Nazaj na domačo stran
EUIPO
Zaščitite svoje znamke in modele v Evropski uniji

Zaščitite svojo intelektualno lastnino v Evropski uniji

Pristojbine

Sistem pristojbin, ki ga je uporabljal urad OHIM, se bo pri uradu EUIPO spremenil, in sicer bo prešel od osnovne pristojbine, ki krije do tri razrede blaga in storitev, na sistem „plačila na razred".

Na področju pristojbin se z uredbo o spremembi uvajajo naslednje spremembe:

  • nov sistem „ene pristojbina za razred" za plačilo pristojbin za prijavo in podaljšanje;
  • splošno znižanje pristojbin, ki se plačajo neposredno Uradu;
  • vključitev določb uredbe o pristojbinah (CTM) v osnovno uredbo.
 

Plačajte to, kar potrebujete.

Znamka Skupnosti je obsegala varstvo za tri razrede, kar je stalo 900 EUR za elektronsko prijavo in 1 050 EUR za prijavo v papirnati obliki. Z uredbo o spremembi Urad prehaja na sistem enega razreda na pristojbino. To v praksi pomeni, da prijavitelji plačajo nižjo pristojbino, če vložijo prijavo za samo en razred, enako pristojbino, če vložijo prijavo za dva razreda, in višjo za tri razrede ali več. Pristojbine za podaljšanje se v vseh primerih bistveno znižajo in so določene v isti višini kot pristojbine za prijavo, znižajo pa se tudi pristojbine za ugovor, izbris ali pritožbo.

 

Pristojbine za prijavo (elektronska vložitev prijave)

znamka Skupnosti (stari sistem) Pristojbina blagovna znamka EU (novi sistem) Pristojbina
Prvi razred 900 EUR krije do tri razrede Prvi razred 850 EUR
Drugi razred Drugi razred 50 EUR
Tretji razred Tretji razred 150 EUR
Četrti in vsak nadaljnji razred 150 EUR Četrti in vsak nadaljnji razred 150 EUR
 

Pristojbine za podaljšanje (elektronska vložitev)

znamka Skupnosti (stari sistem) Pristojbina blagovna znamka EU (novi sistem) Pristojbina
Prvi razred 1 350 EUR krije do tri razrede Prvi razred 850 EUR
Drugi razred Drugi razred 50 EUR
Tretji razred Tretji razred 150 EUR
Četrti in vsak nadaljnji razred 400 EUR Četrti in vsak nadaljnji razred 150 EUR
 

Nova certifikacijska znamka Evropske unije

Certifikacijska znamka Evropske unije bo uvedena v 21 mesecih. S tem se omogoči, da „se uporabnikom certifikacijskega sistema dovoli, da znamko uporabijo kot znak za blago ali storitve, ki so v skladu s certifikacijskimi zahtevami" (Člen 74b Uredbe o blagovni znamki EU). Stroški registracije certifikacijske znamke EU bodo enaki stroškom za registracijo kolektivne znamke EU, to je 1 800 EUR (1 500 EUR za e-vložitev), 50 EUR za drugi razred; 150 EUR za tretji razred (in vse nadaljnje razrede).

 

Druge pristojbine

Kot že omenjeno, so se znižale pristojbine, ki se plačajo neposredno uradu. Nekaj primerov:

Pristojbine, ki se nanašajo na blagovno znamko EU Pristojbina (stari sistem) Blagovna znamka Evropske unije (novi sistem)
Ugovor 350 EUR 320 EUR
Izbris 700 EUR 630 EUR
Pritožba 800 EUR 720 EUR
 

Nove vložitve

Od datuma vložitve prijave blagovne znamke EU, ugovora, zahteve za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti (izbris) ali pritožbe (ki se nanaša na blagovno znamko EU) bo odvisno, katero pristojbino bo treba plačati (po starem ali novem sistemu).

Če je bila vložitev opravljena pred začetkom veljavnosti nove uredbe (tj. pred 23. 3. 2016), velja stari sistem, tudi če se plačilo izvede po začetku veljavnosti nove uredbe. To velja tudi za morebitne dodatne pristojbine za zamude pri plačilu. Če je bila vložitev opravljena po začetku veljavnosti nove uredbe (tj. na ali po 23. 3. 2016), velja novi sistem. To izhaja iz načela, da vsak postopek, ko je plačan, začne veljati od datuma vložitve, tj. ko se šteje, da je ustrezno vložen.

Na primer, če je rok za ugovor tri mesece tj. od 1. 2. 2016 do 30. 4. 2016, ugovor pa je vložen 1. 3. 2016, bo vložnik ugovora moral plačati staro pristojbino (305 EUR). Vendar, če je v istem primeru ugovor vložen 15. 4. 2016, bo moral vložnik ugovora plačati novo pristojbino (320 EUR). Vložnik ne more ugovora vložiti 1. 3. 2016 in nato počakati do 30. 4. 2016, da plača novo pristojbino. Čeprav bi bilo plačilo še vedno znotraj trimesečnega roka za ugovor, pa je bil datum vložitve ugovora (in njegov učinek) pred začetkom veljavnosti nove uredbe.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.