Mi smo EUIPO

Pogosto zastavljena vprašanja Spremembe, ki veljajo od vključno 1. oktobra 2017

To poglavje s pogosto zastavljenimi vprašanji je bilo pripravljeno na podlagi vprašanj uporabnikov, ki so bila dostavljena v informacijski center.

Vprašanja in odgovori na tej strani so razdeljeni v štiri razdelke: informacije in viri; odprava zahteve glede grafičnega prikaza; certifikacijske znamke in spremembe postopkov.

Uporabniki si spremembe lahko ogledajo na našem glavnem spletnem razdelku.

Od vključno 1. oktobra bodo Smernice Urada za blagovno znamko popolnoma posodobljene, tako da bodo vidne spremembe, ki bodo začele veljati zaradi zakonodajne reforme.

Če imate nadaljnje poizvedbe ali bi želeli več informacij o spremembah, ki bodo veljale od vključno 1. oktobra, stopite v stik z nami.

 • Informacije in viri

 • Kje lahko najdem povzetek glavnih sprememb, ki bodo veljale od vključno 1. oktobra 2017?

  Pripravili smo spletni razdelek z informacijami o glavnih spremembah (vključno s spremembami postopka, ukinitvijo zahteve glede grafičnega prikaza in certifikacijskimi znamkami EU), ki je dostopen tukaj. Naše Smernice za preizkušanje, ki bodo v celoti posodobljene tako, da bodo vključevale spremembe, bodo dostopne od vključno 1. oktobra 2017.

 • Kje lahko najdem ustrezna pravna besedila?

 • Odprava zahteve glede grafičnega prikaza in vrst znamke

 • Kakšen je praktičen vpliv odprave zahteve glede grafičnega prikaza?

  Ukinitev zahteve glede grafičnega prikaza pomeni, da so zdaj sprejemljive nekatere vrste blagovnih znamk, ki jih je mogoče prikazati zgolj v elektronski obliki (npr. multimedijske znamke). Pomeni tudi, da bo blagovne znamke EU, ki niso vidne (zvočne znamke) ali zajemajo premikajoče podobe (znamke gibanja), lažje vložiti z uporabo elektronskih sredstev reprodukcije, namesto da bi morali uporabljati grafiko. Obstaja pa nekaj zahtev, ki jih je treba v prikazu blagovne znamke EU še vedno izpolniti. Prikaz mora biti v obliki, za katero se uporablja splošno dostopna tehnologija, ki jo je v registru mogoče reproducirati na jasen, natančen, samozadosten, zlahka dostopen, razumljiv, trajen in objektiven način. Poleg tega niso dovoljeni vzorci ali primerki.

  Tako se lahko na primer v zvezi z vonji, če stanje tehnike omogoča, da se vonji vložijo s pomočjo splošno dostopne tehnologije, uporabi kategorija „drugo“. Vendar si je težko predstavljati, da se bo to zgodilo v bližnji prihodnosti. Zato odprava grafičnega prikaza nima večjega vpliva na te prijave.

 • Katere so nove vrste blagovnih znamk?

  Izvedbena uredba o blagovni znamki EU določa posebna pravila in zahteve za večino priljubljenih vrst blagovnih znamk, kot so:

  VRSTE BLAGOVNIH ZNAMK:

  besedna

  barvna
  (iz ene barve in iz kombinacije barv)

  figurativna

  zvočna

  oblikovna

  znamka gibanja

  pozicijska

  multimedijska

  z vzorcem

  holografska

  Samo ena znamka je nova, in sicer multimedijska, ki je opredeljena kot „znamka, ki je sestavljena iz kombinacije slike in zvoka ali jo zajema“. Druge vrste zgoraj navedenih znamk vključujejo nekatere, ki so že obstajale kot take (npr. figurativne in zvočne), nekatere, ki so prej spadale v širše kategorije (npr. znamke z vzorcem), in 3D znamke, ki se zdaj imenujejo „oblikovne znamke“.

  Vrste blagovnih znamk in tehnične zahteve za njihovo vložitev (format datoteke) si lahko ogledate na našem spletnem mestu in od vključno 1. oktobra bo naše orodje za e-vložitev posodobljeno tako, da bodo vidne vse vrste blagovnih znamk.

 • Ali lahko barvo prijavim kot figurativno znamko?

  Ne. Od 1. oktobra 2017 EUIPO ne sprejema nobenega opisa blagovne znamke za figurativne znamke. Prav tako se navedbe barve ne bodo upoštevale za figurativne blagovne znamke EU in ne bodo imele nobene vloge v procesu prijave blagovnih znamk EU. To je v skladu z značajem odprave zahteve glede grafičnega prikaza „kar vidiš, to dobiš“, katere cilj je, da bi bili vpisi blagovnih znamk EU v register jasnejši, dostopnejši in bi jih bilo lažje najti.

  Nekatere države za priznanje prednostne pravice zahtevajo pisno navedbo barve, zato bo EUIPO v obrazec za e-vložitev dodal izbirno polje, v katerem bo mogoče našteti barve. Ta opis bo v prijavnem obrazcu za blagovno znamko EU viden tako, da ga bodo uporabniki v zadevnih državah lahko uporabili, vendar ga EUIPO ne bo preizkušal in ne bo vključil v register blagovnih znamk EU.

 • Ali je sklicevanje na barvno kodo za prikaz barvne znamke (z eno barvo ali kombinacijo) obvezno?

  Da. Od 1. oktobra 2017 se za blagovno znamko, sestavljeno izključno iz ene barve ali iz kombinacije barv, zahteva reprodukcija barve in navedba splošno priznane barvne kode, kot so Pantone, Hex, RAL, RGB ali CMYK.

 • Kakšno vlogo ima pri znamkah barvnih kombinacij opis?

  Za blagovno znamko, sestavljeno izključno iz kombinacije barv (brez robov) se zahteva reprodukcija kombinacije barv, ki prikazuje sistematično razporeditev barvne kombinacije na enoten, vnaprej določen način. Lahko se doda tudi opis sistematične razporeditve barv. Ta opis pa se mora ujemati s prikazom in ne sme razširjati njegovega obsega.

 • Kako od 1. oktobra 2017 dalje prikažem zvočno znamko?

  Obstajata dva načina, kako to storite; s pomočjo zvočne datoteke, ki reproducira zvok, ali z natančnim prikazom zvoka v notnem zapisu. Druga sredstva prikaza, vključno s sonografi, opisom zvoka z besedami ali onomatopejo, ne bodo sprejeta. Nadaljnji podrobni podatki o tehničnih zahtevah pri vložitvi prijave za zvočno znamko so na voljo tukaj.

 • Za katere vrste znamk je potreben opis?

  Opisa ni več potrebno dodajati za nobeno vrsto blagovne znamke. A neobvezen opis ostaja pri pozicijski znamki, znamki z vzorcem, barvni znamki (kombinacija) in znamki gibanja. Ujemati se mora s prikazom in ne sme razširjati njegovega obsega.


 • Certifikacijske znamke EU

 • Kaj je certifikacijska znamka EU in kdo jo lahko registrira?

  Certifikacijska znamka je znamka tretje vrste blagovnih znamk Evropske unije, ki jo je na novo uvedla Uredba o blagovni znamki EU poleg posamezne in kolektivne blagovne znamke.

  Certifikacijska znamka pomeni, da so blago in storitve v skladu z nekaterimi nadzorovanimi standardi kakovosti, ki so določeni v dokumentu, imenovanem „pravilnik o uporabi“, ki mora biti vložen skupaj z znamko.

  Certifikacijska znamka EU je na voljo vsakemu javnemu ali zasebnemu subjektu, ki je usklajen s pravilnikom o uporabi. Imetniki certifikacijske znamke ne smejo opravljati dejavnosti, ki vključuje dobavo iste vrste blaga ali storitev, kot so certificirani z znamko, in imetnik mora vložiti izjavo, da izpolnjuje to zahtevo.

  Certifikacijska znamka EU stane 1 500 EUR, kadar se vloži s spletno prijavo. Več informacij o certifikacijskih znamkah EU je mogoče najti na našem namenskem spletnem razdelku.

 • Kakšna je razlika med kolektivno znamko EU in certifikacijsko znamko EU?

  Kolektivna znamka EU pomeni, da so blago ali storitve, zaščiteni s to znamko, vložili člani združenja in jih lahko uporabljajo samo oni.

  Certifikacijska znamka EU pa je na voljo vsakemu subjektu, ki je usklajen s pravilnikom o uporabi.

  V naslednji tabeli so povzete glavne razlike med posamezno, kolektivno in certifikacijsko znamko.

   

  Certifikacijska

  Kolektivna

  Posamezna

  Formalnosti

  Prijava, vložena izrecno za znamko kot tako

  Predpisi o uporabi

  Prijava, vložena izrecno za znamko kot tako

  Predpisi o uporabi

  Če prijava ni bila vložena za certifikacijsko/kolektivno

  Upravičenost

  Fizične osebe

  Pravne osebe

  Prijavitelj ne more opravljati dejavnosti, ki vključuje dobavo iste vrste blaga ali storitev, kot so certificirani

  Nekatera združenja

  Pravne osebe javnega prava (fizične osebe izključene)

  Fizične osebe

  Pravne osebe

  Preverjanje absolutnih razlogov

  Dodatne zahteve

  Geografsko poreklo se ne more certificirati*

  Dodatne zahteve

  7(1)(c) izjema geografskega porekla

  Člen 7 v celoti

  Uporaba

  V lasti imetnika

  Uporabljajo certificirana podjetja in posamezniki

  V lasti združenja

  Uporabljajo člani

  Praviloma v lasti in uporabi imetnika

  Delovanje

  Razlikuje blago in storitve, ki jih je imetnik certificiral, od necertificiranih blaga in storitev.

  Razlikuje blago in storitve članov združenja

  Navedba trgovskega porekla

  Pristojbine

  1 500 EUR (če je vložena spletna prijava) za prvi razred, 50 EUR za drugi razred in 150 EUR za vsak naslednji razred

  1 500 EUR (če je vložena spletna prijava) za prvi razred, 50 EUR za drugi razred in 150 EUR za vsak naslednji razred

  850 EUR (če je vložena spletna prijava) za prvi razred, 50 EUR za drugi razred in 150 EUR za vsak naslednji razred

  * Na podlagi člena 83 Uredbe o blagovni znamki EU certifikacijska znamka EU ne omogoča razlikovanja med blagom ali storitvami, ki so certificirani na podlagi geografskega porekla

 • Kdaj lahko vložim prijavo za certifikacijsko znamko EU?

  Prijave se lahko vložijo kadar koli od 1. oktobra 2017 po 00:00 uri po srednjeevropskem poletnem času (CEST).

 • Ali lahko kolektivno znamko zamenjam za certifikacijsko znamko?

  Ne. Niti Uredba o blagovni znamki EU niti sekundarna zakonodaja ne predvidevata možnosti zamenjave kolektivnih znamk za certifikacijske znamke, če je bil datum vložitve za kolektivno znamko pred 1. oktobrom 2017, zato Urad ne more sprejeti nobene zahteve za spremembo vrste znamke.

 • Ali imate kakšna navodila glede zahtev in procesov za pridobitev varstva na podlagi certifikacijske znamke EU?

  Člen 17 Izvedbene uredbe o blagovni znamki EU določa vsebino pravilnika o uporabi certifikacijskih znamk EU.


 • Spremembe postopkov

 • Kako lahko zahtevam, da se pridobljeni razlikovalni učinek obravnava kot pomožni zahtevek?

  Pridobljeni razlikovalni učinek je novi pomožni zahtevek na podlagi člena 2(2) Izvedbene uredbe o blagovni znamki EU in njegov namen je, da omogoči prijavitelju, da izkoristi pravico do pritožbe zaradi „svojstvenega razlikovalnega učinka“, preden bi bilo treba dokazati pridobljeni razlikovalni učinek. Od 1. oktobra 2017 bo to mogoče storiti bodisi ob prijavi blagovne znamke EU bodisi najpozneje v odgovoru na prvi ugovor. Ni pa tega mogoče prvič storiti pri odboru za pritožbe. Obrazec za elektronsko vložitev omogoča prijaviteljem, da pridobljeni razlikovalni učinek označijo kot pomožni zahtevek.

 • Kdaj moram vložiti zahtevek za priznanje prednostne pravice?

  Od vključno 1. oktobra 2017 morajo biti zahtevki za priznanje prednostne pravice vloženi na isti dan kot prijava za blagovno znamko EU. Kadar se zahteva dokumentacija v podporo zahtevku, se mora ta vložiti v treh mesecih od vložitve zahtevka. Poleg tega ima zdaj Urad v primeru, če dokazila niso v jeziku Urada, možnost zahtevati, da se prevedejo. Prijavitelji se morajo zavedati tudi, da se od vključno 1. oktobra 2017 vsebina zahtevkov za priznanje prednostne pravice na stopnji vložitve ne bo več preizkušala. Na tej stopnji bo Urad pregledal samo, ali so izpolnjene vse formalne zahteve, in sicer številko, datum in državo prve vložitve ter razpoložljivost uradnih spletnih virov za preverjanje podatkov o prednostni pravici (ali predložitev dokumentov in prevodov o prednostni pravici).

  Sedanja zahteva, da se predloži kopija zadevne registracije, ki jo je potrdil pristojni organ, je bila črtana in sedanji člen 6 Izvedbene uredbe o blagovni znamki EU zahteva zgolj predložitev kopije zadevne registracije. Na podlagi člena 39 Uredbe o blagovni znamki EU [prejšnji člen 34 navedene uredbe] je izvršni direktor Urada že sprostil zahteve glede zadevne dokumentacije. Zato ni nobene bistvene spremembe prakse glede prednosti starejše znamke.

 • Katere spletni viri so za Urad sprejemljivi?

  Urad priznava vse podatkovne zbirke nacionalnih in regionalnih uradov EU za intelektualno lastnino. Kot portal je sprejemljiv TMview, prek katerega so dostopni nacionalni uradi. Za globalne znamke se lahko zdaj nasprotniki in prijavitelji izbrisa uporabijo podatkovne zbirke EU (npr. E-Bacchus, E-Spirits in E-Door). Zadoščajo splošna sklicevanja na take podatkovne zbirke in vire, po želji pa lahko uporabite tudi neposredno spletno povezavo.

 • Ali se je jezikovna ureditev v Uradu spremenila?

  Ne. Prijava blagovne znamke Evropske unije se lahko še vedno vloži v katerem koli uradnem jeziku EU kot prvem jeziku. Dodatno je treba navesti drugi jezik izmed petih jezikov Urada: angleščina, francoščina, nemščina, italijanščina in španščina. Ta jezikovna ureditev se uporablja v celotnem postopku prijave in preizkušanja do registracije razen pri ugovorih in pomožnih zahtevah. Ugovor ali zahteva za izbris se lahko vloži:

  • po presoji vložnika ugovora/zahtevka za izbris v prvem ali drugem jeziku prijave blagovne znamke EU, če je prvi jezik eden od petih jezikov Urada;
  • v drugem jeziku, če prvi jezik ni jezik Urada.
 • Kakšne so nove zahteve in standardi prevoda?

  Od vključno 1. oktobra 2017 se lahko večina dokazov še naprej vlaga v katerem koli uradnem jeziku EU. Kadar jezik, ki se uporablja za dokaz pri utemeljitvi (razen potrdil o vložitvi, registraciji ter podaljšanju ali določbah zadevne zakonodaje), ni jezik postopka, je zdaj prevod potreben samo, kadar ga zahteva Urad – na lastno pobudo ali na utemeljeno zahtevo druge stranke. V to kategorijo spadajo dokazi za pridobljeni razlikovalni učinek ali ugled.

  Vendar je treba dokaze pri utemeljitvi (potrdila o vložitvi, registracijo ter podaljšanje ali določbe zadevne zakonodaje) še vedno predložiti v jeziku postopka (ali prevedene v ta jezik).

  Poleg tega je standard prevoda po členu 25 Izvedbene uredbe o blagovni znamki EU manj zahteven kakor prej. Kadar stranka navede, da so pomembni samo deli dokumenta, je lahko prevod omejen na te dele.

  Te spremembe prinašajo resnične koristi uporabnikom sistema blagovnih znamk EU. Omogočajo gospodarnost, poenostavitev in nižje stroške na splošno.

 • Kako moram predstaviti dokaze?

  Dokaze, priložene vlogam, je treba jasno identificirati, vključiti v kazalo in navesti sklicevanje. Nova pravila za priloge v veliki meri odražajo poslovnik Splošnega sodišča (C.2., Seznam prilog in C.3., Priloge)

 • Kako se je spremenila komunikacija z Uradom?

  Sredstva komunikacije z Uradom so se spremenila zaradi razvoja informacijske tehnologije. Zlasti:

  • odstranjene so bile zastarele oblike komunikacije, in sicer osebna vročitev in oddaja v poštni predal na Uradu;
  • „elektronska sredstva“ so široko opredeljena, tako da zdaj zajemajo faks in številne morebitne druge vrste medijev. Izvršni direktor določi, v kakšnem obsegu in v kakšnih tehničnih pogojih se lahko ti mediji uporabljajo, in uporabniki bodo o vseh spremembah pravočasno obveščeni;
  • posebna navedba „telefaksa in drugih tehničnih sredstev komunikacije“ – ki zajemajo fakse –, je odstranjena iz sekundarne zakonodaje (vendar glejte prejšnjo točko o „elektronskih sredstvih“);
  • poleg komunikacije po pošti je bil kot sredstvo komunikacije z Uradom posebej uveden „kurir“.
 • Se telefaks lahko še vedno uporablja?
  • Od 1. oktobra 2017 so sporočila po faksu skupaj z uporabniškim območjem User Area, t.j. e-vložitvijo prijave, zajeta v opredelitev komunikacij z elektronskimi sredstvi, kar pomeni, da znižana pristojbina za prijave blagovne znamke EU in podaljšanja prek elektronskih sredstev iz Priloge I Uredbe o blagovni znamki EU velja tudi za faks.
  • Vendar od 1. januarja 2018 prijave za blagovno znamko EU ali podaljšanja prek faksa ne bodo več mogoče, razen kot rezervna možnost v primeru tehničnih okvar, ki bi onemogočale elektronsko vložitev prijave. V takšnih primerih si lahko vlagatelj zagotovi datum vložitve prijave po faksu, če: (I) za prijave blagovne znamke EU: elektronsko vloži isto prijavo v treh delovnih dneh; (ii) za podaljšanja veljavnosti blagovne znamke EU: predloži vlogo za podaljšanje v ne več kot zadnjih treh delovnih dneh preden poteče začetni ali podaljšani predpisani čas za podaljšanje veljavnosti. To je določeno v Sklepu št. EX-17-4 izvršnega direktorja.