vzorcev, ne stolov, zato jih ni mogoče sprejeti.

Napačno

Navedba izdelka ne ustreza naloženemu pogledu modela. Ta model bi bilo treba prijaviti z navedbo izdelka „stoli“ v razredu 06.01.

Pravilno

Navedba izdelka ustreza naloženemu pogledu modela.

 

10. Navedba izdelka mora biti dovolj natančna, da ga je možno uvrstiti v enega od razredov Locarnske klasifikacije.

Napačno

Navedba izdelka ni dovolj natančna za razvrstitev v razred.

Pravilno

Funkcija izdelka je jasno navedena z razredom in podrazredom. 

Zahteva za priznanje prednostne pravice

Oseba, ki je vložila prijavo za nacionalni ali mednarodni model ali model Skupnosti, ima za namene vložitve prijave za model Skupnosti za isti model pravico do prednostne pravice šest mesecev od datuma vložitve prve prijave.

Učinek prednostne pravice je, da se pri opredelitvi, katere pravice imajo prednost, za datum prednostne pravice šteje datum vložitve prijave modela.

  • Prednostna pravica se lahko zahteva samo na podlagi prejšnje prijave modela ali uporabnega modela.
  • Prejšnja prijava mora biti prva prijava, ki je bila vložena.
  • Lastnik prejšnje prijave in prijavitelj modela Skupnosti morata biti ista oseba.
  • Overjena kopija prejšnje prijave mora biti predložena najkasneje tri mesece od datuma predložitve zahteve za priznanje prednostne pravice.
  • Če jezik prejšnje prijave ni eden od petih uradnih jezikov Urada, mora prijavitelj predložiti prevod.
 

Prošnja za odlog

Ob vložitvi prijave za registrirani model Skupnosti lahko zahtevate, da se objava modela odloži za največ 30 mesecev. Model lahko tako ostane zaupen, dokler ga niste pripravljeni razkriti. Če se odločite, da registriranega modela Skupnosti sploh ne boste objavili, bo registracija po 30‑mesečnem odlogu potekla.

  • Upoštevajte, da je za odlog mogoče zaprositi samo sočasno z vložitvijo prijave.
Na našem spletišču uporabljamo piškotke v podporo tehničnim funkcijam, ki izboljšujejo vašo uporabniško izkušnjo. Prav tako uporabljamo orodje za spletno analitiko. Za več informacij kliknite tukaj