Nazaj na domačo stran
EUIPO
Zaščitite svoje znamke in modele v Evropski uniji

Zaščitite svojo intelektualno lastnino v Evropski uniji

Splošna vprašanja

 

Sistem blagovnih znamk Evropske unije zajema en postopek registracije, ki imetniku blagovne znamke daje izključno pravico v 27 državah članicah Evropske unije.
Urad priporoča, da pred vložitvijo prijave blagovne znamke EU pregledate kontrolni seznam na spletnem mestu.
Dodatne informacije:


Področje uporabe Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije (EUTMR) je bilo razširjeno tako, da zajema nekatera ozemlja, ki so v posebnem razmerju z državami članicami EU. Urad skupaj z Evropsko komisijo za nekatera od zadevnih ozemelj s spodnjega seznama navaja položaj z vidika prava EU.

So del ozemlja EU[1]

Niso del ozemlja EU[2]

Ålandski otoki

Severni del Cipra

Martinik

Ferski otoki

Gvadelup

Grenlandija

Saint-Martin (FR)

Saint-Barthélemy

Francoska Gvajana

Nova Kaledonija

Reunion

Francoska Polinezija

Azori

Francoska južna in antarktična ozemlja

Madeira

Wallis in Futuna

Ceuta in Melilla

Saint Pierre in Miquelon

Kanarski otoki

Aruba

Mayotte

Bonaire

Curaçao

Saba

Sint Eustatius

 

Sint Maarten (NL)

Upoštevajte, da je ta seznam le okviren, nezavezujoč in informativen ter nikakor ni dokončen.Nacionalna blagovna znamka zagotavlja varstvo le v državi članici, v kateri je registrirana, blagovna znamka EU pa imetniku daje izključno pravico v vseh sedanjih in prihodnjih državah članicah EU.
Prijavitelji se sami odločijo, ali želijo svojo blagovno znamko registrirati na nacionalni ravni, regionalni ravni, v vsej EU ali na mednarodni ravni.
Dodatne informacije o prednostih registracije blagovne znamke v Evropski uniji.


Imetnik blagovne znamke EU je lahko vsaka fizična ali pravna oseba, vključno z organi, ustanovljenimi po javnem pravu.
Kliknite tu za več informacij o lastništvu.
Informacije najdete tudi v Smernicah, del B, Preizkušanje, razdelek 2, Formalnosti, odstavek 2.1


Proizvod/blago: kateri koli predmet, s katerim je mogoče trgovati.

Storitev: zagotavljanje dejavnosti v skladu s potrebami ljudi.

Vaša prijava blagovne znamke Evropske unije mora vsebovati prikaz blagovne znamke, ki jo želite registrirati, ter seznam blaga in/ali storitev, ki naj bodo zajeti z znamko (za več podrobnosti glej člen 31 Uredbe o blagovni znamki EU o vseh zahtevah, ki jim morajo ustrezati prijave, ali Smernice, del B, Preizkušanje, razdelek 2, Formalnosti, odstavek 4).

Urad EUIPO ima naslednjo zbirko spletnih orodij, s katerimi lahko ustvarite svoj seznam blaga in storitev.


Da, pridobiti je mogoče nacionalno registracijo. V EU obstaja štiristopenjski sistem za registracijo blagovnih znamk. Od potreb vašega podjetja je odvisno, kaj boste izbrali.
Dodatne informacije o blagovnih znamkah v Evropski uniji.


Razlikujeta se po svoji osnovni funkciji.
  • Osnovni namen modela je določiti obliko proizvoda.
  • Blagovna znamka se prav tako uporablja za proizvod (glej primere). Glavna funkcija blagovne znamke je opredeliti trgovski izvor določenega blaga in/ali storitve.
Urad EUIPO na e‑učnem portalu ponuja tečaje o intelektualni lastnini na vseh ravneh.


Da, blagovno znamko je mogoče uporabljati v vseh fazah, tudi pred vložitvijo prijave. Vendar ta uporaba ne zagotavlja, da bo blagovna znamka registrirana.


V zakonodaji Unije o blagovnih znamkah je določena „obveznost“ imetnika registrirane blagovne znamke, da jo uporablja resno in dejansko.
Več podrobnosti o dokazu o uporabi ter resni in dejanski uporabi najdete v Smernicah, del C, Ugovor, razdelek 6, Dokaz o uporabi, odstavek 1.1, Funkcija dokaza o uporabi.


Varstvo blagovne znamke EU se pridobi z registracijo. Kljub temu prijava blagovne znamke EU prijavitelju daje pravico do vlaganja ugovorov zoper poznejše prijave blagovnih znamk, ki so morda enake ali podobne njegovi blagovni znamki in se uporabljajo za enako ali sorodno blago in/ali storitve (glej pogosto zastavljena vprašanja o ugovorih v razdelku 8).
Poleg tega se lahko prijava blagovne znamke EU med drugim prenese, lahko je predmet stvarnopravnih pravic ali izvršbe, lahko je vključena v postopek insolventnosti, lahko pa se tudi licencira. Vse spremembe v registru najdete v Smernicah, del E, Registri.


Ne, ni nobene pravne podlage, po kateri bi bila takšna uporaba obvezna. Kljub temu lahko imetnik blagovne znamke sam izbere, ali bo ta znak uporabljal.


Če ste že vložili prijavo in želite tak znak izbrisati, morate zaprositi za spremembo blagovne znamke EU. Če je znamka že registrirana, se za tako spremembo plača pristojbina 200 EUR.


Iskanje blagovnih znamk pred vložitvijo prijave je pomemben korak, s katerim se lahko izognete morebitnemu sporu. Registrirane blagovne znamke lahko poiščete prek spletnih orodij Urada z uporabo dveh različnih podatkovnih zbirk urada EUIPO – zbirke eSearch plus in zbirke TMview.
 


Stanje trenutnih prijav je mogoče spremljati prek spleta v uporabniškem območju User Area in/ali z orodjem eSearch plus.
Prijave, vložene pri uradu EUIPO, so objavljene na spletu v podatkovni zbirki eSearch plus, kjer najdete izčrpne informacije o blagovnih znamkah, modelih, imetnikih, zastopnikih in biltenih.
Postopek registracije je sestavljen iz štirih korakov. Več informacij.


Vse informacije o trajanju postopkov najdete v Listini EUIPO o opravljanju storitev. Urad pripravlja četrtletna poročila, s katerimi se spremljajo različni kazalniki, vključno s trajanjem postopkov.


Registracija blagovne znamke EU velja deset let, vendar jo je mogoče neomejeno podaljševati.
Več informacij o upravljanju blagovnih znamk EU.
Poročila in študije o intelektualni lastnini so dostopni na spletnem mestu Evropskega opazovalnega urada za kršitve pravic intelektualne lastnine.

Povezave do poročil in študij o intelektualni lastnini.


Urad EUIPO si skupaj z uradi za intelektualno lastnino v Evropski uniji, mednarodnimi organizacijami in uporabniškimi skupinami prizadeva uskladiti prakse in orodja v Evropski uniji z oblikovanjem celovite evropske mreže znamk in modelov.


Ime domene se na internetu uporablja za identifikacijo posameznih spletnih strani. Vsako ime domene ima pripono, ki označuje vrhnjo domeno, ki ji pripada. Vrhnja domena je del imena internetne domene, najdemo pa jo desno od zadnje pike.
Več informacij o vrhnji domeni .eu in njenih različicah v drugih pisavah.


Vprašanja in odgovori na tej strani so le informativni in se ne uporabljajo v pravne namene. Več informacij je na voljo v uredbi o blagovni znamki Evropske unije in uredbi o modelih Skupnosti ali smernicah o blagovni znamki/modelu.

Za več informacij o tem, kako urad ravna z vašimi osebnimi podatki, si oglejte obvestilo o varstvu podatkov.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.