Nazaj na domačo stran
EUIPO
Zaščitite svoje znamke in modele v Evropski uniji

Zaščitite svojo intelektualno lastnino v Evropski uniji

Kako izvesti napredno iskanje?

Pri naprednem iskanju lahko s številnimi iskalnimi merili iščete natančneje. Svoje iskanje lahko med drugim prilagodite tako, da iščete določene besede, besedne zveze z določenimi nizi besed ali znakov ter pravne norme.

Napredno iskanje vam omogoča, da dokumente poiščete pod enim od naslednjih štirih zavihkov: „odločbe o blagovnih znamkah", „odločbe o modelih", „sodbe nacionalnih sodišč" ali „predhodne sodne odločbe". Upoštevajte, da lahko sodbe nacionalnih sodišč najdete samo v tretjem zavihku, medtem ko drugi trije zavihki vključujejo informacije Urada Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), Splošnega sodišča in Sodišča EU.

 • Zavihek z odločbami o blagovnih znamkah

  V tem zavihku lahko uporabite naslednje filtre:

  • informacije o odločbi,
  • imetniki in zastopniki,
  • preizkus,
  • ugovor,
  • izbris,
  • odbori za pritožbe,
  • Splošno sodišče/Sodišče EU.

  Vsako polje lahko s klikom na navzdol obrnjeno puščico navzdol obrnjena puščica razširite tako, da prikaže dodatna iskalna merila. Če želite polje skriti, kliknite na navzgor obrnjeno puščico navzgor obrnjena puščica.

 • Zavihek z odločbami o modelih

  V tem zavihku lahko uporabite naslednje filtre:

  • informacije o odločbi,
  • informacije o prijavi,
  • ničnost,
  • odbori za pritožbe,
  • Splošno sodišče/Sodišče EU.

  Vsako polje lahko s klikom na navzdol obrnjeno puščico navzdol obrnjena puščica razširite tako, da prikaže dodatna iskalna merila. Če želite polje skriti, kliknite na navzgor obrnjeno puščico navzgor obrnjena puščica.

 • Zavihek s sodbami nacionalnih sodišč in predhodnimi sodnimi odločbami

  Privzeti način v obeh zavihkih je, da so aktivna vsa iskalna polja. Določena iskalna polja je mogoče večkrat dodati, s čimer lahko na primer istemu iskalnemu nizu dodate dodatne ključne besede.

 • Merila za napredno iskanje

  Z naprednim iskanjem lahko v podatkovni zbirki urada EUIPO natančneje iščete odločbe in sodbe, povezane z intelektualno lastnino.

  Privzeta iskalna merila za napredno iskanje so prikazana na desni strani e-iskalnika po sodni praksi „eSearch Case Law", medtem ko so dodatna iskalna merila prikazana na levi strani.

  Dodajanje iskalnih meril
  Če želite pri svojem iskanju uporabiti dodatna iskalna merila, kliknite na posamezno iskalno merilo na levi strani menija. Nemudoma se bo prikazalo ustrezno besedilno polje.

  Odstranjevanje iskalnih meril
  Če želite iskalna merila odstraniti s seznama, kliknite ikono za brisanje X na desni strani izbranega predmeta, ki ga želite izbrisati.

  Če želite izbrisati podatke, ki ste jih vnesli v eno polje/vsa polja, in pogojne iskalne operatorje nastaviti nazaj na privzeto vrednost, kliknite ikono „Pobriši" na dnu razpredelnice.

  Za ponastavitev privzetih iskalnih meril kliknite ikono „Ponastavi na privzeto" na dnu razpredelnice.

 • Pogojni iskalni operatorji

  S pogojnimi iskalnimi operatorji (in, ali, ne) lahko natančnejše iščete na podlagi več iskalnih meril. Razvrščeni so v spustnih menijih na levi strani polj z iskalnimi merili. Pri tem veljajo naslednja pravila:

  • in – se uporablja za dodajanje dodatnih izrazov pri iskanju;
  • ali – se uporablja za dodajanje nadomestnih izrazov pri iskanju;
  • ne – se uporablja za izključitev določenih izrazov pri iskanju.

  Pogojni iskalni operaterji veljajo samo za iskalna merila v isti vrstici.

 • Možnosti besedilnega iskanja

  Za merila za besedilno iskanje veljajo naslednja pravila:

  • Za „besedilo" velja kateri koli alfanumerični znak. V besedilno polje lahko vpišete kateri koli znak, razen zvezdice (*), vprašaja (?), vezaja (-) in dvojnih narekovajev (" "), ki so nadomestni znaki s posebnimi funkcijami. Za več informacij glejte razdelek o „nadomestnih znakih s posebnimi funkcijami" v nadaljevanju.
  • V polju za vnos besedila ni razlik med velikimi in malimi črkami. Iste rezultate boste dobili, če na primer vtipkate „kola" ali „Kola".
  • Iskalni sistem prav tako ne razlikuje med posebnimi črkami, tako da boste dobili iste rezultate, če vtipkate „Müller" ali „Muller".
  • Znaka s posebnimi funkcijami (*) ali (?) se lahko uporabita kjer koli v iskalnem nizu, uporabite pa ju lahko tudi, če enega ali več znakov ne poznate.
 • Nadomestni znaki s posebnimi funkcijami

  „Nadomestni znak" se lahko uporabi za iskanje s posebnimi funkcijami.

  Vprašaj (?)
  Zamenjuje en sam neznani znak.

  Če na primer vtipkate „ž?ga", bodo rezultati iskanja vključevali besedi „žoga" in „žaga".

  V iskalno polje lahko vnesete enega ali več vprašajev.

  Opomba: Vprašaj ne zamenjuje presledka (za razliko od zvezdice).

  Zvezdica (*)
  Zamenjuje enega ali več neznanih znakov (tudi presledke).

  Če na primer vtipkate „ž?ga", bodo rezultati iskanja vključevali besedi „žoga" in „žaganje".

  V iskalnem nizu lahko hkrati uporabljate zvezdico in vprašaj.

  Če boste na primer napisali „dopust*", boste dobili zadetke, ki vsebujejo besede „dopustnost", „dopusten" in „dopustilo".

  Niz dvojnih narekovajev (" ")
  Če besedo ali stavek zapišete med dvojnima narekovajema, bo iskalnik prikazal rezultate, ki vsebujejo točno enak iskalni niz.

  Če na primer napišete „prevod dokazil", bodo prikazani samo dokumenti, ki vsebujejo besedilo „prevod dokazil", in ne tistih, ki vsebujejo „prevodi dokazil", ali tistih, ki sicer vsebujejo besedo „prevod", a ji ne sledi beseda „dokazil".

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.